Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Laca-Csuka - Výroba plastových roliet, Čifáre

Predmet: plastové rolety

Text sťažnosti:
Opakovane sa na Vás obraciam so sťažnosťou na nevybavenie mojej reklamácie v súvislosti so zlým nastavením namontovaných plastových roliet.
Rolety boli namontované 1.6.2000 a hneď po necelých dvoch mesiacoch som telefonicky reklamovala ich zlé nastavenie - po spustení rolety nie sú úplne stiahnuté a je možné medzi dierami, ktoré sú medzi jednotlivými lištami vidieť do miestnosti. To mi vadí, pretože bývam v dosť frekventovanej oblasti a okná sú položené pomerne nízko. Keďže vaša firma napriek sľubu pracovníčok, ktoré prebrali moju reklamáciu, nereagovala ( prvá v júli a druhá v auguste), poslala som písomnú reklamáciu v septembri 2000.
Napriek tomu, že ročná záručná lehota skončila, som presvedčená o tom, že v tomto prípade to tak nie je, pretože mám Vaše písomné potvrdenie o prebratí doručenky mojej reklamácie z 18.9.2000.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: -36 (stredne negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Laca-Csuka - Výroba plastových roliet, Čifáre: 0

Počet pochvál na: Laca-Csuka - Výroba plastových roliet, Čifáre: 0

Počet podnetov pre: Laca-Csuka - Výroba plastových roliet, Čifáre: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


FB7RWKPS napísal(a) dňa 10.04.2017 o 00:46:30:
I found your blog by pure luck and I really love it. You have a beuatiful daughter, you must be so proud of her. We are also parents of a beuatiful baby boy who is now 6 months old. We would love to have you do a few pictures of him on anything you think would be nice, like a butterfly, or a horse. I am sure that what ever you pick would be good. I am emailing ph7o1&#82ot;s of him, his name is Brandon. Look forward to hearing from you Frank and Eileen.


Reklama