Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Globtel

Predmet: lokalizovanie mobilného telefónu

Text sťažnosti:
Odpoveď, ktorú som dostal na sťažnosť zo dňa 13.9.2001 je neuspokojujúca a teda som nútený písať ďalej nakoľko asi nebola, alebo nechcela byť pochopená podstata sťažnosti. Ako sa mi snažíte objasniť § 6 ods. 6 zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 ods.prevádzkovatelia verejných telekomunikačných sieti sú POVINNÍ a oprávnení na vlastné náklady zabezpečiť orgánom činným v trestnom konaní a štátnym orgánom zabezpečujúcim obranu a bezpečnosť štátu potrebnú súčinnosť. V prípade krádeže mobilného telefónu môže zákazník podať trestné oznámenie na políciu.--> Ale polícia 3x(tri krát) žiadala na faxovom čísle 02(07)/**** 5851 spoločnosť GLOBTEL a.s. písomne o lokalizáciu a spoločnosť GLOBTEL a.s.(GT) sa 3x(tri krát)ignorantsky zachovala k žiadosti orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ viem je to predsa marenie výkonu vyšetrovania. Neviem načo zamestnáva spoločnosť GT pána I.K., ktorý ma na starosti styk s políciou. V poslednej vete je uvedene: \"V prípade ďalších otázok budem rád, ak ma budete kontaktovať.", ale neviem koho mám kontaktovať???, keď tam nie je žiadny kontakt. Mne je teraz jednoduchšie zrušiť zmluvu z GT, ako doprosovať sa spoločnosti GT. A preto sa budem pýtať verejne:
1. Prečo nedostala(nespolupracujete)polícia odpoveď na svoju žiadosť, veď sa oddelenie policajného zboru obrátilo s písomnou žiadosťou na spoločnosť Globtel o poskytnutie informácii v zmysle § 9 ods. 3 zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z.z., ktoré mu Globtel v rámci svojich technických možností poskytne v príslušnej lehote. Pokiaľ viem je to rámci technických možností spoločnosti GT.(len tá lehota môže byť nekonečná???)
2. Môžem považovať tento prístup zo strany GT voči mne, ako zákazníkovy o snahu narušiť našú priateľskú spoluprácu(atmosféru)? Nakoľko si neviete vážiť starého zákazníka, ktorý využíva Vaše služby niekoľko rokov.Skúste ma presvedčiť o opaku.
3. Obťažuje Vás moja žiadosť resp. žiadosť polície o nejakú lokalizáciu, nakoľko keď som sa telefonicky snažil informovať či vôbec GT sa rozbehol, bolo mi povedané, že sa mám EŠTE RAZ obrátiť na políciu, vôbec nechápem prečo keď to polícia žiadala 3x(tri krát).
4. 17.5.2002 mi končí 2-ročná zmluva, má spoločnosť GT záujem, snahu aby som bol naďalej ich zákazníkom?
5. Asi pred mesiacom som čítal nejakú inú odpoveď zo strany GT ohľadom lokalizácie MT, nad ktorou som sa celkom dobre pobavil, takže prosím Vás o nejakú rozumnú a úprimnú odpoveď, a nie o odpoveď typu že tam-to, hen-to, alebo viete...BTS, IMEI...

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 699 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Globtel: 15
20.03.2001 Sťažnosť na Globtel - mobilný telefón
21.08.2000 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odpojenie telefónu
26.07.2000 Sťažnosť na Globtel - zverejnenie výsledkov
24.05.2000 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - odkazová služba
19.02.2000 Sťažnosť na Globtel - zavádzajúca reklama
13.09.2001 Sťažnosť na Globtel - lokalizácia telefónu
01.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - Letná hra
04.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odkazová služba
22.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - preregistrácia SIM karty
12.11.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - akciový telefón
05.02.2002 Sťažnosť na Globtel - akciový balík
28.02.2002 Sťažnosť na Globtel - Prima kredit
14.03.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - kontrola spotreby
02.04.2002 Sťažnosť na Globtel - odpojenie telefónu
27.08.2002 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - Prima

Počet pochvál na: Globtel: 0

Počet podnetov pre: Globtel: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama