Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Pochvala
na: SAIA

Predmet: knižnica

Text pochvaly:
Myslím, že SAIA je veľmi dobrý potenciálny zdroj informácií - a to nie len pre študentov! A okrem toho sú ochotní vám pomôcť, ak tam dojdete. Majú aj knižnicu, kde majú mnoho literatúry - slovenskej aj zahraničnej - (najmä o neziskových a mimovládnych organizáciách), a pokiaľ tam človek zostane aj po skončení stránkových hodín, vás nikto nevyhodí (to sa mi najviac páčilo).

Koeficient inštitúcie/firmy: 3 (pozitívny)
Počet ďalších pochvál na: SAIA: 0

Počet sťažností na: SAIA: 0

Počet podnetov pre: SAIA: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku pochvale...


Reklama