Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovenské telekomunikácie

Predmet: odpojenie

Text sťažnosti:
Koncom apríla 2002 som požiadal o zrušenie pevnej linky. Bol som informovaný, že bude zrušená k 1.6.2002. Na moje počudovanie už 31.5.2002 o 15.00 hod. sa nedalo volať. Z mobilu som zavolal 0800 123456 a upozornil som pracovníčku, že zrejme došlo k omylu keď ma odpojili o 9 hodín skôr. Bol som síce milo a prefesionálne, ale pre mňa neuspokojivo informovaný, že primárna oblasť pracuje len do 15.00 a zrejme sa s tým nedá už nič robiť. Skutočne sa nič neudialo. Nejde ani tak o tých 9 hodín, ale o prístup k zákazníkom (aj keď odchádzajúcim).

Pozn.: Dúfam v čo najskoršiu liberalizáciu telekomunikačného trhu aby už prestali podobné telekomunistické praktiky.

Odpoveď na sťažnosť:
V prílohe Vám zasielame stanovisko k sťaznosti pána M.C. (adresa je u nás), v ktorej vyjadruje nespokojnosť s termínom vypojenia telefónnej prípojky.
V prípade podania žiadosti o zrušenie zmluvy o pripojení výpoveďou, v zmysle Všeobecných podmienok spoločnosti ST, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby plynie jednomesačná výpovedná lehota. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany a uplynie posledným dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená zmluvnej strane.

Sťazovateľ bol informovaný, že TP bude zrušená k 01.06.2002. Vypájanie TP sa vykonáva postupne počas celého dňa. Nie je technicky možné zrusiť všetkých užívateľov posledný deň o 24,00 hod. Uvedenú skutocnosť neovplyvnila pracovná doba na Primárnej oblasti.

Poznámka:
A co takto odpájať až nasledujúci deň?
Len tak, ako prejav vďaky za využívanie služieb ST.
Podotýkame však, že rovnaké "problémy" majú aj spoločnosti Eurotel aj Orange.

Anketa:
Áno ()0,00%
Nie ()0,00%
Celkový počet hlasov: 0

Koeficient inštitúcie/firmy: 968 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovenské telekomunikácie: 11
21.08.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - pomalé spojenie
17.11.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - inkaso
25.09.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - mincové telefónne automaty
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - predkládka telefónu
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - telefónna karta
15.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - objednávka služieb
16.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - reklamná kampaň
20.09.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - zdraženie cien
23.10.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - služby
25.11.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - neobslúženie zákazníka
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - ISDN zariadenie
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - reklamácia

Počet pochvál na: Slovenské telekomunikácie: 0

Počet podnetov pre: Slovenské telekomunikácie: 2
08.01.2002 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - telefónne karty
02.02.2003 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - poplatky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Upozornenie!
Absolut Engine developed by dusoft © 2001
 
Databáza je pripojená: nepodarilo sa z nej získať alebo do nej zapísať údaje! Stlač tlačidlo BACK/Späť!
Ak sa táto situácia opakuje, kontaktuj admnistrátora na adrese: dusoft@staznosti.sk a popíš, čo si sa pokúšal urobiť, keď situácia nastala.