Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka

Predmet:

Text sťažnosti:
Podávam sťažnosť na prevádzku - predajňa Sudové víno a vináreň DONA MARTA/majitelka Marta Kluzová, ktorá má sídlo v OD na Ovsištskom nám.1, v Ovsišti-Petržalke. Prevádzka je v prízemnej časti obchodného domu pod stĺporadím a je smerovaná na Základnu školu na Sklodowskwj ul. a na časť obytných domov na Mamateyovej, Medveďovej a Sklodowskej ul. Uvedená prevádzka pod krytým priestorom okolo obchodného domu okrem predaja vína vykonáva činnosť hudobnej prevádzky t.z. živá hudba cez mikrofón, zosilovač a metrový reproduktor. Hudobná skupina nehrá vo vnútorných priestoroch prevádzky, ale vonku pred prevádzkou a intenzitu hudby zosiluje uvedenou aparatúrou. Šíriacou sa živou hudbou tri dni v týždni, vždy streda, štvrtok a piatok od 17.00 do 21.00 hod. ruší obyvateľov spomínaných domov. Keď sme sa telefonicky dožadovali nápravy na Mestskom úrade V a Mesteskej polícii Petržalka neuspeli sme. Pracovník mestskej polície nám na našu žiadosť o zrušenie hudobnej produkcie odpovedal, že obdržali od MU povolenie, že v zmysle tohto povolenia môže zasiahnuť len po 21.oo hod.. Na oddelení podnikateľskej činnosti MU a odd.kultúry nám na telefonickú sťažnosť odpovedali, že povolenie nevydali. Tak sa potom pýtam. Kto má pravdu? Majiteľka uvedenej prevádzky pri osobnom kontakte dňa 31.05.2001 na moju prosbu o stíšenie intenzity hudby prehlásila, že na hudobnú produkciu má povolenie. Ak ho skutocne má, kedže som ho nevidela dúfam, že to neznamená povolenie na rušenie obyvateľov, ktorí sa nezučastňujú posedení pred tzv. vinárňou. Pani podnikateľka vtedy prisľúbila stíšenie intenzity hudby, opak bol však pravdou. Hudba hrala ešte hlasnejšie pre vonku sediacich konzumentov vína a okrem falošne hrajúceho a spievajúceho hudobníka sa na mikrofón začali postupne pridávať aj podgurážení prítomní. Okrem toho reproduktor zámerne nasmerovali na dom, ktorý som majiteľke označila ako dom, kde hudbu počujeme tak intenzívne, že ani zatvorené okná nám nepomôžu sa po príchode z práce sústrediť sa na iné činnosti v našich bytoch. Nebudeme predsa stále za zatvorenými oknami, len preto, že niekto bezohľadne "podniká" v našom okolí. Okrem toho táto "užasná" hudba hrá asi pre desať vonku sediacich ľudí. Ak chce majiteľka vinárne uspokojovať svojich zákazníkov živou hudbou má na to svoje prevádzkové priestory t.j. dve miestnosti uzatvoriteľné dverami.Ďalej chcem upozorniť na to, že prevádzka od pondelka do piatku už od 10.oo hod ponúka ku konzumácii víno na verejnom priestranstve pred prevádzkou, čo je v tesnej blízkosti pred vchodom do ZŠ Sklodowskej. Pre túto prevádzku neplatí zákaz konzumácie alkoholu na verejnom priestranstve, ktorý musia dodržiavať v zmysle prijatej vyhlášky majitelia stánkov rýchleho občerstvenia a ostatných prevádzkární, ktorých sa to týka?
To, že sa podáva víno na verejnom priestranstve a zvlášť pred vchodom do ZŠ pokladám za bezočivú propagáciu alkoholu. Majiteľka pravideľne nedodržuje ukončenie prevádzkovej hodiny 21.00 a produkciu hudby umiestnenej pod stĺporadím. Až na zásah privolanej Mestskej polície po 21.00 hod. si môžeme konečne vo svojom byte vydýchnuť a začať čo ? Počúvať iné ako vonku skončilo!
V roku 2000 keď nás živá hudba z tejto prevádzky rušila "len" dva dni v týždni /streda, piatok/ a už vtedy sme sa sťažovali na nadmerný hluk na MÚ, aby nám nebolo "ľúto" tento rok /2001/ vydal MÚ povolenie na hudobnú produkciu aj na štvrtok. V praxi to znamená, že okrem pondelka, utorka a nedele nemáme nárok na kľud a ticho na našom sídlisku. Dom v ktorom bývam a domy v okolí OD v Ovsišti ruší nie len spomínaná prevádzka, na ktorú si sťažujem, ale aj hudba z pivárne GRAFITI, ktorá hrá dúfam že tiež s povolením od MÚ Petržalka v piatok a v sobotu bez ohľadu na rušenie nočného kľudu /22.00 hod./ až do 23.00 hod., ale až po zásahu privolanej polície skončí.
Ak si spočítame dni v týždni /7/ a z toho hrá hudba na živo, "spevák", "speváčka" ,reproduktor + zosilovač v stredu 4 hodiny DONA MARTA, vo štvrtok 4 hodiny DONA MARTA, v piatok 4 hodiny DONA MARTA + 4 hodiny o 19.oo hod. pripájúca sa hudba z GRAFITI a v sobotu 4 - 5 hodin z GRAFITI tak môžem povedať že je to na zbláznenie. To nemáme nárok po návrate zo zamestania na kľud vo svojich bytoch?
V Petržalke - Ovsišti bývame s rodinou 23 rokov a za uvedené obdobie sme sa nestretli s niečim podobným, aby podnikatelia postupovali svojou činnostou tak bezočivo ako teraz voči obyvateľom sídliska. Takto bezočivo a bezohľadne "podnikať" im umozňžnuje vlastné získanie povolenia od MÚ Petržalka. Pracovníkov MÚ, v ktorých kompetencii je vydávať takéto povolenia by malo zaujímat aj to, či ostatní obyvatelia, ktorí nemajú záujem o takýto druh kultúry nebudú produkciou živej - hulákajúcej hudby uprostred sídliska rušení.
Dňa 05.06.2001 som osobne hovorila s pánom PhDr. Frantiskom GUTHOM prednostom MÚ mestkej časti Bratislava Petrzalka, prítomná bola aj pracovníčka odd. kultúry pani Emiliánová, pričom uvedeni pracovníci MÚ prisľúbili okamžitú nápravu ihneď - 06.06.2001 t.j. zrušenie živej hudobnej produkcie - vináreň DONA MARTA. V uvedený deň boľ kľud. Ten kľud a pokoj však trval len do tohto dátumu. Dňa 07.06.2001 hudba o 17.00 hod. začala opäť hrať a to v takej intenzite, ako doposiaľ. To znamená, že spevák spieva na mikrofón a aby sme ani my o nič neprišli, tak používa aj zosilovač a reproduktor. "Ako dobre, že máme aj my svoje práva", a že zo strany "kompetentných pracovníkov" MÚ sa dočkáme pochopenia a pomoci.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: -131 (veľmi negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 1
20.08.2001 Sťažnosť na Miestny úrad, Bratislava-Petržalka Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - opatrovateľská služba

Počet pochvál na: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 0

Počet podnetov pre: Miestny úrad, Bratislava-Petržalka: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


66t1xKsj97yu napísal(a) dňa 09.08.2016 o 20:01:23:
Your post has <a href="http://zcztfcma.com">lifetd</a> the level of debate


FPXJisXsei napísal(a) dňa 08.08.2016 o 15:26:31:
One or two to remrebem, that is.


napísal(a) dňa 18.10.2006 o 12:59:44:
Hlavne ,ze vsetci chodíte voliť...ha ha ha...


Reklama