Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podnet
pre: SAD

Predmet: pokladňa

Text podnetu:
Na autobusovej stanici v Bratislave na Mlynských Nivoch si môžete zakúpiť cestovné lístky do Čiech pri pokladni č.2 v čase od 6.00 do 18.00 v pracovných dňoch a v nedeľu do 14.30. Nie je mi jasné, prečo pri dnešnej vyspelej technike nemožno kúpiť cestovný lístok pri ktorejkoľvek pokladni počas predajného času. Ten nie je samozrejme nikde uvedený. Osoba sediaca napr. pri pokladni č.6 sa zjavne nudí, ochotne Vám poskytne informáciu, že pokladňu do Čiech zavreli.
Môj návrh: Uvádzať v informáciách (napr. na www) predajnú dobu a počas nej naozaj poskytovať všetky služby.

Poznámka:
Odpoveď od SAD:
Predaj CL do Čiech a na vnútroštátne linky (pokladňa č. 2) a na ostatné medzinárodné linky (pokladňa č.6) sa realizuje cez rozdielne softvéry dodávané od dvoch nezávislých firiem. Podmienky a nároky predaja a prepravy na linkách do Čiech, hoci v súčasnosti ide o medzinárodné linky sú odlišné od ostatných medzinárodných liniek čo je dané historickými vzťahmi. Z týchto dôvodov, zatiaľ nie je možné získať celý sortiment cestovných lístkov na jednom pracovisku. Rozdielne otváracie hodiny sú prispôsobené frekvencii odchádzajúcich a prichádzajúcich spojov, záujmu cestujúcej verejnosti a systému predaja. Pokiaľ ide o informáciu o predajnom čase jednotlivých pokladní tento je uvedený na každej pokladni, alebo sa o ňom môžete informovať na telefonických informáciach. Otváracie hodiny jednotlivých pokladní budú zverejnené aj na našej www stránke, tak ako navrhujete.

Koeficient inštitúcie/firmy: 421 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších podnetov pre: SAD: 0

Počet sťažností na: SAD: 6
18.12.2000 Sťažnosť na SAD - zachádzanie autobusu
22.11.2000 Sťažnosť na SAD Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - porucha autobusu
28.09.2000 Sťažnosť na SAD - cestovný poriadok
14.09.2000 Sťažnosť na SAD Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - meškanie autobusu
25.09.2000 Sťažnosť na SAD - audiotextové informacie
24.08.2001 Sťažnosť na SAD - čakáreň

Počet pochvál na: SAD: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku podnetu...


Reklama