Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: OLO, Bratislava

Predmet: platby

Text sťažnosti:
Zaplatili sme v novembri platbu za smeti za 4. štvrťrok 2001 a teraz v decembri (11.12.2001) nám opäť prišiel šek na zaplatenie toho istého poplatku. Keď sme sa informovali v OLO a.s., prečo poslali druhý šek, tak nám povedali, že oni s tým nič nemajú, ale inkasný príkazu vydali oni. Keďže sme ho zaplatili asi nám to už nebude nič platné, ale chcel by som týmto varovať ostatných občanov aby sa nedali nachytať a nezaplatili znovu za to isté. Ako som sa dozvedel v januári (februári) budeme musieť zaplatiť za prvý štvrťrok 2002 takže nemohlo ísť o zálohovú platbu na toto obdobie (aj tak bude na budúci rok vyššia cena).

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: -57 (veľmi negatívny)
Počet ďalších sťažností na: OLO, Bratislava: 0

Počet pochvál na: OLO, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: OLO, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


LvASiweU napísal(a) dňa 10.04.2017 o 09:20:28:
-Anonymous/10:43 PM-Lmao! I would not say Alicia is a man but I share your sentiment about her comment being very mean.I too am posting anonymously to spare myself her crazy reprisals."next 300 tantrum coetunts&qmom;That's funny.


Reklama