Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Globtel

Predmet: odpojenie telefónu

Text sťažnosti:
Bol som zákazníkom firmy Globtel. K 8. 2. 2002 som vypovedal zmluvu s uvedenou firmou. Podľa mňa celkom bežná vec. Ale nie pre firmu Globtel. Keď som totiž chcel telefonovať ešte o 12.00 h 7.2.2002, zistil som, že už som odpojený. Na môj telefonický dotaz som dostal odpoveď, že oni nepracujú do polnoci, aby ma mohli odpojiť presne o 24.00 h.

Odpoveď na sťažnosť:
V zmysle Všeobecných podmienok spoločnosti Globtel, a.s., na poskytovanie verejnej telefónnej služby, vydaných podľa § 39 a nasledujúcich zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len VP), ČASŤ II. - ZMLUVNÝ VZŤAH S UŽÍVATEĽOM, AKTIVÁCIA SLUŽIEB, čl. 6, je výpovedná lehota rovnaká pre obidve zmluvné strany a uplynie v posledný pracovný deň zúčtovacieho obdobia priradeného užívateľovi, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Pokiaľ doručí užívateľ výpoveď neskôr ako v predposledný pracovný deň pred ukončením zúčtovacieho obdobia priradeného užívateľovi, uplynie výpovedná lehota v posledný pracovný deň nasledujúceho zúčtovacieho obdobia priradeného užívateľovi po dátume doručenia výpovede. Spoločnosť Globtel, a.s., v súčasnosti ukončuje platnosť Zmluvy o pripojení, v súlade s vyššie uvedeným ustanovením VP, k poslednému pracovnému dňu zúčtovacieho obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená. Žiaľ, ani technické, ani personálne možnosti, nám doposiaľ neumožňovali (neumožňujú), aby bola SIM karta užívateľa deaktivovaná presne o pol noci.

Samozrejme, sme si vedomí, že naši klienti majú právo využívať služby našej spoločnosti aj v poslednú hodinu zmluvného vzťahu. V súčasnosti "finišuje" proces testovania novej systémovej aplikácie, ktorá v blízkej budúcnosti zabezpečí, aby klienti, ktorí požiadali o ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení, mohli využívať telekomunikačné služby do úplného konca výpovednej lehoty.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (847)52,41%
Nie (769)47,59%
Celkový počet hlasov: 1616

Koeficient inštitúcie/firmy: 698 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Globtel: 15
20.03.2001 Sťažnosť na Globtel - mobilný telefón
21.08.2000 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odpojenie telefónu
26.07.2000 Sťažnosť na Globtel - zverejnenie výsledkov
24.05.2000 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - odkazová služba
19.02.2000 Sťažnosť na Globtel - zavádzajúca reklama
13.09.2001 Sťažnosť na Globtel - lokalizácia telefónu
01.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - Letná hra
04.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - odkazová služba
22.10.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - preregistrácia SIM karty
12.11.2001 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - akciový telefón
31.01.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - lokalizovanie mobilného telefónu
05.02.2002 Sťažnosť na Globtel - akciový balík
28.02.2002 Sťažnosť na Globtel - Prima kredit
14.03.2002 Sťažnosť na Globtel Odpoveď neobdržaná - kontrola spotreby
27.08.2002 Sťažnosť na Globtel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - Prima

Počet pochvál na: Globtel: 0

Počet podnetov pre: Globtel: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Peter napísal(a) dňa 15.04.2003 o 21:50:06:
Presne to isté sa stalo aj mne. Ja som dokonca prišiel aj o minúty z paušálu, ktoré som chcel pretelefonovať v posledný deň. Nikdy viac Globtel.


ee napísal(a) dňa 10.04.2002 o 10:01:42:
Zaujimave, Najvacsi a nema 24 hodinovu podporu zakaznikom, a to si hovori ze je buducnost, ved je to krok spa(e)t.No ale na druhej strane ma potesi, ze ma Pomaranc vzdy kopu novych vyhovoriek...


Reklama