Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Okresný súd, Prešov

Predmet: obchodný register

Text sťažnosti:
Pred dvoma rokmi sme predali firmu a požiadali o vykonanie zmeny vo výpise z obchodného registra-spol.s ručením obmedzeným a dodnes nebola zmena vykonaná. Osoba, ktorá je novým majiteľom je v tomto bezmocná a súd nereaguje na žiadosti. Úrady sa stále obracajú na pôvodných majiteľov a máme z toho len problémy.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 103 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Okresný súd, Prešov: 0

Počet pochvál na: Okresný súd, Prešov: 0

Počet podnetov pre: Okresný súd, Prešov: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama