Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Chystané zmeny
Publikované: 30.01.2003, autor: admin

Vážení návštevníci stránky www.staznosti.sk,

radi by sme vás poinformovali o zmenách, ktoré sa chystajú do budúcnosti. Občianske združenie Cybernet Corporation, ktoré doteraz prevádzkovalo projekt Sťažnosti.sk s jeho prevádzkou končí. Nebudeme skrývať, že máme na to dva dôvody. Sú to chýbajúce financie a chýbajúca motivácie za týchto podmienok pokračovať ďalej. Sme ale radi, že nemusíme projekt ukončiť. Projekt bude pokračovať, nie však už pod našim združením.

Za niekoľko mesiacov, počas ktorých sme hľadali niekoho, kto by bol ochotný v tomto projekte pokračovať, sa našiel len jeden záujemca. Je ním pán Anton Krug zo Zvolena (krug@staznosti.sk). Je to človek, ktorý sa internetu venuje už niekoľko rokov. Skúste navštíviť aj jeho ďalšie projekty, napríklad www.ammo.sk. Nakoľko sme však spolu nemali veľa času na zacvičenie (a svoje robí aj vzdialenosť, nakoľko naše združenie sídli v Bratislave a pán Krug je zo Zvolena) veríme, že budete mať aspoň toľko trpezlivosti, koľko ste mali s nami počas celého obdobia. Celý projekt so všetkým čo k tomu patrí, preberá od 15.2.2003.

V nasledujúcich riadkoch by sme radi veľmi krátko zhrnuli celý projekt..

Myšlienka projektu Sťažnosti.sk vznikla v našich hlavách v lete v roku 1999, na jeseň sme už zaregistrovali občianske združenie s cieľom oficiálneho zastrešenia projektu a do konca roka sme stihli ešte skúšobnú prevádzku. Od roku 2000 už bežal projekt (samozrejme pod hlavičkou združenia Cybernet Corporation) oficiálne.

Doteraz sme vybavili množstvo sťažností, niektoré z nich dokonca úspešnejšie ako sme sami predpokladali. Počas celej doby sme kládli vysoký dôraz na objektivitu a vždy sme dali priestor na vyjadrenie obom stranám. Že ho niekedy druhá strana nevyužila, nebolo už v našich silách ovplyvniť. O to väčšiu radosť sme vždy mali z odpovede, v ktorej sa dotknutá firma snažila o konštruktívne riešenie. Veľkú radosť nám robili aj vaše pochvaly, škoda len, že ich prišlo tak málo. Tu by sme radi dodali, že sme nikdy neuverejnili pochvalu za peniaze alebo inú protislužbu, ako nás niektorí podozrievali.

Vieme, že sme sa nevyhli ani problémom. Nie vždy sme vaše problémy vybavovali rýchlosťou, akou by ste si to predstavovali, verím však, že nám ako študentom učiacim sa na skúšky počas skúškového, prázdninujúcim počas prázdnin (a venujúcim sa aj iným záujmom vo voľnom čase) odpustíte.

Na záver by sme radi vyjadrili nádej, že sa na stránky projektu Sťažnosti.sk bude stále radi znova vracať. Čo najviac podnetov na pochvalu vám želá


občianske združenie Cybernet Corporation

Reklama