Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Globtel

Predmet: zavádzajúca reklama

Text sťažnosti:
Reklama firmy Globtel na víkendové hovory je zavádzajúca a poškodzuje spotrebiteľa tým, že ho neinformuje o tom, aké podmienky musí spĺňať. Mám na mysli konkrétne televíznu reklamu, v ktorej nie je ani zmienka o tom, že musíte mať aktivovaný program G50 a vyčerpaný paušál. Ostatné reklamy v novinách majú dole malým písmom napísané toto upozornenie. Ale v televízii nič také nie je.

Odpoveď na sťažnosť:
Ďakujeme za Váš list zo 16.2.2000 týkajúci sa sťažnosti na reklamnú kampaň spoločnosti Globtel GSM. V texte sťažnosti sa uvádza, že reklamný spot spoločnosti Globtel GSM neinformuje o všetkých súvislostiach víkendových hovorov zadarmo. Táto TV reklama uvádza nasledovné: "Podrobné informácie o akcii získate na predajných miestach Globtelu GSM". Obsah reklamného spotu bol počas jeho tvorby podrobne konzultovaný s právnikmi, preto nie je zavádzajúci, ako sa uvádza v sťažnosti. Súčasťou reklamnej kampane je aj reklama v tlačových médiách, kde sú všetky podrobnosti detailne uvedené.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (950)51,57%
Nie (892)48,43%
Celkový počet hlasov: 1842

Koeficient inštitúcie/firmy: 699 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Globtel: 15
20.03.2001 Sťažnosť na Globtel - mobilný telefón
21.08.2000 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odpojenie telefónu
26.07.2000 Sťažnosť na Globtel - zverejnenie výsledkov
24.05.2000 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - odkazová služba
13.09.2001 Sťažnosť na Globtel - lokalizácia telefónu
01.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - Letná hra
04.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odkazová služba
22.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - preregistrácia SIM karty
12.11.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - akciový telefón
31.01.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - lokalizovanie mobilného telefónu
05.02.2002 Sťažnosť na Globtel - akciový balík
28.02.2002 Sťažnosť na Globtel - Prima kredit
14.03.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - kontrola spotreby
02.04.2002 Sťažnosť na Globtel - odpojenie telefónu
27.08.2002 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - Prima

Počet pochvál na: Globtel: 0

Počet podnetov pre: Globtel: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama