Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podnet
pre: Ministerstvo spravodlivosti SR

Predmet: exekučný zákon-doručovanie rozhodnutí

Text podnetu:
Sťažujem sa na zákony Slovenskej republiky (napr.paragr.49/Zák.č.233/1995 Z.z.-čiže Exekučný poriadok, ktorý proti všetkým zásadám ,,zdravého rozumu" považuje za spravodlivé nasledovné doručovanie doporučených /do vlastných rúk/ zásielok.. : Ak
Vás nenájdu doma /ste chorí, odcestovaní, alebo Vám to poštár jednoducho nedoručí alebo zlomyseľný sused neodovzdá/, považuje sa zásielka za doručenú aj keď nič netušíte.. Niekedy Vám hodia kúsok papiera do nabitej poštovej schránky, že ak si to nevyberiete do 3 dní považuje sa to za doručené, hoci vy o ničom neviete /viď citovaný zákon/. Poznám celý rad už skutočných tragédií keď takto zneužití občania prišli o celý majetok alebo zamestnanie bez toho, že by o niečom vedeli. Myslím, že je toto v rozpore so zákonmi Európy a celého sveta a neverím, že je na svete ešte jeden taký štát, ktorý by takéto neľudské zákony mal. Že sa považuje niečo vážne za doručené, hoci Váš podpis nie je ani nikde na potvrdení o prevzatí zásielky. V poslednej dobe mám dokonca dojem, že to poštári aj zneužívajú a jednoducho sa ani nenamáhajú.

Dávam teda podnet, aby sa občania, ktorí na toto doplatili už zjednotili, zorganizovali a podali inventárny zoznam takýchto prípadov, našli si právneho zástupcu a podali kolektívnu sťažnosť najprv na Slovenskú poštu. Tá sa zrejme obháji citovaním týchto krajne zvláštnych zákonných ustanovení, keď teda neprejdú ani cez súdy SR, obrátili sa na Európsky súd
pre ľudské práva v Strassburgu. Ten môže spraviť len jediné a to uznať spravodlivosť námietky týchto poškodených, lebo znášajú veľké škody a pritom nič nespravili. Tieto škody, kde sa dokáže, že fyzicky nič neprevzali bude potom platiť štát, ktorý vydáva takého nespravodlivé a proti zdravému rozumu idúce zákony.

PS bol by som nakoniec veľmi rád, keby na túto stránku aj oficiálne umiestnili orgány SR, najmä Ministerstvo spravodlivosti SR a Vláda SR vysvetlenie tejto nenormálnej právnej situácie.

S pozdravom

V.Talán

Koeficient inštitúcie/firmy: 62 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších podnetov pre: Ministerstvo spravodlivosti SR: -1

Počet sťažností na: Ministerstvo spravodlivosti SR: 1
01.08.2000 Sťažnosť na Ministerstvo spravodlivosti SR - Haagska konvencia

Počet pochvál na: Ministerstvo spravodlivosti SR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku podnetu...


gabociky napísal(a) dňa 05.01.2008 o 02:21:07:
po prečítaní článku na exekučný zákon ,môžem iba doplniť to,že nie iba táto zákonná averzia je živá ale ďalšie legislatívne diery, nad čím sa pozastavuje ľudský rozum.Dostanete exekučný príkaz na finančnú úhradu 50 000.-Sk aby ste pozastavili denné úročenie uvedenej sumy musíte zaplatiť okamžite 10000.-Sk exekútorom,inak by zo sumy 50000.-Sk denne pribudlo do exekútorského vrecka 2500.-Sk,to je úžera ,čo?


Peter napísal(a) dňa 04.12.2007 o 21:12:43:
Uplny suhlas!!!


Murco napísal(a) dňa 28.05.2007 o 11:42:00:
Ja Vám môžem napísať podobný pripad.Manželke zomrel otec , ktorý s nimi nežil v spoločnej domacnosti.Kedže mal dlhy automaticky sa obratili na nu aby ich splatila.Ona jednoducho dedičstvo odmietla , očom ma aj rozhodnutie súdu,takže nie je podle $ 470.z. za jeho dlhy zodpovedná.Napriek tomu ten istý súd rozhodol o začatí exekucie proti nej na zaplatenie toho dlhu o čom sme dostali upovedomenie o začatí ex. konania ale bez toho rozhodnutia súdu. Bolo to už po tom súdnom rozhodnutí o neprijatí dedičstva.Podali sme sťažnoť na rozhodnutie o začatí ex. a zatial čakame na vzbavenie sťažnosti.Začinam mať pocit že ani nežijeme v Europe ale niekde v centralnej Afrike kde neexistuje žiadna vymožitelnosť práva.


Dudy napísal(a) dňa 23.09.2005 o 10:09:53:
Mal som spor z Globtelom ,pretože mi vysoké čiastky 5500 sk.Preto som im nevyplatil fakturu.Po piatich rokoch prišiel mi do práce exekútor a sťiahol mi 45 000Sk.Nevydali mi ani potvrdenie na 45000 sk,že oni potvrdenia nedávajú.Podotýkam ,že som nedostal predvolanku na súd ani rozhodnutie súdu,čo je porušenie zákona.Písal som sťažnosť na Ministerstvo spravodlivosti,onbucmanovi,ústavný súd,komory exekútorov.Odložili to do archívu.Sudca sa vyjadril ,že poslal policajta zisťovať na mojej adrese či bývam.On u mˇa skutočne bol spýtal sa mojej manželky či tam bývam a odišiel preč.Bol som vtedy v práci.Manželke povedal ,že nepodáva informácie.Asi bol tajný.Ďalej chcem dodať:Stretneme sa na medzinárodnom súde.


Matušík napísal(a) dňa 10.07.2005 o 10:59:47:
Uvedený postup je v rozpore s článkom 6.1 Európskeho dohovoru o ochrane základných práv a ľudských slobôd a to právom na "spravodlivé súdne konanie v prítomnosti strán". Po ukončení sporu pred všeobecnými súdmi je potrebné sa obrátiť na ústavný súd a ak tam sa neuspeje tak na Európsky súd


V.Talán napísal(a) dňa 16.12.2002 o 21:51:20:
,,Zaujímavé "dodnes som nedostal z Ministerstva spravodlivosti ani to príslovečné ,,bú" asi ich to nazaujíma..A ja aby som trpol kedy mi dôjde avizovaný list-rozhodnutie z hygieny,pre mňa veľmi dôležitý..V tejto máloprávnej krajine mi zase bude bežať nejaká lehota a ja slušný občan o ničom neviem.Viete poradiť občania čo s tým ?


Reklama