Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: nákup BID kupónu

Text sťažnosti:
Dobrý deň,
do dnešného dňa mi neodpovedali na môj e-mail zo dňa:2.5.2001, z Dopravného podniku -Bratislava. Aj keď som dúfal, že slušnosť káže aspoň zareagovať, aj keď by to malo byť záporne. Tu je moja skúsenosť:

Dňa 30.04.2001 som si v predajni na Olejkárskej ulici ráno o 9.32h kupoval električenku (na klasickú čipovú kartu) s tým, že som chcel aj príplatok na BID, na čo som od pracovníčky dostal zamietavú odpoveď, že sa to nedá (iba na bezkontaktnú kartu) - že vraj mi to neuznajú vodiči v SAD, načo som jej ja povedal že už som túto službu využíval 3 mesiace do 30.apríla 2001 (teda ešte aj v ten deň!!!) Zrazu už bol dôvod iný, že je to zakázané - pýtam sa ako je potom možné, že pred tromi mesiacmi (február) sa to dalo bez problémov kúpiť - takto som bol prinútený (keďže som potreboval električenku) si kúpiť 3-mesačný kupón bez BID, nakoľko som nemal fotografiu (mimochodom dať si urobiť fotky dnes, nie je lacná záležitosť,
takže nechápem prečo za tých /už neviem koľkáty krát/ 160? Sk sa nestačí odfotiť cez počítač).

Odpoveď na sťažnosť:
Žiaľ za uvedené obdobie, od 1. mája 2001 do dnešného dňa, som v doručenej
pošte našej e-mailovej schránky s adresou zad@dpb.sk nenašiel žiadnu správu (a teda ani sťažnosť) od pána sťažovateľa. Z uvedeného dôvodu sa Vám ospravedlňujem, že som neodpovedal, ako slušnosť káže a reagujem až teraz. Stalo sa tak z dôvodu, že som nemal na čo reagovať a nie, že by som nechcel reagovať.

Vaše internetové podanie nezodpovedá v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z.
forme podania sťažnosti podľa § 5 odst. 4/ cit. zákona. Pre náležité
vybavenie sťažnosti je potrebné, aby sťažnosť obsahovala meno a
priezvisko toho, kto ju podáva, adresu trvalého bydliska sťažovateľa a
sťažnosť bola vlastnoručne podpísaná. V zmysle § 15 zákona č. 152/1998
Zz. Vás preto žiadame o doplnenie Vášho podania a zároveň Vás
upovedomujeme o tom, že ak do 10-dní od tohto doručenia bez vážnych
dôvodov neposkytnete požadované údaje, nie sme povinní Vašu sťažnosť
vybaviť.

Z uvedeného vyplýva, že aj sťažnosti na konkrétnych pracovníkov (v
tomto prípade je to vodič električky) je potrebné posielať písomnou
formou a klasickou poštou (podľa možnosti doporučene) na odd.
podnikovej kontroly, ktoré sídli na adrese DPB zverejnenej na našej
hlavnej stránke www.dpb.sk. Sťažnosť musí obsahovať vaše meno,
priezvisko, presnú adresu a vlastnoručný podpis, z dôvodu objektívneho
šetrenia udalosti. Sťažnosť podaná na konkrétnu osobu, uznáte sám, je
vážna vec a z hľadiska ľudských práv ju treba dôkladne prešetriť a
dokázať. Vypočuť si obidve strany sporu, v prípade potreby sa aj
zúčastniť konfrontácie, poskytnúť ďalšie doplňujúce informácie. Aby
ste mohli byť informovaný o výsledku šetrenia v zákonom stanovenej
lehote, na to je treba mať riadny kontakt. S E-mailom je to
problematickejšie. Je anonymný a zatiaľ nie je právne považovaný v
každom smere za plnohodnotnú náhradu doporučenej zásielky klasickou
formou. Tým Vás však nechcem odradiť od komunikácie s DP Bratislava aj
takouto elektronickou formou. Samozrejme každú konštruktívnu
pripomienku, radu, kritiku, poznámku, nie len k vlastnej stránke, ale
aj k behu samotného podniku radi prijmeme aj v elektronickej podobe na
adrese zad@dpb.sk. Každá Vaša pripomienka je samozrejme postúpená
zodpovednému vedúcemu pracovníkovi. A tak sa stalo aj s Vašou
sťažnosťou. Ako aj z citovaných slov vyplýva, postúpil som ju vedúcemu
zodpovednému pracovníkovi a je na ňom, či a ako ju bude v rámci
svojich kompetencií riešiť a či mi pošle odpoveď pre Vás. Pri
zachovaní doporučovaného postupu je to povinnosť plynúca zo zákona. Za
prípadné nepríjemnosti spôsobené konaním nášho pracovníka sa Vám
ospravedlňujem. To je všetko, čo môžem spraviť pre Vás ja ako správca
schránky.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (904)51,69%
Nie (845)48,31%
Celkový počet hlasov: 1749

Koeficient inštitúcie/firmy: 204 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Efendi napísal(a) dňa 22.10.2001 o 15:59:52:
Tak veru, DP posiela tento text KAZDEMU, kto sa stazuje formou emailu, len zmeni meno v osloveni. Kratky proces, kto vie, ci to vobec obsluhuje clovek alebo je to nejaky program, ktory to posiela spat.


clovek napísal(a) dňa 22.08.2001 o 09:06:11:
Tu odpoved ma DPB v nejakej sablone. Nejak sa opakuje.


Reklama