Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podnet
pre: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: linky

Text podnetu:
Mám podnet alebo otázku prečo a či sa neuvažuje o tom, aby autobus MHD z Dlhých Dielov premával aj do mesta a nemuselo sa prestupovať na električky alebo inú dopravu. Jeden chodí na hlavnú stanicu, ale okolo ZOO a cez Kramáre čo nerieši otázku ludí, čo pracujú v meste alebo cez mesto prechádzajú.

Poznámka:
Prišla odpoveď od DP:
Úvodom musíme konštatovať, že s autobusovou hromadnou dopravou z Dlhých dielov až do centra mesta sa v minulosti uvažovalo. V tejto súvislosti je treba možno pripomenúť, že organizácia dopravy v mestskej časti Karlova Ves a teda aj v oblasti Dlhých dielov má dávnejšie korene. V rokoch 1992 - 1993 bola v Bratislave vykonaná štúdia zameraná na reálne zhodnotenie situácie MHD v Bratislave a na spracovanie odporúčaní na dosiahnutie zníženia finančnej náročnosti prevádzky MHD v Bratislave. Výkon štúdie si objednal Magistrát mesta, ako objednávateľ, koordinátor a spolufinancovateľ MHD v našom meste a jej spracovaním
bola poverená nemecká firma Hamburg Consult, teda nezainteresovaná strana a v tom období, ale aj neskôr, jedna z najuznávanejších v tejto oblasti. Prvým a zároveň jedným z najzávažnejších odporúčaní štúdie bolo v maximálnej miere zredukovať súbežnosť autobusovej dopravy s linkami elektrickej trakcie v úsekoch, kde táto ponúka dostatok potrebnej volnej kapacity, alebo je ňou nahraditeľná. Závery tejto štúdie si osvojil a akceptoval tak Magistrát mesta, ako aj poslanci
Mestského zastupiteľstva. Od roku 1994 si Magistrát mesta objednáva a na základe tejto objednávky Dopravný podnik spracováva Projekty organizácie dopravy v zmysle záverov tejto štúdie, ale samozrejme v rámci aktuálnych finančných možností mesta.
Opatrenia, ktoré boli realizované, prinášali však so sebou aj zvyšovanie poctu prestupov. Tu si treba uvedomiť, že aj v
iných svetových či európskych mestách, a to aj mestách ďaleko solventnejších ako je Bratislava, sa prestupovanie už dávno stalo, hlavne z ekonomických dôvodov, bežným štandardom. Táto skutočnosť bola aj jedným z dôležitých faktorov pri rozhodnutí sa o zavedení zmeny tarifného systému z neprestupnej na prestupnú tarifu. Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že vytváranie autobusových liniek do súbehu s linkami elektrickej trakcie nepatrí medzi zásady pri tvorbe organizácie dopravy v našom
meste. Už v roku 1995 sa na nás a na Magistrát mesta obrátili s rovnakou požiadavkou aj zástupcovia mestskej časti Karlova Ves. Vzhľadom na závery uvedenej štúdie a následne aj rastúce problémy s financovaním prevádzky MHD v Bratislave, Magistrát mesta uvedenú požiadavku zamietol s tým, že je realizovateľná iba v prípade, ak náklady na prevádzku linky bude hradiť mestská časť. Na základe kladného stanoviska mestskej časti k uvedenej podmienke vznikla v roku 1996 autobusová linka c.
352, ktorá zabezpečovala dopravu v rannej špičke z Dlhých dielov po Nový most. Po jednom roku prevádzky však bola táto
linka, na požiadanie mestskej časti z finančných dôvodov zrušená. Podmienka nevytvárať autobusové linky do súbehu s linkami elektrickej trakcie je aj s odstupom času naďalej aktuálna a preto s realizáciou požiadavky pani sťažovateľky neuvažujeme. Pre zlepšenie uvedeného prepravného vzťahu uvažuje Mestská časť Karlova Ves perspektívne s výstavbou električkovej trate z Karloveskej ul. na Dlhé diely, čím by zanikla nutnosť prestupovania pri Riviére a obyvatelia tejto časti Bratislavy by dostali podstatne lepšiu kvalitu hromadnej dopravy, pozostávajúcu z nových dopravných spojení v rámci územia mesta. K možnostiam výstavby električkovej trate na Dlhé diely možno azda dodať len toľko, že táto stavba je po technickej stránke uskutočniteľná, čo potvrdila aj nedávno vyhotovená odborná štúdia.

Koeficient inštitúcie/firmy: 210 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 1
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka

Počet sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 18
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Diskusia:
Pridaj komentár ku podnetu...


Obyvateľka DD napísal(a) dňa 02.10.2001 o 15:28:06:
Pracovnici Dopr.podniku si myslia, ze odpovedaju nemysliacim bytostiam.
1.Takze odvolavanie sa na neziaduci súbeh elektrickovej a autobusovej dopravy z DD sa tyka len useku od Molecovej po Rivieru, od Riviery predsa uz chodi 29 z Devína a od Ml.doliny dalsie autobusy, takze tato vyhovorka je pre riesenie dopravy z DD uplne bezpredmetna.
2. Vazeni z DPB, nehovorte o prianiach MČ pri rieseni dopravy z DD do centra, tri varianty konceptu UPN hl.m. SR predsa hovoria o trolejbusovej doprave, k comu uz boli DD aj pripravene, len chybaju a nikdy sa nenajdu peniaze pri takomto hospodareni hl.mesta na dotiahnutie tohto problemu do konca. Takze dlhodielcania budu dalej trpiet a cestovat do centra vdaka neustalemu prestupovaniu dlhsie ako npr. obyvatelia Z.Bystrice. D.N.Vsi, ci Devina.


Reklama