Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad, Piešťany

Predmet: cesta a semafóry

Text sťažnosti:
Na križovatke ulíc Krajinská a Bratislavská je svetelná signalizácia vypínaná už o 20:00. Vodiči prichádzajúci z diaľnice sa však mylne domnievajú, že majú prednosť a tak sa na tejto križovatke za posledných 14 dní odohrali už dve nehody. Nebolo by možné teraz v lete, keď je zvýšená frekvencia áut vo večerných hodinách, nechať križovatku zapnutú v rýchlom programe napríklad do 22:00???
K daňovému úradu v Piešťanoch vedie cesta, ktorá môže smelo súťažiť s tankodromom a tak okrem toho, že na daňovom úrade ťažko skúšajú nervy podnikateľov, cesta k úradu skúša aj tlmiče ich áut a ich jazdeckú zručnosť. Nenájdu sa v mestskej kase alebo v kase okresného úradu peniaze na opravu tejto cca 20 rokov starej panelovej cesty?

Odpoveď na sťažnosť:
Predmetom kritiky sťažovateľa bola funkčnosť sveteljnej signalizácie, ktorá je osadená na križovatke Krajinskej a Bratislavskej cesty v Piešťanoch a zabezpečenie opravy miestnej komunikácie Záborského, ktorá sa nachádza pri Daňovom úrade.
V úsvislosti so zabezpečením funkčnosti svetelnej signalizácie po 20.00 hod. uvádzame, že predmetnú požiadavku sme zaznamenali od viacerých občanov mesta. Vo väzbe na uvedené sme zabezpečili po dohode s dopravným inšpektorátom vypínanie svetelnej signalizácie do režimu "blikavá žltá" o 23.00 hod.
K zabezpečeniu opravy miestnej komunikácie Záborského chceme uviesť, že Mestský úrad eviduje nutnosť opravy tejto komunikácie, ktorej povrchová úprava je v značnej miere poškodená. Na základe uvedeného sme v rámci rozpočtu na rok 2002 nárokovali položku na rekonštrukciu komunikácie.
Rekonštrukcia komunikácie bude zrealizovateľná až po schválení finančných prostriedkov v rámci rozpočtu Mestským zastupiteľstvom na svojom zasadnutí. Vzhľadom na dovolenkové obdobie sa chceme ospravedlniť, že naše stanovisko Vám nebolo poskytnuté v termíne do 20.08.2001 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Poznámka:
Odpoveď prišla ešte v čase dovoleniek.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (877)51,89%
Nie (813)48,11%
Celkový počet hlasov: 1690

Koeficient inštitúcie/firmy: 62 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad, Piešťany: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad, Piešťany: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad, Piešťany: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama