Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Použité finančné prostriedky
Publikované: 19.11.2002, autor: admin

Prichádzame teda so sľúbenou finančnou správou za obdobie 1.4.2002-31.10.2002. Obdobie pred 1.4.2002 sme pokryli z grantu nadácie NPOA. Obdobie po 1.4.2002 sme financovali z vyzbieraného 1% percenta dane a z vlastných zdrojov. Na 1% sme vyzbierali sumu 4756,-SK.

OBDOBIE 1.4.2002-31.10.2002
ÚČEL PLATBYSUMA
INTERNET A TELEFÓNNE POPLATKY1930
BANKOVÉ POPLATKY367
POŠTOVNÉ475
KANCELÁRSKE POTREBY A KOPÍROVANIE1919
CELKOM4691


Internet a telefónne poplatky predstavujú náklady na pripojenie k internetu a upgrade stránky.
Bankové poplatky sú poplatky na vedenie účtu. Poštovné predstavuje náklady na vybavovanie sťažností (hlavne žiadanie doporučeným listom o reakciu dotknutej strany). Suma na kancelárske potreby bola použitá na nákup bežných kancelárskych potrieb, hlavne papieru a atramentovej náplne do tlačiarne.

Reklama