Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: Vajnory-obchvat

Text sťažnosti:
Na úvod svojho listu vás zdravím. S veľkým záujmom som si prečítal zmenu organizácie dopravy v súvislosti z výstavbou križovatky vo Vajnoroch. Ako cestujúceho ma pobúrila jedna vec a to je akým spôsobom DP zabezpečil dopravu v dotknutom území a to je oblasť Východného. Vysvetlite mi prosím, opodstatnenosť toho, že v období približne do konca novembra (aspoň v to dúfam) bude obsluhovať miestnu časť Východne linka 52. To ako ste sa zachovali voči nám cestujúcim, ktorí platia drahé cestovné a vozia sa ako dobytky sa nedá nazvať inak, ako maximálna ignorancia. V tomto smere si myslím, že ste na celej čiare prehrali v očiach občanov Východného, ktorým ste absolútne znemožnili cestu do práce.

Napríklad:
Obyvateľ Východného pracuje v oblasti Trnávky, doteraz cestoval autobusom číslo 56 a na Zlatých prestúpil buď na električku alebo na iný autobusový spoj na Trnávku. Ale teraz musí ísť autobusom do Rače, tam prestúpiť na 65, poprípade po novej trase chodiacu 56 a absolvovať min 20-30 min okružnú cestu po Rači a oblasti Pantov a Sprinclovho majera. Namiesto toho, aby ste linku číslo 56 presmerovali po trase Rača-Východné (pokračovala by smerom nie k Starému letisku ale šla by rovno popod nadjazd)-konečná 54 a ďalej po obchádzkovej trase ako máte uvedené, to jest smerom na Seneckú cestu.

Prosím Vás len mi netvrďte že sa to nedá, nakoľko tade vedie obchádzková trasa pre ostatnú dopravu. Človek si tu pripadá ako na opustenom ostrove. Z tejto časti, kde býva cca 3000 obyvateľov (približne toľko ako vo Vajnoroch) chodí jeden autobus do Rače, číslo 52. A do Vajnor autobus 53,56,65, tak to je absolútny nonsens! Je mi nejasné, prečo človek, ktorý býva vo Vajnoroch a pracuje na Východnom musí obchádzať pomaly celú Raču, len aby sa dostal do roboty načas. Samozrejme mu to bude dlhšie trvať, cca 30min, oproti tomu keby išiel po obchádzkovej trase, kde by to bolo cca 10 min.

A vrchol všetkého je zrušenie i nočného spoja číslo 514 sem na Východné. Vysvetlite mi, ako sem budú chodiť ľudia, ktorí pôjdu v noci z práce alebo z mesta? Myslíte, že by mali ísť z Rače pešo na Východné?! A obyvatelia Vajnor sa pohodlne odvezú 514 pomaly až pred dom, je to ďalší nonsens vo vzťahu ku cestujúcej verejnosti z časti Východné, ktorá platí tak isto za električenky a tak isto za cestovné lístky.

Žiadam Vás o vysvetlenie, či sa ten stav, ktorý plánujete urobiť, nedá zmeniť v prospech verejnosti? Alebo vám ide o dosiahnutie zisku z predaja lístkov? Alebo nech človek cestuje po okružnej trase? Veď nemá nič iné na práci, ako sa rozvážať a nestíhať na čas do práce.

Žiadam vás teda o odpoveď.

Roman Cích

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
03.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - fungovanie spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama