Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný servis

Predmet: upozorňovanie na radary...(aj s reakciou PZ SR)

Text sťažnosti:
Pred niekoľkými týždňami sme prišli s diskusiou na tému policajné radary a hliadky. Tu je ešte raz náš článok a otázky. Tentokrát však prinášame aj reakciu PZ SR.Upozorňovanie na policajné hliadky a radary. Je to skôr námet na sťažnosť alebo na pochvalu?

Určite množstvo vodičov ďakuje upozorňovaniu na policajné radary a hliadky za to, že ušetrili pri súčasných pokutách už niekoľko tisíciek. A určite nejeden účastník cestnej premávky by ocenil, keby klesol počet bezohľadných a neprimerane jazdiacich vodičov na našich cestách. Opakovaná pokuta by ich určite donútila zmeniť "štýl jazdy".

Keďže aj v našom združení sú názory rôzne, rozhodli sme sa začať na našich stránkach diskusiu na túto tému. O začatí diskusie sme upovedomili rozhlasové stanice: Rock FM, Fun Rádio, Rádio Twist, Rádio OKEY a Rádio Expres. Možnosť vyjadriť sa dostal aj Policajný zbor SR. Z vyššie menovaných využilo ponuku iba Rádio Twist (Chceme sa poďakovať za váš záujem). Účastníci dostali tieto 4 anketové otázky (PZ SR len prvé 3).


1. Myslíte si, že upozorňovanie na policajné radary a hliadky zvyšuje počet vodičov, ktorí dodržiavajú predpisy cestnej premávky LEN na miestach, kde je ohlásená policajná hliadka alebo radar?

2. Myslíte si, že upozorňovanie na policajné radary a hliadky marí snahu polície?

3. Myslíte si, že upozorňovanie na policajné radary a hliadky nepriamo podporuje vodičov, aby na iných miestach prekračovali rýchlosť a nedodržiavali predpisy?

4. Myslíte si, že ak by ste v dopravnom servise vášho rádia neupozorňovali na policajné radary a hliadky stratili by ste poslucháčov (najmä z radov vodičov)?

Odpoveď na sťažnosť:
Prezídium Policajného zboru obdržalo Vašu žiadosť ohľadne zodpovedania otázok, týkajúcich sa poskytovania informácií o meraní rýchlosti jazdy vozidiel.

K položeným otázkam zaujímame stanovisko a predkladáme nasledovné odpovede:

1. K otázke č. 1 - Informovanie účastníkov cestnej premávky o miestach výkonu kontrol, zameraných na dodržiavanie rýchlosti jazdy vozidiel, podstatne neovplyvňuje správanie sa účastníkov cestnej premávky. Informácie poskytované cestou rozhlasových staníc nie sú vždy objektívne a aktuálne, nakoľko miesta
vykonávaných kontrol, ako aj smer merania rýchlosti jazdy vozidiel, sú operatívne menené.

2. K otázke č. 2 - Poskytovanie informácií o meraní rýchlosti jazdy vozidiel nepovažujeme za marenie výkonu služobnej činnosti policajtov, vykonávajúcich dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, čoho dôkazom je nárast počtu zistených priestupkov, súvisiacich s porušením príslušných ustanovení pravidiel cestnej premávky o rýchlosti jazdy vozidiel (pri porovnaní rokov 2000 a 2001).

3. Kotázke č. 3 - Zastávame názor, že informovanie verejnosti o miestach výkonu služby cestných dopravných hliadok zostáva len v rovine informácií, ktoré nemajú pre účastníkov cestnej premávky takú hodnotu, ktorá by významným spôsobom ovplyvňovala ich konanie. Dodržiavanie právnych noriem, vrátane pravidiel cestnej
premávky, je vecou právneho vedomia a s tým súvisiacej disciplíny účastníkov cestnej premávky.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (919)52,33%
Nie (837)47,67%
Celkový počet hlasov: 1756

Koeficient inštitúcie/firmy: 78 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný servis: 0

Počet pochvál na: Dopravný servis: 0

Počet podnetov pre: Dopravný servis: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama