Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Ministerstvo životného prostredia SR

Predmet: hluk

Text sťažnosti:
V mene občanov našej štvrte, ktorí bývajú na Benediktiovej, Björnsonovej, Belopotockého, Lehotského podávame sťažnosť na sústavný, nepríjemý hluk klimatizácii Slovenského rozhlasu. Voči hluku nemáme úniku, hlavne v letnom období, kedy nie je možné spať ani inak existovať pri zatvorených oknách. Hluk je sposobený minimálne dvomi zdrojmi.
1. Zastaralou klimatizáciou v budove pyramídy, odkiaľ je okrem hluku klimatizačnej jednotky počuť aj klepot vetrákov, ktoré sú rozmietnené na 4 stranách pyramídy.
2.Asi pred dvomi rokmi postavili na budove rozhlasu zo strany Benediktiho ulice na streche budovy výstup z ďalšej klimatizačnej jednotky, ktorú na streche postavili tak, že ju umiestnili v kovovej bunke bez akejkoľvek hlukovej izolácie.
Výsledkom je trvalý niekedy až kvílivý hluk nižšej frekvencie, ktorý posobí nepretržite a tým postupne ohrozuje naše zdravie a celkovo prispieva k zhoršovaniu životného prostredia v našej štvrti.
Občania, ktorí sa jednotlivo sťažovali neuspeli. Máme pocit, že stavebné a hlavne kolaudačné rozhodnutie na novšiu klimatizačnú jednotku na budove rozhlasu z Benediktiho ulice absolutne nezohľadňovalo hranicu hlučnosti alebo prípadnej škodlivosti hluku na zdravie ľudí bývajúcich v tejto štvrti.
Myslíme si , že reči typu bývate v centre tak si musíte zvyknúť že tu nie je absolutné ticho neobstoja. My sme tak isto pracujúci občania, ktorí by mali mať takisto možnosť na relax aspoň vo vlastných bytoch.
V tejto lokalite, ktorá patrí medzi najhustejšie obývanú štvrť v Starom meste boli v poslednom období postavené ďalšie dve stavby s klimatizáciou /Obchodná banka a hlavne obrovská Národná banka/. Po skúsenostiach s Rozhlasom a inštitúciami mesta a štátnej správy, ktoré majú rozhodovacie právomoci už nemáme doveru, že sa zohľadnia pre občana aspoň základné podmienky pre neznehodnocobvanie životného prostredia.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Poznámka:
Ministerstvo životného prostredia sťažnosť poslalo na Ministersvto zdravotníctva, keďže to spadá pod ich právomoc. Odpoveď neprišla.

Koeficient inštitúcie/firmy: -50 (stredne negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Ministerstvo životného prostredia SR: 0

Počet pochvál na: Ministerstvo životného prostredia SR: 0

Počet podnetov pre: Ministerstvo životného prostredia SR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


wlado napísal(a) dňa 08.11.2001 o 19:47:41:
Prečo sa sťažovateľ sťažuje na Ministerstvo životného prostredia? Jeho práva porušuje Slovenský rozhlas. Nech sa obráti na súd so žalobou o uloženie povinnosti odstrániť zdroj hluku.


Reklama