Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad, Humenné

Predmet: cesta

Text sťažnosti:
Červená závora na mestkej komunikácii. Veľmi veľa rokov používam mestkú cestu ktorá spája centrum mesta s ul. Kukorelliho na ktorej sídli Okresný úrad. Mám troje maloleté deti, preto si presuny bez kčiara alebo bicyklov neviem predstaviť. Už asi týždeň je na ceste nainštalovaná ČERVENÁ závora, ktorá znemožňuje pokračovať v ceste na okresný úrad ale núti obchádzať cez spojovací chodník poza budovu Mestkého úradu a potom sa pracne vracať k budove okresného úradu. Nerozumiem tomu kroku zo strany mestkého úradu, lebo ešte len pred mesiacom dokončili rekonštrukciu časti cesty za nemalé peniaze a teraz ju uzavrú? Zaujímalo by ma ako sa plánujú prostriedky na rekonštrukcie ciest a chodníkov v meste Humenné?

Odpoveď na sťažnosť:
Mesto Humenné okrem tejto stažnosti eviduje aj stažnosti od obyvatelov bytového domu, ktorí sa dožadovali úplného
zamedzenia prejazdu motorových vozidiel cez podchod ich bytového domu, kadial predmetná komunikácia vedie. V rámci protestu zablokovali prejazd tejto komunikácie. Taktiež bytové družstvo požadovalo trvalý zákaz prejazdu. Ako kompromisné riešenie bol zo strany Mesta Humenné stanovený režim zjazdnosti cez podchod bytového domu osadením zábrany. Stanovený režim zjazdnosti umožnuje prejazd cez komunikáciu v urcenom case a pre vymedzený okruh vozidiel ( obyvatelia bytového domu, zásobovacie vozidlá, vozidlá Slovenskej pošty, atd. ). Uvedený režim zjazdnosti komunikácie bol potvrdený aj príslušným orgánom štátnej správy.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (833)51,55%
Nie (783)48,45%
Celkový počet hlasov: 1616

Koeficient inštitúcie/firmy: 47 (stredne pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad, Humenné: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad, Humenné: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad, Humenné: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


rexo napísal(a) dňa 25.06.2015 o 21:28:45:


rexo napísal(a) dňa 25.06.2015 o 21:28:45:
Parkovanie pre Zťp Gavaľu Milana- bytom Laborecká 5, Humenné 06601, 12.p.nákladny výťah - nájomníci tohto bytového domu vedia, že je to parkovanie pre Zťp neopravnené ak sa to v najbližšej dobe nevyrieši bude to medializované.


Reklama