Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Probugas

Predmet: ceny plynu

Text sťažnosti:
Zarazil ma vývoj ceny LPG, pre automobily prerobené na prevádzku na plyn, od začiatku roka 2000. Predajná cena začiatkom roka 2000 začínala okolo 13 Sk/l (v Košiciach a okolí), v dnešných dňoch sa pohybuje na úrovni 18-19 Sk/l. V rámci širokej mediálnej diskusie o cenách benzínu sa tento takmer 40% nárast ceny LPG vôbec neobjavil, čo je dosť zaráľajúce. Zaujíma ma čo je príčinou tohto enormného nárastu, či je to monopolné správanie sa distibútora Probugas, alebo kartelové dohody predajcov LPG v rámci Košíc.

Odpoveď na sťažnosť:
Ďakujem Vám za Váš list ohľadom informácií o Vašom zaujímavom projekte ako aj o možnosť pripojiť naše stanovisko. Probugas je na Slovensku vedúcou firmou zaoberajúcou sa dodávkami propánu butánu vo fľašiach, domových zásobníkov aj plynu na pohon motorových vozidiel. Okrem Probugasu sa priamo touto činnosťou zaoberajú minimálne tri ďalšie spoločnosti. V takomto prostredí možno ťažko hovoriť o monopolnom postavení, zvlášť v dodávkach "autogasu" ako sa ľudovo hovorí plynu LPG na pohon motorových vozidiel, kde naša spoločnosť má čosi viac ako 50%-ný podiel na trhu. Probugas nemá žiadne vlastné čerpacie stanice na LPG, je len dodávateľom plynu. Cenu plynu pre konečných spotrebiteľov určujú majitelia čerpacích staníc. Takľe ak by išlo o "kartelovú dohodu" tak len na úrovni majiteľov staníc. Vývoj nákupných cien plynu však skutočne zaznamenal za poslednú zimu enormný nárast. Bola spôsobená vysokou cenou ropy na svetových trhoch, náhlym zastavením akýchkoľvek dodávok plynu z Ruskej federácie a zvýšením exportného cla o 55 Euro na plyn z ruskej federácie. V tomto mesiaci prvý krát v tomto roku ceny klesli, čo by sa malo prejaviť v týchto dňoch aj na cene na čerpacích stojanoch. Verím, že tieto informácie vystihujú problematiku, o ktorú sa pisateľ zaujímal.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (866)50,85%
Nie (837)49,15%
Celkový počet hlasov: 1703

Koeficient inštitúcie/firmy: 27 (pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Probugas: 0

Počet pochvál na: Probugas: 0

Počet podnetov pre: Probugas: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama