Projekt pokračuje na staznosti.sme.sk

Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Podnet
pre: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: autobusová linka

Text podnetu:
Taktiež by som chcel pochváliť dopravný podnik Bratislava za zriadenie linky č. 92 a zároveň by som sa ich chcel spýtať, či neuvažujú o tom, aby premávala aj mimo dopravnej špičky (stačilo by 1-2x za hodinu). Vďaka.

Poznámka:
Prišla aj odpoveď od DP:
Ďakujeme Vám za sprostredkované pochvalné vyjadrenie sa k linke c. 92. Teší nás o to viac, že pri našej činnosti sa s uznaním stretávame len ojedinele a preto takúto formu prejavu prijímame o to vďačnejšie. Pred zavedením novej trasy a usporiadania zastávok tejto linky (predĺženie do Devínskej Novej Vsi cez Lamač, zásadná zmena trasy a zastávok v Petržalke), sme veľmi podrobne analyzovali podstatu a poslanie tejto linky. Sprvoti bol rozsah premávky na tejto linke prísne podriadený požiadavkám firmy Volkswagen Slovakia a až neskôr sa cestovný poriadok v pracovných dňoch upravil do dnešnej podoby. Na linke č. 92 je však premávka zabezpečovaná aj počas víkendových dní a je to len vymedzený počet spojov v priebehu dňa, špecificky viazaný pre zabezpečenie prepravy zamestnancov firmy Volkswagen do resp. zo zamestnania, ale pritom v týchto spojoch nie je vylúčená preprava ostatných cestujúcich. Pri sledovaní dopravnej situácie sme zistili, že aj na autobusy týchto pár spojov čakajú bežní cestujúci s cieleným zámerom cestovania v smerovaní toho-ktorého spoja. Tieto zistenia nás utvrdzujú v presvedčení, že aj cieľové riešenie tejto linky má svoje opodstatnenie. Jeho podstata spočíva v tom, že prostredníctvom linky č. 92 je možné cestovať medzi Petržalkou, Patrónkou, Lamačom a s dotykom Devínskej Novej Vsi veľmi rýchlo a spoľahlivo. Preto je podľa nášho presvedčenia vhodné, aby linka č. 92 bola prevádzkovaná s hustejším intervalom v čase prepravných špičiek pracovných dní (momentálne, okrem špecifických výnimiek je to žiaľ len 20-minútový interval). Cieľom je taktiež to, aby spoje tejto linky premávali aj počas dňa, v období mimo prepravných špičiek, v primeranom a pre cestujúcich prijateľnom intervale (z kategórie prijateľnosti vylučujeme intervaly 60 a aj 30 minút). Naše tvrdenie podporujeme faktom, že pre cestujúcich medzi Petržalkou a prestupovým uzlom Patrónka, ale aj s pokračovaním do Lamača, resp. opačným smerom je podstatne jednoduchšie a rýchlejšie cestovať linkou č. 92 cez Most Lafranconi a Mlynskú dolinu (určité problémy na priepustnosti svetelnej signalizácie pri súčasnom dopravnom značení tu predsa len sú), ako linkou č. 83 premávajúcou cez mesto a cez výškovo členitý terén Pražskej a Brnianskej ulice. Žiaľ momentálne nie je možné prakticky dosiahnuť tento náš ciel, lebo objednávka ročných kilometrických výkonov MHD zo strany Mesta Bratislavy, zastupovaného Magistrátom hl. mesta SR je nižšia, než by to Bratislava potrebovala (vo všeobecnosti). Poznamenávame, že by sme neradi už v prvom kole posilnenia linky c.92 radikálne redukovali výkony (predlžovali intervaly) na linke c.83. Očakávame, že vhodnejšie je ísť postupnými krokmi tak, aby si všetci cestujúci medzi vzdialenejšími cieľmi (Petržalka - Patrónka a opačne) postupne uvedomili, že pri použití linky č.92 je cestovanie jednoduchšie. Možno by v tomto smere pomohla aj určitá osveta aspoň v okruhu pravidelných cestujúcich touto linkou. Záverom Vám pán sťažovateľ ešte raz ďakujeme za uznanie a vyslovujeme presvedčenie, že v krátkom čase bude možné uskutočniť naše dlhodobé zámery, smerujúce k uspokojeniu opodstatnených potrieb cestujúcich.

Koeficient inštitúcie/firmy: 210 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 1
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Počet sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 18
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Diskusia:
Pridaj komentár ku podnetu...


xrooCVQtOLDmGmHeBE napísal(a) dňa 29.09.2012 o 23:17:59:
9X1iR0 , [url=http://wxmvdchxdgak.com/]wxmvdchxdgak[/url], [link=http://qtvyqfwzqide.com/]qtvyqfwzqide[/link], http://zeieyzizzsmr.com/


tRIirvFTfIUywJIvMkG napísal(a) dňa 29.09.2012 o 15:51:41:
QfZpok <a href="http://paravgbwrscy.com/">paravgbwrscy</a>


BgFOveXsmrsIUKqmViX napísal(a) dňa 29.09.2012 o 02:26:36:
QTCA0T , [url=http://qlzdxyzhbdmm.com/]qlzdxyzhbdmm[/url], [link=http://iftfleahdcyb.com/]iftfleahdcyb[/link], http://pnhnboxmpdqu.com/


CAJYUHGPVP napísal(a) dňa 28.09.2012 o 00:54:31:
gZFf3f <a href="http://misyhkyzizyp.com/">misyhkyzizyp</a>


OQKXqCmXAMjTCQFc napísal(a) dňa 27.09.2012 o 13:14:40:
Real brain power on display. Thanks for that aswenr!


Reklama