Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Posledná finančná správa


Publikované: 25.05.2018, autor: admin


Nakoľko už avizujeme niekoľko dní, že združenie
Cybernet Corporation končí s projektom Sťažnosti.sk,
neradi by sme odišli bez predloženia záverečnej finančnej
správy.

Prinášame teda poslednú finančnú správu. Ide o
prostriedky, ktoré sa nám darovali na začiatku roku 2002
(prišli síce až koncom júna, sťažnosť však už na nikoho
nepošleme) prostredníctvom 1% z dane. Vyzbierali sme sumu
4756,-Sk. Náklady združenia v období 1.4.2002-7.2.2002
boli nasledovné. Obdobie pred 1.4.2002 sme pokryli z
grantu nadácie NPOA.

bgcolor=lightgrey>

OBDOBIE 1.4.2002-
7.2.2003
ÚČEL PLATBY SUMA
INTERNET A TELEFÓNNE POPLATKY align=right>2680
BANKOVÉ POPLATKY align=right>479
POŠTOVNÉ 900
KANCELÁRSKE POTREBY A KOPÍROVANIE align=right>2004
CELKOM 6063


Internet a telefónne poplatky predstavujú náklady na
pripojenie k internetu a upgrade stránky. Bankové
poplatky boli poplatky na vedenie účtu (a nakoniec aj na
jeho uzatvorenie). Poštovné predstavuje náklady na
vybavovanie sťažností (hlavne žiadosť doporučeným listom
o reakciu dotknutej strany). Suma na kancelárske potreby
bola použitá na nákup bežných kancelárskych potrieb,
obálok, hlavne však papieru a atramentovej náplne do
tlačiarne. Náklady nad 4756,-Sk sme pokryli z vlastných
zdrojov.

Ďakujeme všetkým, čo nás svojím percentom podporili.
Veríme, že ste neoľutovali investíciu 1% dane do nášho
združenia. Ešte raz ďakujeme.

Reklama