Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Výsledky ankety
Publikované: 29.09.2002, autor: admin

Radi by sme poďakovali za vašu podporu.

Združenie Cybernet Corporation by sa rado poďakovalo všetkým, ktorí nás v tomto roku finančne podporili 1% zo svojej dane. Podarilo sa nám vyzbierať sumu 4756 Sk.

Keďže do 31.3.2002 bolo činnosť združenia financovaná grantom od nadácie NPOA, aktivity združenia začali byť financované z tejto čiastky (ako aj iných zdrojov združenia) až po tomto termíne. (V skutočnosti začali byť čerpané až začiatkom júla).

Z týchto prostriedkov sme doteraz použili 1260Sk na toner a 1500Sk (250Sk * 6 mesiacov) na telefón a internet. Ďalšie prostriedky boli použité na poštovné a na zabezpečenie chodu združenia po administratívnej stránke (bankové poplatky a náklady na kancelárske potreby). Spolu ide približne o sumu vo výške 800Sk.

Samozrejme na konci roka zverejníme úplny prehľad za celé obdobie čerpania prostriedkov, ktoré ste nám zverili.

Ešte raz ďakujeme.

Reklama