Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podnet
pre: ŠDaJ Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava

Predmet: vegetariánska jedáleň

Text podnetu:
Vážené vedenie Študentského domova a Jedálne Nikosa Belojanisa,

týmto listom vyjadrujem rozhorčenie a protest proti pripravovanému zrušeniu Vegetariánskej jedálne fungujúcej v priestoroch ŠD Belojanisa. Som študentom Pedagogickej fakulty UK a navštevujem túto jedáleň už 1 školský rok. Ako vegetariánovi mi ponúka neoceniteľnú, vyváženú a vysoko výživnú stravu. Pokiaľ viem, široko-ďaleko je jedinou cenovo dostupnou alternatívou (nielen pre študentov) ku klasickým jedálňam a kantínam, ponúkajúcim prevažne mäsovú stravu. Vegetariánska jedáleň je ozaj jedinečnosť, vzácny unikát v rámci súčasne systému stravovania, čo pravdaže vysoko hodnotia aj ľudia, konzumujúci mäso. Dokázateľne ju navštevujú aj nevegetariáni.

Úctivo Vás žiadam, aby ste pokojne zvážili situáciu a prehodnotili svoje rozhodnutie.


ODPOVEĎ

Vašu sťažnosť vo veci ,, ...rozhodnutie vedenia ŠDaJ N.Belojanisa zrušiť
vegetariánsku jedáleň bez náhrady..." považujem za neopodstatnenú, vzhľadom ku skutočnosti, že vedenie ŠdaJ N.Belojanisa nikdy takéto rozhodnutie neprijalo resp. ani o ňom neuvažovalo.

Zmeny tykajúce sa prevádzky vegetariánskej jedálne spočívajú v tom, že
ako samostatná prevádzka nie je schopná, okrem iného, no najmä z ekonomických dôvodov (malý počet vydaných jedál oproti neúmerne vysokým výrobným nákladom t.j. je vysoko stratová) naďalej zotrvať v priestoroch ŠDaJ N.Belojanisa.

V súvislosti s uvedeným momentálne prebiehajú rokovania ohľadom presunu tejto jedálne do priestorov ŠDaJ Dobrovičova, kde by došlo k zlúčeniu vegetariánskej jedálne z ŠDaJ N.Belojanisa so študentskou jedálňou na Dobrovičovej ulici.

Po presune vegetariánskej jedálne do ŠDaJ Dobrovičova sa uvažuje aj
o vývoze vegetariánskej stravy do študentskej jedálne Jura Hronca na Bernolákovej ulici, ktorá je od ŠDaJ N.Belojanisa vzdialená cca. 100 m..

S úctou

Ing. Š. Černoková Mastalská
riaditeľka

Koeficient inštitúcie/firmy: 0 (neutrálny)
Počet ďalších podnetov pre: ŠDaJ Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava: 0

Počet sťažností na: ŠDaJ Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava: 0

Počet pochvál na: ŠDaJ Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku podnetu...


Reklama