Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Vláda SR

Predmet: uverejňovanie zákonov

Text sťažnosti:
No, chcel by som sa posťažovať na náš úžasný legislatívny orgán, ktorý na rozdiel od podobných inštitúcii vo vyspelých krajinách neponúka svojím voličom výsledky svojej činnosti v prístupnej forme, ale robí to s.r.o-čka Forma, ktorej môžeme byť za to vďační. Okrem toho je vo vyspelých krajinách možné získať veľmi jednoducho kompletné verzie aktuálne platných zákonníkov aj so zapracovanými novelami, takže občan má priamy prístup k zákonom, ktoré sa ho týkajú, a nemusí behať po celom meste (predstavte si dedinu s 2000 obyvateľmi) a zháňať príslušný zákon a ešte aj zaňho platiť. Viď napr.
http://www.legifrance.gouv.fr

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: -23 (negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Vláda SR: 0

Počet pochvál na: Vláda SR: 0

Počet podnetov pre: Vláda SR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama