Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Barum Continental Slovakia

Predmet: nedoručenie výhry

Text sťažnosti:
V auguste minulého roka som sa zúčasnil televíznej súťaže vysielanej v Slovenskej televízii v relácii Auto-moto-revue. Súťaž verejne prezentovaná ako vyherná podľa môjho názoru výherná nie je!

Po ôsmich mesiacoch výhru nemám doma...

A to aj napriek mojej úmornej snahe dohodnúť si dorucenie prostredníctvom e-mailu, napriek ubezpečeniu zo strany redaktora, ktorý mi v druhom e-maile dal telefónne číslo na riaditeľku marketingu spoločnosti Barum Continental Slovakia, aby som si ja sám dohodol doručenie výhry! Po troch týždňoch od jej telefonického ubezpečenia o urovnaní vzniknutej situácie sa nič nezmenilo. Vo štvrtok (21.3.2002) ma ubezpečila druhý-krát, pričom tento telefonát som považoval len za formalitu.

Nejedná sa o výhru veľkej hodnoty, ale bežný občan raz za čas čosi vyhrá a niekto mu tú radosť pokazí...Žiaľ na Slovensku to tak asi chodí

Moja snaha bola márna, redakcia ignorovala môj e-mail a kvôli mojej výhre som musel míňať peniaze za telefonáty z telefónneho automatu na mobilné telefónne číslo...

Poznámky: Výhru som vyhral v súťaži v relácii Auto-moto-revue vysielanej v STV. Reláciu produkuje
spoločnosť TELEMAG Plus, s.r.o., výhru do súťaže venovala spoločnosť Barum Continental Slovakia.Odpoveď na sťažnosť:
Odpoveď spoločnosti Telemag plus, producenta relácie Auto-Moto-Revue

Relácia Auto moto revue sa vysiela v STV už takmer 40 rokov a minimálne 25 rokov je v nej aj divácka súťaž. Pochopiteľne, ceny a inštitúcie, ktoré ich venujú, sa menia. Ja osobne si za dvadsať rokov, počas ktorých sa podielam na príprave relácie, spomínam asi na tri prípady, kedy výhercovia cenu z rôznych dôvodov nedostali, inak nemáme žiadne reklamácie. Myslíte si, že toľko rokov môžeme vyhlasovať imaginárnu súťaž? Teraz však ku konkrétnej sťažnosti. Redakčná prax je taká, že po vyžrebovaní výhercov oznámime ich mená a adresy firmám, ktoré ceny do súťaže venovali. Takže distribúcia výhier už je mimo nás. Aj v tomto prípade sme meno a adresu výhercu odfaxovali už 30.8.2001.
Keď sa po čase ozval, napísal som mail, v ktorom som sa mu ospravedlnil za nedorozumenie, ktoré možno pozdržalo odoslanie jeho ceny - ale nebola to v žiadnom prípade chyba našej redakcie. Pochopiteľne, spojil som sa s riaditeľkou marketingu firmy Barum Continental Slovakia, ktorá je v tomto prípade našou partnerkou a dozvedel som sa, že z ich firmy cenu odoslali. Zároveň ma požiadala, aby som v prípade, že výherca bude znova reklamovať výhru, poskytol výhercovi jej telefónne číslo na mobil, aby s ním priamo mohla celú záležitosť prekonzultovať. Stalo sa...

Myslím si, že ak niekto súhlasí so zverejnením čísla svojho mobilného telefónu, nie je to preto, aby zabezpečil zisk mobilnému operátorovi, ale skôr z toho dôvodu, že má záujem vec čo najskôr vyriešiť - aj v čase, keď nie je na pracovisku.

Zdá sa, že naša redakcia skutočne spravila všetko pre to, aby výherca dostal čo mu patrí. A verím, že rovnako sa zachovala aj firma Barum Continental Slovakia, s ktorou na súťaži spolupracujeme už tretí rok.
Ako som sa po poslednej konzuiltácii s riaditeľkou marketingu dozvedel, výhru poslali výhercovi ešte raz. Dúfam, že tým je celá nepríjemná záležitosť uzavretá.

Odpoveď spoločnosti Barum Continental Slovakia
Jedná sa zrejme o nedorozumenie, resp. o stratu zaslanej výhry. Veľmi nás mrzí, že výherca reklamné predmety nedostal. Ide o výnimočný prípad, kedy nebola výhercovi doručená jeho zaslúžená cena. Ihneď sme to napravili, a tak ako aj ostaným výhercom, aj tomuto výhercovi sme zaslali balík s reklamnými predmetmi. Veríme, že podobné nepríjemnosti sa už nezopakujú.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (823)52,06%
Nie (758)47,94%
Celkový počet hlasov: 1581

Koeficient inštitúcie/firmy: 63 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Barum Continental Slovakia: 0

Počet pochvál na: Barum Continental Slovakia: 0

Počet podnetov pre: Barum Continental Slovakia: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama