Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Posledná finančná správa
Publikované: 08.02.2003, autor: admin


Nakoľko už avizujeme niekoľko dní, že združenie Cybernet Corporation končí s projektom Sťažnosti.sk, neradi by sme odišli bez predloženia záverečnej finančnej správy.

Prinášame teda poslednú finančnú správu. Ide o prostriedky, ktoré sa nám darovali na začiatku roku 2002 (prišli síce až koncom júna, sťažnosť však už na nikoho nepošleme) prostredníctvom 1% z dane. Vyzbierali sme sumu 4756,-Sk. Náklady združenia v období 1.4.2002-7.2.2002 boli nasledovné. Obdobie pred 1.4.2002 sme pokryli z grantu nadácie NPOA.OBDOBIE 1.4.2002-7.2.2003
ÚČEL PLATBY SUMA
INTERNET A TELEFÓNNE POPLATKY 2680
BANKOVÉ POPLATKY 479
POŠTOVNÉ 900
KANCELÁRSKE POTREBY A KOPÍROVANIE 2004
CELKOM 6063


Internet a telefónne poplatky predstavujú náklady na pripojenie k internetu a upgrade stránky. Bankové poplatky boli poplatky na vedenie účtu (a nakoniec aj na jeho uzatvorenie). Poštovné predstavuje náklady na vybavovanie sťažností (hlavne žiadosť doporučeným listom o reakciu dotknutej strany). Suma na kancelárske potreby bola použitá na nákup bežných kancelárskych potrieb, obálok, hlavne však papieru a atramentovej náplne do tlačiarne. Náklady nad 4756,-Sk sme pokryli z vlastných zdrojov.

Ďakujeme všetkým, čo nás svojím percentom podporili. Veríme, že ste neoľutovali investíciu 1% dane do nášho združenia. Ešte raz ďakujeme.

Reklama