Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovenská pošta

Predmet: doručovanie zásielok

Text sťažnosti:
Pošta mi odmieta doru?ova? zásielky ur?ené do vlastných rúk. Pracujem v neštátnej psychiatrickej ambulancii v Malackách ako fyzická osoba. Denne som v ambulancii. Napriek tomu, dostanem len oznámenie o uložení zásielky na pošte a musím si ju ís? vyzdvihnú?. Na môj dotaz, pre?o doru?ovate?ka nepríde za mnou do ambulancie mi p. vedúca pošty v Malackách oznámila, že "kam by prišli, keby museli chodi? po všetkých ambulanciách." Upozor?ujem, že som súdny znalec a zásielky sa týkajú súdnych pojednávaní a termínovaných úloh úradov vyšetrovania PZ. Na ?alší argument ma p. vedúca pošty v Malackách odbila, že ich doru?ovate?ka chodí až poobede, o švrtej hodine, ke? už sú ambulancie zavreté. Akési ?udné predstavy o službách, ktoré sú spoplatené vyššou sadzbou a majú by? doru?ené ihne?! Nechápem, pre?o mám vykonáva? povinnosti pošty. Chápem, ak nie je adresát zastihnutý, že vtedy je takýto postup normálny. Podobne i zamestnanci súdu sa o pošte vyjadrujú v tomto zmysle, takže neviem, kam sme to dospeli,..ale problémov na tejto pošte, je podstatne viac.

Odpoveď na sťažnosť:
Ku kritike p. stažovatela vo veci nedorucovania zásielok urcených do vlastných rúk Poštou Malacky uvádzame nasledovné: Pri šetrení predmetného podania sme zistili, že zásielky adresované do vlastných rúk p. stažovatela, pošta len oznamovala prostredníctvom splnomocnenej osoby na prijímanie zásielok pre nemocnicu s poliklinikou v Malackách, pretože adresa na Dukelských hrdinov 34 je odovzdacím miestom nemocnice. Skutocnost, že p. stažovatel je lekárom neštátnej ambulancie, ktorá sídli v areáli nemocnice sa pošta dozvedela až po telefonickom rozhovore s ním, ked žiadal o dorucovanie zásielok do vlastných rúk do neštátnej psychiatrickej ambulancie. Pri šetrení sme sa telefonicky spojili s pánom stažovatelom, kde bolo dohodnuté, že všetky zásielky mu bude pošta odteraz dorucovat bežnou dorucovacou pochôdzkou do neštátnej psychiatrickej ambulancie do listovej schránky, ktorú si zriadi pri vchode do ambulancie. V prípade, že nebude zastihnutý sme mu doporucili splnomocnit svoju zamestnankynu na preberanie jemu adresovaných zásielok urcených do vlastných rúk.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (1052)52,29%
Nie (960)47,71%
Celkový počet hlasov: 2012

Koeficient inštitúcie/firmy: 198 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovenská pošta: 3
19.06.2001 Sťažnosť na Slovenská pošta - zákaz použitia mobilného telefónu
13.06.2001 Sťažnosť na Slovenská pošta Odpoveď neobdržaná - posielanie peňazí
27.08.2001 Sťažnosť na Slovenská pošta - posielanie peňazí

Počet pochvál na: Slovenská pošta: 0

Počet podnetov pre: Slovenská pošta: 1
08.10.2001 Podnet pre Slovenská pošta - poslanie balíka

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Iveta Kubíková napísal(a) dňa 10.03.2016 o 03:09:38:
Čo má toto zna menať, Na pošte vo Veľkom Šariši som si podala balík a tam som bola tak odbavená ako malé decko. Podnikám IČO 47494484 ale ten prístup /veď som vam hovorila toto si píšte, a kakto../aj keby som 100x zabudla tá pani za priehradku ani nevie koľko toho mám na hlave nesmie so mnou takto jednať, pobúrilo ma to . sedí tam 100 roko a iné a hlae nemá, takže /chcem lepší prístup Veľký Šariš- odber balíkov/ Kubíková Iveta Dr. Greša Veľký Šariš Ďakujem- dúfam v nápravu- vaša zákazníčka


Dana napísal(a) dňa 21.07.2015 o 17:03:07:
Chcela by som aj ja pridať svoju sťažnosť na slovenskú poštu. Dňa 7.7.2015 mi známa odoslala zásielku - obyčajne n Pošte 1 v Nových zámkoch do Novej Bane.Dodnes mi neprišla -21.7.2015. Ako je to možné? Veď to nebola malá obálka ktorá by niekde zapadla,ale väčší rozmer. To si prepravcovia len tak môžu nechať,čo im nepatrí?Myslia si,že keď je to posielané obyčajne,tak to nikomu nebude chýbať? Pošta by si mala prevetrať svojich zamestnancov,ktorí im robia svojim rozkrádaním hanbu!!!!!


MUDr.Ölvedy napísal(a) dňa 06.12.2001 o 23:11:48:
Srdečná vďaka za vybavenie sťažnosti, veci sa pohli veľmi rýchlo, vďaka inšpekcii na zmienenej pošte, teraz je všetko o.k., dúfam, že natrvalo.Zdá sa, že ste úspešnejší vo vybavovaní sťažností ako štátne inštitúcie,ktoré to majú uložené zo zákona.
Prajem celému kolektívu stránkz veľa ďaľších úspechov.
Dr.Ölvedy,Malacky


Reklama