Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Sociálna poisťovňa

Predmet: exekúcia

Text sťažnosti:
Vážení páni, som dôchodkyňa a v týchto dňoch som zažila šok z toho, čoho sú schopné naše inštitúcie vykonať na nás dôchodcoch. Priznám sa Vám, ani neviem na koho sa mám sťažovať. Vzhľadom nato, že stýmto problémom ste sa už určite stretli, uvádzam len v krátkosti.
Jedná sa o 2. vlnu kup. privatizácie. Investičné fondy nám sľubovali hory doly (zaplatili kup. knižku plus známku t.j 1140 Sk), len aby získali čo najviac klientov. Nástupom Mečiarovej vlády bola KP zrušená. Inv. fondy sa dostali do problémov (nie ich vinou) ale ani mojou. Zo štátom si nevedeli poradiť, preto sa vrhli na nás dôchodcov. V roku 1988 som dostala súdne rozhodnutie kde ma žiadali o zaplatenie 1140 Sk plus súdne poplatky 900 Sk. Napriek tomu, že ja som neporuušila žiadnu zmluvu tých 1140 Sk som vrátila, ale súdny poplatok 900 Sk som odmietla z vyššie uvedeného dôvodu a tiež si myslým, že 900 Sk ako súdny poplatok za jednu osobu, keď takých ako ja sú tisíce je nehorázne. Po nástupe novej vlády v 1998 sa s týmto problémom začala zaobereť aj nová vláda, čo sa odrazilo aj v niektorých denníkoch (SME, Markíza), dokonca aj pán Čarnogurský sa vyjadrili, že postup Inv. fondov a exekútorov je v rozpore. Dokonca sme boli vyzvaní aby sme tieto vymáhané sumy nevracali, že exekútori môžu prísť o licenciu. Napriek tomu v týchto dňoch som dostala zo Soc. poisťovne exekučné rozhodnutie, že mi bude už v mesiaci marec strhnutá suma vo výške 1250 Sk a tiež v ďalších mesiacoch až do výšky cca 4300 Sk (3000 Sk exek. poplatok plus 1300 neviem začo) Pociťujem to ako veľkú nespravodlivosť. Prosím Vás oznámte mi čo sa dá robiť.

Odpoveď na sťažnosť:
V prílohe listu zo dňa 4. apríla 2000 ste nám zaslali na vyjadrenie sťažnosť anonymnej pisateľky vo veci výkonu zrážok z dôchodku na úhradu poplatkov za druhú vlnu kupónovej privatizácie, ktorý nariadil exekútor a tunajšia poisťovňa ho zrealizovala. V predmetnej záležitosti oznamujeme:
Doručením príkazu na začatie exekúcie zrážkami z dôchodku vydaného exekútorským úradom vzniká Sociálnej poisťovni, ústredie, povinnosť pohľadávku s príslušenstvom zrážkami z dôchodku povinného uhradiť.
Sociálna poisťovňa, ústredie, ako platiteľ dôchodku je totiž povinná bezodkladne realizovať nielen vykonateľné rozhodnutia súdov, ale aj vykonateľné rozhodnutia orgánov štátnej správy.
V tomto smere je viazaná platnými ustanoveniami Občiankeho súdneho poriadku, ktorý určuje aj postup pri výkone zrážok, ako aj sumu, ktorou treba uhrádzať pohľadávku. Skúmať ich správnosť a odôvodnenosť kompetentná nie je.
V prípade, že dlžníčka nesúhlasila s výkonom zrážok z dôchodku, námietky mala uplatniť v súlade s poučením uvedeným v upovedomení o začatí exekúcie.
Oznamujeme súčasne, že v záujme ochrany údajov z informačného systému, Sociálna poisťovňa konkrétne informácie týkajúce sa poberateľov dôchodkov, poskytnúť nemôže (§ 42 zákona č. 274/1994 o Sociálnej poisťovni).

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (842)52,01%
Nie (777)47,99%
Celkový počet hlasov: 1619

Koeficient inštitúcie/firmy: 124 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Sociálna poisťovňa: 1
25.10.2000 Sťažnosť na Sociálna poisťovňa Odpoveď neobdržaná - časopis

Počet pochvál na: Sociálna poisťovňa: 0

Počet podnetov pre: Sociálna poisťovňa: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


milovník7 napísal(a) dňa 20.07.2007 o 18:59:07:
chcem sa spýtať socialnej poisťovni,ak zákon číslo 100/1988 bol zrušený od 1.1.2004 a bol zmenený na zákon 376/1997 platný od 1.1.1998,prečo sa s ním vypočitávajú a upravujú invalidne dôchodky?Poslali by ste mi podrobný zoznam zaradenia do I a do II.pracovnej kategorie,ale aj ,,socialisticke profesie" ďakujem


Reklama