Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Pochvala
na: Československá obchodná banka

Predmet: posielanie peňazí

Text pochvaly:
Chcel by som podať pochvalu na ČSOB za to, že pre nich nie je žiadnym problémom poslať peniaze do Kanady a to za veľmi výhodných podmienok (nízke poplatky). ČSOB v tomto prípade supluje úlohu Slovenskej pošty, ktorá je neschopná do Kanady akýmkoľvek spôsobom peniaze odoslať (ani poštová poukážka, ani cenný list, ani doporučený list, iba balík, ktorý je ale predražený).

Koeficient inštitúcie/firmy: 3 (pozitívny)
Počet ďalších pochvál na: Československá obchodná banka: 0

Počet sťažností na: Československá obchodná banka: 0

Počet podnetov pre: Československá obchodná banka: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku pochvale...


Reklama