Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad, Žilina

Predmet:

Text sťažnosti:
Chcem pochváliť Mestský úrad v Žiline za to, že moju Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre držiteľa preukazu ZTP-S č 014750 podanú v podateľni Mestského úradu Žilina dňa 11.09.2000 dodnes, t.zn. do 08.12.2001 ešte vobec nevybavil, pričom už odvtedy uplynulo 365+19+31+30+8=434 dní, a zdá sa mi, že by to bolo treba už prihlásiť aj na rekord do Guinesovej knihy v kategórii sušenie žiadosti v šuplíku štátneho úradníka neskorumpovaného úplatkom od tažko telesne postihnutéj osoby.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 1 (pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad, Žilina: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad, Žilina: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad, Žilina: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama