Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Royal Ambassador

Predmet: zavádzajúca reklama

Text sťažnosti:
Firma ponúka účasť na hre o viaceré ceny s podmienkou, že odberateľ pošle objednávku na tovary, ktoré firma ponúkav svojich katalógoch. Zdanlivo ide o výhodnú kúpu: ak odberateľ vráti tovar do 15 dní, firma mu vráti cenu tovaru. Pri ďalších objednávkach firma oznamuje, že odberateľ bol zaradený do zoznamu možných výhercov - za predpokladu, že objedná ďalší tovar.
Už vlani som dostal niekoľko oznamov, že som výhercom. Súčasne sa nenápadne uvádzalo, že som zaradený do zlosovania, ktoré sa bude robiť za účasti notára. V jednom prípade spolu s tovarom uviedli, že tento nemôžem vrátiť, ak nechcem vypadnúť z hry. Avšak aj vrátenie tovaru je finančne nevýhodné (poštovné a balné okolo 200 Sk).
Tovar býva predražený, jeho cena nezopovedá kvalite, často chýba záručný list a návod na použitie. Viackrát som sa obrátil na vedenie firmy. Tá ale nemá adresu, iba P.O.Box a PSČ. Reklamačné oddelenie síce má adresu, ale nedopovedalo.
Stále dostávam nové vyhlásenia o možnej výhre, musel by som si však objednať ďalšie tovary. Ak si nič neobiednám, strácam nárok na výhru. Rád by som vystríhal spoluobčanov, aby nedôverovali akýmkoľvek lákavým ponukám firiem, ktoré sa boja uviesť svoju adresu.

Odpoveď na sťažnosť:
Na základe zaslanej sťažnosti (od test media spol. s r.o. Bratislava) pána Haľamu na aktivity našej spoločnosti Royal Ambassador ako aj v súvislosti s jej zverejnením na Vašej internetovej stránke dávame nasledovné stanovisko:
Hlavnou náplňou našej činnosti je zásielkový predaj, t.j. predaj tovaru na dobierku, spojený s reklamnou hrou. Našim zákazníkom zasielame viac-menej v pravidelných intervaloch adresný mailing, t.j. katalógovú ponuku výrobkov rôzneho druhu spolu s možnosťou zapojiť sa do reklamnej hry o ceny (1.cena 1.000.000,- Sk atď.) . Pravidlá hry sú vždy súčasťou nášho adresného mailingu. Ceny vložené do Hry podliehajú žrebovaniu za účasti notára, ktorý priebeh žrebovania osvedčuje v notárskej zápisnici. Notárske zápisnice sú k nahliadnutiu v našej kancelárii na Štefánikovej 19 v Bratislave. Podmienkou zaradenia do žrebovania o hlavné ceny je objednanie a ponechanie si aspoň jedného tovaru v akejkoľvek cene. Stačí si objednať 1x v kalendárnom roku (za určenej podmienky) a zákazník je zaradený do žrebovania. Ak si zákazník objedná niekoľkokrát v príslušnom kalendárnom roku (pri objednávke z jednotlivých adresných mailingov je mu vždy priradené určité číslo), bude zaradený do žrebovania viackrát. Každý si musí sám zvážiť, či chce zvýšiť svoju šancu v žrebovaní viacnásobným zaradením alebo nie. Nikoho nenútime objednávať si tovary z ponukového katalógu, každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa do Hry zapojí alebo nie. Ak si zákazník neželá dostávať na svoju adresu naše ponuky, môže sa dať vyradiť z našej zákazníckej databázy.
Čo sa týka vzťahu ceny a kvality ponúkaného tovaru, priložených návodov na obsluhu, podotýkame, že všetky výrobky podliehajúce povinnému schváleniu príslušnej inštitúcie majú svoj certifikát (resp. vyhlásenie o zhode) ako aj návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Záručným listom sa rozumie faktúra, ktorá je priložená k zaslanému tovaru a na ktorej je uvedená záručná lehota (podľa Občianskeho zákonníka – 6 mesiacov, ak nebola nami stanovená k určitému výrobku dlhšia záruka). Okrem toho dávame každému zákazníkovi ešte 30-dňovú lehotu od dátumu expedície na vrátenie objednaného tovaru bez udania akéhokoľvek dôvodu.
Naša adresa (t.j. sídla našej spoločnosti a oddelenia styku so zákazníkmi) a kontaktné tel.číslo sa nachádzajú na dokumentoch v adresnom mailingu. Naše odd.styku so zákazníkmi vybavuje reklamácie tovaru (osobne i poštou), odpovedá na listy od zákazníkov (príp. podá vysvetlenie telefonicky). Na sťažnosti konkrétnej osoby – p. Haľamu z Bratislavy – boli zaslané odpovede z našej strany v dňoch 7.10.99, 7.12.99, 14.3.2000 a 11.4.2000.
Uvádzanie adresy vo forme P.O.Boxu má svoje opodstatnenie v tom, že pošta zasielaná priamo na adresu je doručovaná osobne poštovým doručovateľom, a pri množstve listových a balíkových zásielok (denne niekoľko kilogramov) nie je v silách doručovateľa nosiť osobne túto poštu každému adresátovi v jeho doručovacom rajóne. Zriadenie P.O.Boxu bolo pre nás nevyhnutné najmä z hľadiska našej dodávacej pošty.
Na záver dodávame len toľko, objednanie tovaru a zapojenie sa do hry o hlavné ceny nie je pre nikoho povinné, každá z oslovených osôb sa môže slobodne rozhodnúť, a ak si neželá ďalšie zasielanie našich ponúk na svoju adresu, môže sa dať vyradiť z našej zákazníckej databázy.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (802)50,66%
Nie (781)49,34%
Celkový počet hlasov: 1583

Koeficient inštitúcie/firmy: 17 (pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Royal Ambassador: 0

Počet pochvál na: Royal Ambassador: 0

Počet podnetov pre: Royal Ambassador: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama