Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Poštová banka

Predmet: náhradný doklad

Text sťažnosti:
Prvého júna 2001 som navštívil expozitúru Poštovej banky na námestí SNP v Bratislave a požiadal o výber hotovosti zo svojho účtu. Do banky som vošiel preto, lebo mi niekoľko dní predtým odcudzili bankomatovú kartu aj doklady. Namiesto občianskeho preukazu som predložil náhradný doklad o občianskom preukaze, čerstvo vystavený na policajnej stanici v Dúbravke. Banková úradníčka mi po porade so svojou nadriadenou oznámila, že takýto doklad totožnosti nemôže akceptovať, pričom sa odvolala na akýsi vnútorný predpis smerujúci k ochrane klientov. Doporučila mi zaobstarať si nový OP, prípadne doniesť nabudúce svoj pas. Keďže pas v Bratislave nemám a nový OP mi vystavia len v mieste trvalého bydliska (ktoré tiež nie je v Bratislave) požiadal som, aby porovnali moje údaje na doklade o OP a môj vzorový podpis so záznamami vo svojom počítači, alebo našli iný pre nich akceptovateľný spôsob, akým si overiť moju totožnosť a ponúkol predloženie iných dokladov s fotkou. Navyše som im prezradil posledné operácie na mojom účte. Bol som odmietnutý - pracovníčky nevyvinuli minimálnu snahu vzniknutý problém vyriešiť inak, ako odmietnutím obslúžiť klienta. Preto by som sa chcel zodpovedných spýtať:
1. Akým právom sa vo vašej banke odmieta akceptovať zákonný doklad totožnosti občana tohto štátu?
2. Na čo je potrebný podpisový vzor vo Vašich záznamoch, keď podľa slov Vašej pracovníčky "môže podpis sfalšovať hocikto" a ostatné údaje o klientovi, keď sa na nich klient nemôže odvolať?
Chcem veriť, že Vaše pracovníčky skutočne postupovali podľa vnútorných predpisov, ktoré máte. Preto Vás na základe mojej skúsenosti chcem požiadať, aby ste tieto predpisy modifikovali tak, aby Poštová banka mohla vychádzať v ústrety klientovi a nie naopak. Ďakujem.

Odpoveď na sťažnosť:

V prvom rade by sme radi poukázali na skutočnosť, že klient s menom, ktoré ste nám zaslali, sa v databáze klientov našej banky nenachádza. Pri všetkých obchodoch, teda i vkladoch a výberoch finančných prostriedkov z účtu je zamestnanec banky v zmysle Zákona o bankách povinný overiť si totožnosť klienta. Podľa platných pracovných postupov Poštovej banky, a. s. totožnosť nie je možné preukázať dokladom (potvrdením) o strate Občianskeho preukazu. Táto okolnosť bola zapracovaná do technologických postupov banky na základe skúseností s falšovaním spomenutého dokladu. Neuznanie dokladu o strate občianskeho preukazu ako dokladu totožnosti bolo konzultované aj s políciou, ktorá taktiež neodporúča uvedený doklad uznať ako doklad totožnosti pri bankových obchodoch aj vzhľadom na to, že na ňom nie je fotografia. Totožnosť môže klient okrem občianskeho preukazu preukázať: platným cestovným pasom, osobným preukazom vojakov z povolania, vojenskou knižkou vojakov v základnej vojenskej službe, preukazným dokladom cudzozemca. Po zistení straty dokladov má klient možnosť okamžite zablokovať svoj účet a zabrániť tak neoprávnenému výberu. Samozrejme, že v prípade núdze je vždy možný individuálny prístup. Klient má možnosť obrátiť sa na právny odbor, ktorý po zvážení okolností konkrétneho prípadu môže transakciu povoliť. V prípade nespokojnosti s postupom zamestnancov expozitúry našej banky má klient možnosť obrátiť sa so svojou sťažnosťou na odbor auditu a kontroly, čo však pán Rahel neurobil. Ako sme už uviedli, sťažovateľ v sťažnosti pravdepodobne neuviedol svoje pravé meno, preto sme nemohli okolnosti jeho kritiky prešetriť.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (917)52,58%
Nie (827)47,42%
Celkový počet hlasov: 1744

Koeficient inštitúcie/firmy: 135 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Poštová banka: 1
19.06.2000 Sťažnosť na Poštová banka - platobná karta

Počet pochvál na: Poštová banka: 0

Počet podnetov pre: Poštová banka: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


julius toth napísal(a) dňa 15.02.2019 o 08:57:55:
DOBRY DEN PRAVE RIESIM PROBLEM,,,PB NEDODRZUJE SVOJE POVINNOSTI KTORE SLUBIL KLIENTOM,,,ZNIZENIE SPLATKY!!! ZA ISTE PODMIENKY.ESTE CAKAM NA ODPOVED POBOCKY,,,UZ 2 MESIACE


Jozef Ráheľ napísal(a) dňa 04.07.2004 o 05:59:20:
Som autor uvedenej sťažnosti. V databáze klientov Vašej banky Ste ma nenašli buď preto, že v dobe vybavovanie tejto sťažnosti som Vaším klientom už nebol (účet som zrušil okamžite po tom, ako mi bydali OP), alebo preto, že Ste nehľadali moje meno s diakritikou (Ráheľ nie Rahel). Moja materská pobočka bola v Karlovej Vsi, môžte si to overiť.

Sťažnosť na postup pracovníčok prostredníctvom Vášho oddelenia auditu a kontroly som nepodal preto, pretože mi bolo jasné, že postupovali presne podľa predpisov. Vzhľadom k tomu, že neboli pripravené ani ochotné uvažovať o individuálnom prístupe, plus vo Vašej odpovedi chýba veta s ospravedlnením za nechcene spôsobené ťažkosti (keďže vraj neexistujem), som veľmi rád, že som ako klient s Vašou bankou skončil.


Reklama