Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Eurotel

Predmet: zdĺhavá reklamácia, prítup pracovníkov a mnohé iné

Text sťažnosti:
Spoločnosť EuroTel Bratislava a.s. ma vážny problém s reklamáciou faktúr, aspoň pre faktúry platené inkasom a rovnako vážny problém majú aj s účtovaním SMS správ a účtovaním hovorov.

Moje problémy začali na konci mesiaca jún 2002. Vtedy mi v EuroTeli nedali moje minúty v slede za sebou, ale rozdelili mi ich na XX minút na mesiac jún a YY minút na mesiac júl. Pôvodne samozrejme mali byť minúty nerozdelené a nad rámec volných minút som mal volať až po prevolaní kompletného paušálu. Fakturačné obdobie sa mi začína 8. deň v mesiaci a končí 7. deň v nasledujúcom mesiaci (čiže od 8.6.2002-7.7.2002). Namiesto toho už 24.6.2002 som mal hovory tarifikované nad rámec voľných minút a od 1.7.2002 som opätovne volal z voľných minút. Na tento problém som prišiel úplne náhodou vďaka super službe „elektronický výpis“, kde sú zaznamenané všetky odchádzajúce hovory a SMS. Dňa 25.6.2002 som volal kolegovi do siete Orange, bol to dlhší hovor a zaujímalo ma, aká časť z neho bola spoplatnená a aká časť išla ešte z volných minút. Na moje veľké počudovanie bol hovor celý spoplatnený. Preto som si faktúru podľa výpisu kompletne prepočítal a objavil som horeuvedený problém. Faktúru som ihneď reklamoval telefonicky na *903 a aj písomne na Hviezdoslavovej 16 v Žiline. Reklamácia prebehla približne asi do 14 dní s kladným výsledkom a v nasledujúcej faktúre mi bola suma vrátená odpočítaním od fakturovanej sumy.

Vtedy som si povedal, že chyby robí každý (v duchu som si pomyslel koľko EuroTel zarobil na niekoľkých tisíckach zákazníkov, ktorí neobjavili problém s účtovaním. Aj ja som ho objavil len úplnou náhodou). Ďalšia faktúra bola bezproblémová.

Dňa 1.8.2002 vstúpil do platnosti novy cenník v ktorom sa cena za správy MINUTY a KLUB z Mobile Interne 1 rovnala 0.- Sk (nula korún). Ihneď som si v EuroTel diári nastavil prijímanie oboch správ na 7:00 ráno každý deň. Od 1.8.2002 až do 8.8.2002 som správy prijímal v cenníkovej cene 0.- Sk. Od 9.8.2002 som ich už prijímal každú po 1,20.- Sk bez 23% DPH. Aj na tento problém som prišiel náhodou vďaka elektronickému výpisu. Taktiež som faktúru okamžité reklamoval na *903 a na Hviezdoslavovej 16 v Žiline. Moja reklamácia bola akceptovaná a dostal som prísľub (telefonicky), že v nasledujúcej faktúre mi to klasickým spôsobom odrátajú. Dodnes sa tak nestalo (faktúru som reklamoval 10.9.2002 a dnes je 10.12.2002). Pracovnici služieb zákazníkom boli upozornení na to, kde chyba vzniká, ale aj napriek tomu som mal aj v nasledujúcej faktúre tarifikované SMS z diára cenou 1,20 bez 23% DPH (MINUTY a KLUB). Nasledovala ďalšia reklamácia, samozrejme uznaná, ktorá bola v nasledujúcej faktúre vrátená. Dnes mi prišla opäť faktúra. S úsmevom som čakal trošku vyššiu cifru ako iné mesiace, pretože som sa trošku rozvolal, ale to čo som uvidel bol šok! V dobrom očakávaní som využil vianočnú akciu a aktivoval som si službu CLIR z EuroTel klubu za 500 klubových bodov s tým, že na faktúre mi pribudne položka 4 Sk. Takisto som aktivoval aj službu CLIP pre partnerskú kartu tiež za 500 klubových bodov a 4 Sk na faktúru. Na faktúre mám však uvedené položky CLIR 300 Sk a 369 Sk s DPH a CLIP 300 Sk a 369 Sk s DPH a položku EuroTel klub mínus 291 Sk bez DPH. To znamená, že mi vrátili len cenu jednej služby aj to zníženú až o 9 Sk a nie o 4 Sk. Druhú službu mám naúčtovanú celú. A popritom mi stihli samozrejme strhnúť aj klubové body (čiže som to naozaj aktivoval cez EuroTel klub a nie za peniaze). Opäť som faktúru reklamoval (pre mňa je to už v podstate rutina :-) )

Zajtra sa mi majú ozvať. Už sa teším na opätovné frázy o tom, ako je im to ľúto, že sa to už nikdy nestane (mne sa to už stáva 4 mesiace v jednom rade za sebou)... Týmto textom nechcem nariekať nad 300 korunovými položkami, ale chcem skôr upozorniť zákazníkov EuroTelu, aby si dávali veľmi dobrý pozor na svoje faktúry, pretože možno prichádzajú mesačne o povedzme len 100 Sk, ale pre EuroTel to robí veľmi veľké milióny pri vynásobení počtu zákazníkov.

P.S.: Všetci si skontrolujte faktúry z fakturačného obdobia 8.6.2002 – 7.7.2002 a všetci čo používate EuroTel diár si skontrolujte faktúry od 8.8.2002-7.10.2002. Som presvedčený o tom, že nie som jediný poškodený (a dodnes nenapravený) klient.

P.S.2: Podľa všeobecných podmienok v bode 9.5 je EuroTel povinný rozhodnúť do 30 dní o reklamácii (u mňa rozhodli do 24 hodín takmer vždy okrem prvej reklamácie) a potom do 7 dní od rozhodnutia o reklamácii zaslať písomné upovedomenie o rozhodnutí. (To sa stalo len raz pri tej júnovej faktúre. Posledné 3 (túto najnovšiu ešte nerátam) faktúry mi neboli listom
podložené)

(Ako dokaz mojich tvrdení mám faktúry a elektronické výpisy, ktoré som ochotný komukoľvek poskytnúť.)

Peter Ondráš

Odpoveď na sťažnosť:
NASLEDUJE 1. REAKCIA SPOLOČNOSTI EUROTEL, spolu s komentármi sťažovateľa (tie sú označené menom v hranatých zátvorkách)

Vážený pán Ondráš,

dovoľte nám, aby sme touto cestou reagovali na Vašu sťažnosť na poskytované služby našou spoločnosťou.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že si veľmi vážime každého zákazníka, ktorý sa rozhodne pre využívanie služieb práve našej spoločnosti. Spokojnosť našich zákazníkov je našim prvoradým cieľom.

[Peter Ondras] Ďakujem za odpoveď. Som rád, že ste si našli čas na overenie mojej sťažnosti.

Na vysvetlenie si dovoľujeme uviesť niekoľko skutočností.
Dňa 01.07.2002 sme v našom účtovnom systéme zaznamenali technický problém, ktorý spôsobil alikvotné prerozdelenie voľných minút na dve časti – v závislosti od kalendárneho mesiaca. To znamená, že vo Vašom prípade boli Vaše voľné minúty rozdelené na dve časti od 08.06.2002 a druhá časť od 01.07.2002. Odo dňa 24.06.2002 do 30.06.2002 boli Vaše hovory spoplatňované v zmysle platného Cenníka služieb GSM. V konečnom dôsledku Vám však bolo pridelených 55 voľných minút podľa Vami zvoleného programu 55Viac. Na základe Vašej reklamácie sme Vám nami účtované poplatky za hovory uskutočnené v období od 24.06.2002 do 30.06.2002 vrátili v nasledujúcej faktúre. To znamená, že Vám bolo navyše priznaných 22 bezplatných minút, pričom faktúra bola znížená o sumu 125,09 Sk + 23% DPH.

[Peter Ondras] Skutočnosť, že EuroTel priznal reklamáciu a že mi ju vrátil v nasledujúcej faktúre som uviedol aj vo svojej sťažnosti na www.staznosti.sk. K Vašej odpovedi mám však jednu pripomienku k textu „V konečnom dôsledku Vám však bolo pridelených 55 voľným minút...“. Voľné minúty si nepopierateľne predplácam na obdobie od 8 dňa v mesiaci do 7 dňa v nasledujúcom mesiaci a nie na 2 rozdelené dátumy. Na konci textu je uvedené, že mi bolo „NAVYŠE priznaných 22 BEZPLATNÝCH minút“. Žiadne minúty mi neboli priznané navyše, len bola prerátana moja faktúra tak ako mala byť pôvodne. A druhá vec. Voľné minúty v žiadnom prípade nie sú bezplatné. Platím ich paušálnym poplatkom na mesiac dopredu.

Pri účtovaní Vami reklamovaných SMS správ odoslaných prostredníctvom poskytovanej služby
na www.diar.sk vznikla nepresnosť, ktorá spôsobila ich neoprávnené účtovanie. Po prešetrení Vami uplatnenej reklamácie a po zistení jej oprávnenosti Vám boli všetky poplatky za takto prijaté SMS správy na Vašej SIM karte odúčtované.

[Peter Ondras] Prvá reklamácia ešte z augusta alebo možno zo septembra nebola dodnes vrátená. Nepopieram však, že sa možno objaví v ďalšej faktúre. Ešte však pochybujem o význame slova „prešetrení“. Okamžite ako som zistil chybu v účtovaní som volal na *903, kde som to oznámil a ešte som išiel aj na Hviezdoslavovu 16 v Žiline, kde som chybu taktiež oznámil. Na Hviezdoslavovej 16 som bol minimálne prekvapený prístupom pracovníka, ktorý vybavoval moju reklamáciu. Najprv sa ma snažil presviedčať o tom, že SMS z diára sú platené a na dôkaz mi aj vytlačil najnovší cenník. V cenníku samozrejme boli SMS v kolónke 0.- Sk. Je podivné keď zákazník vie aktuálny cenník lepšie ako človek, ktorý by ho mal mať v malíčku alebo by mal mať o ňom aspoň všeobecný prehľad. Podobná situácia sa mi stala aj dnes 30.12.2002 opäť na Hviezdoslavovej 16 v Žiline. Vybavoval som otcovi paušálny program a k nemu partner kartu pre matku. Podľa aktuálneho cenníka môže byť na nový paušál vydaná partner karta okamžite a nie až po 3 mesiacoch. Na túto informáciu som musel upozorniť 3 !!! pracovníčky. No to som už trochu odbočil od významu slova „prešetrené“. Neviem čo si pod ním predstavujete Vy, ale ja ho považujem za nájdenie a NAPRAVENIE chyby. Chybné účtovanie SMS z diára však bez problémov pokračovalo aj ďalší mesiac!

Na základe Vašej telefonickej reklamácii Vám pracovník našej spoločnosti prisľúbil zníženie faktúry za reklamované SMS správy. Svoj sľub však nedodržal, za čo prijmite, prosím, naše ospravedlnenie. Vzhľadom na túto skutočnosť sme si dovolili Vám nami účtované poplatky vrátiť dodatočne. O príslušnú čiastku bude znížená Vaša faktúra za obdobie od 08.12.2002
do 07.01.2003.

[Peter Ondras] Je chybou spoliehať sa na sľuby. Od Call centra očakávam prácu a nie sľuby. Nechápem ako mohol zabudnúť na vec, ktorá trvá niekoľko sekúnd a mohol ju urobiť aj priamo počas môjho hovoru s ním. To že to trvá len niekoľko sekúnd usudzujem podľa toho, že približne druhý decembrový týždeň mi 2 operátorky za 2 dni povedali ešte počas môjho hovoru informáciu o pripísaní kreditu.

Spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. pripravila pre svojich zákazníkov – členov EuroTel Klubu vianočnú akciu, na základe ktorej si môžu do 31.12.2002 zakúpiť jednu z ponúkaných služieb výmenou za 500 bodov, s doúčtovaním čiastky 4,00 Sk + 23% DPH. Na každú klubovú kartu môže využiť zákazník len jednu takto zvýhodnenú aktiváciu služby.
Vy, pán Ondráš, využívate SIM kartu s telefónnym číslom 0904421925, pod ktorou sú aktivované ďalšie dve dcérske SIM karty s programom Partner. Podľa podmienok EuroTel Klubu sú klubové body získané prostredníctvom dcérskych SIM kariet automaticky kumulované na členskú kartu materskej SIM karty.
Z vyššie uvedených dôvodov ste mali nárok na zvýhodnené aktivovanie len jednej
z ponúkaných služieb.

[Peter Ondras] Opäť sme pri probléme nekvalifikovanosti niektorých zamestnancov Call Centra. Na ich obhajobu musím povedať, že nikde v reklamných materiáloch som ja nepostrehol informáciu o tom, že si môžem aktivovať len jednu službu. Pri aktivácii CLIP pre partner kartu som sa operátorky pýtal, či to môžem aktivovať cez EuroTel Klub. Jej odpoveď bola kladná a neskôr mi bolo aj odrátaných 500 klubových bodov (spolu s CLIR samozrejme 1000 bodov). Neviem, či mi boli vrátené, pretože som maximálne stratil prehľad o stave bodov, avšak pochybujem o ich vrátení. Pri telefonickej reklamácii mi operátorka prisľúbila vrátenie 369 Sk s DPH -> čiže ani ona nevedela nič o tom, že si môžem aktivovať len jednu službu. Preto Vás žiadam o zaslanie reklamného letáku, ktorý informoval o vianočnej akcii aktivácie vybraných služieb len za 500 bodov, aby som si priamo na ňom mohol overiť informáciu o možnosti aktivovať len jednu službu.

Dňa 11.11.2002 bola na Vašej materskej SIM karte s telefónnym číslom 0904421925 aktivovaná služba CLIR výmenou za 500 klubových bodov s doplatkom 4,00 Sk + 23% DPH. To znamená, že vo faktúre za obdobie od 08.11.2002 do 07.12.2002 Vám bol naúčtovaný poplatok v zmysle Cenníka služieb GSM za túto službu vo výške 300,00 Sk + 23% DPH a zároveň odúčtovaná čiastka 296,00 Sk + 23% DPH.
Na Vašej dcérskej SIM karte ste taktiež požiadali o aktiváciu služby CLIP. Vzhľadom na to, že ste jednu z vianočnej akcie EuroTel Klubu už využili, táto služba Vám bola aktivovaná za jej plnú cenu vo výške 300,00 Sk + 23% DPH. Ak však nemáte o službu za tento poplatok záujem, dovoľujeme si Vám ponúknuť jej zrušenie spolu s odúčtovaním tejto čiastky. Ak máte o takéto riešenie záujem, kontaktujte, prosím, pracovisko Služieb zákazníkom.
Výmenou za klubové body ste požiadali aj o aktiváciu služby Ty a ja, s doplatkom 5,00 Sk + 23% DPH.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vám bola vo faktúre vrátená čiastka 95,00 Sk a doúčtovaná čiastka 5,00 Sk. To znamená, že faktúra za obdobie od 08.11.2002 do 07.12.2002 Vám bola správne znížená o sumu 95,00 Sk.


[Peter Ondras] Neviem odkiaľ ste zobrali informáciu, že som si aktivoval službu Ty a ja cez EuroTel klub. Tá službu bola aktivovaná pre obe partner karty ale vôbec nie cez EuroTel klub. Ďalej neviem kde mi bolo vrátených 95 Sk. Poslednú faktúru som po prečítaní Vášho listu 3x kontroloval, ale nikde som nič nenašiel. Ani som nájsť nemohol. Ty a ja som aktivoval až v priebehu decembra a tak sa to ani nemohlo objaviť na mojej poslednej faktúre! Mimochodom, duhú partner kartu som aktivoval v deň keď som aktivoval aj Ty a ja. Partner karta vznikla zmenou Easy karty na partner kartu. Pri zriaďovaní služieb sa už zaplatené služby na Easy bezplatne presúvajú na partner kartu. Tieto služby sa presúvajú len obyčajným zakrúžkovaním na žiadosti o partner kartu. Na tom by ešte nebolo nič divné, keby sa k tým službám, ktoré už majú byť bezplatné nepridávala aj platená služba (v tomto prípade ku CLIP sa pridalo Ty a ja). Nikde na žiadosti som nepostrehol informáciu o tom, že CLIP má byť aktivované bezplatne a z toho dôvodu očakávam (aj keď nerád) najbližšiu faktúru opäť chybne navýšenú o 300.- Sk bez DPH.

Vážený pán Ondráš, vzhľadom na našu doterajšiu spoluprácu si dovoľujeme konštatovať, že dokážete oceniť služby poskytované spoločnosťou EuroTel Bratislava, a.s.. V budúcnosti by sme Vás radi presvedčili, že každodennou činnosťou chceme prispievať k vyššej a kvalitnejšej komunikácii medzi zákazníkom a prevádzkovateľom, medzi ľudmi.

[Peter Ondras] Dokážem oceniť služby EuroTelu a som s nimi veľmi spokojný. Preto som dnes doporučil otcovi vytvorenie paušálu u Vás a nie u konkurencie nad ktorou sa pôvodne zamýšľaľ. Aj napriek problémom a veľmi povrchným vybavovaním reklamácii (napr. Informácia o vrátení 95 Sk vo faktúre v ktorej sa to v žiadnom prípade nemohlo objaviť) neuvažujem o zmene operátora. Avšak moja trpezlivosť už je na konci a ak sa mi ešte niekedy nevybaví moja sťažnosť do 30 dní a nebudem o nej písomne upovedomený, budem žiadať súdnou cestou o vrátenie navýšenej sumy + úroky ktoré ja stratím tým, že nemôžem mať tie peniaze na účte + odškodnenie za zníženie likvidity mojich peňazí+úroky, ktoré zarobí EuroTel tým, že má mesiac moje peniaze na svojom účte, kde sa mu samozrejme úročia.
Podľa informácie z Call Centra sa telefonická reklamácia nepotvrdí písomnou odpoveďou z EuroTelu. Avšak podľa Všeobecných podmienok sa nerozlišuje medzi písomnou a telefonickou reklamáciou. A podľa článku 9 bod 5 mám byť do 7 dní od rozhodnutia o reklamácii písomne upovedomený. Od augusta (alebo septembra) tohto roku sa tak nestalo ani raz. Keď už ja musím platiť podľa všeobecných podmienok akúkoľvek faktúru (aj neoprávnene navýšenú), mal by aj EuroTel dodržovať tie isté všeobecné podmienky.

Dovoľujeme si Vám poďakovať za Vaše pripomienky, ktoré pokladáme za dôležité momenty
v procese neustáleho budovania hodnotného vzťahu zákazníka a poskytovateľa služieb. Veríme, že v budúcnosti si zaslúžime dôveru Vás, nášho zákazníka.

[Peter Ondras] Ako som už písal vyššie dôverujem spoločnosti EuroTel, ale nedôverujem už v žiadnom prípade pracovníkom Call Centra, ktorých považujem za nekompetentných. A ešte pochybujem o zavádzaní podnetov od zákazníkov (resp. reklamácii) do praktického života. V archíve sťažností na www.staznosti.sk som našiel prakticky rovnaký problém ako som mal ja, ale ešte z roku 2000.

S pozdravom
Zuzana Straková
Zákaznícky servis


NASLEDUJE 2. REAKCIA SPOLOČNOSTI EUROTEL
Vážený pán Ondráš,

dovoľte nám, aby sme Vám v úvode poďakovali za Váš e-mail zo dňa 30.12.2002 a zaujali
k nemu naše stanovisko.

Naša spoločnosť má eminentný záujem na kvalitnom fungovaní siete a tým aj na kvalite poskytovaných služieb. Pracovníci našej spoločnosti sú pravidelne školení o nových službách,
postupoch pri riešení požiadaviek zákazníkov a samozrejme usmerňovaní k adekvátnemu prístupu ku každému zákazníkovi. Preto nás úprimne mrzí, že ste sa práve Vy stretli s opačnou
skúsenosťou. Prijmite preto, prosím, naše ospravedlnenie.

K dnešnému dňu evidujeme na Vašej členskej karte programu EuroTel KIub číslo 1058653 2669 bodov, Klubové body vo výške 500 bodov za službu CLIP, ktorá bola aktivovaná pri
dcérskej SIM karte s telefónnym číslom 0903391294, Vám teda boli vrátené spať. Čiastka 300 Sk + 23% DPH Vám bola taktiež vrátená, a to znížením faktúry číslo 2033057582
zo dňa 08,01,2003.

Tak ako sme uviedli v našom liste zo dňa 30.12.2002, vo faktúre za obdobie 08,11-2002 - 07.12.2002 je v rozpise poplatkov uvedená čiastka -291,00 Sk + 23% DPH v položke EuroTel Klub. Uvedená suma obsahuje vrátený poplatok -296,00 Sk za službu CLIR a doúčtovaný poplatok 5,00 Sk za službu PIN2/PUK2, ktorá bola taktiež poskytnutá výmenou za klubové body, teda nie za službu Ty a ja, ako sme v liste nesprávne uviedli. Za túto nepresnosť prijmite, prosím naše ospravedlnenie.

V prílohe tohto listu Vám zasielame kópiu letáku s vianočnou ponukou spoločnosti EuroTel Bratislava. a.s. pre existujúcich zákazníkov. Je v ňom uvedené. že zákazník si môže do konca roka 2002 aktivovať jednu zo služieb CLIP, CLIR, High Speed Data, Mobil Internet 4 alebo Faxový prenos za výmenou za 500 klubových bodov.

Tiež si dovoľujeme uviesť, že podľa Všeobecných podmienok našej spoločnosti, bod 9.3, je užívateľ oprávnený reklamáciu podať písomne a doručiť spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s na príslušné oddelenie. To znamená, že v prípade telefonickej reklamácie nie je naša spoločnosť povinná o výsledku zákazníka informovať písomne. V prípade, ak žiadate o písomnú odpoveď na reklamáciu, túto je potrebné podať v písomnej forme.

Vážený pán Ondráš, ešte raz sa Vám za vzniknuté nedorozumenia a nepresnosť ospravedlňujeme. Veríme však, že v budúcnosti sa nám podarí presvedčiť Vás o kvalite nami poskytovaných služieb.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

S pozdravom
Zuzana Straková
Zákaznícky servis


Pripájame ešte list do ET od p. Ondráša a vlasten aj jeho komentáre k predchádzajúcej reakcii ET.
Vážená pani Straková,

dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k Vášmu listu to 17.1.2003.

V druhom odseku Vášho listu píšete, že mi bolo vrátených 500 bodov, to je OK. V tom istom odseku píšete, že mi bolo vrátených aj 300 Sk + 23% DPH. Táto informácia je správna len čiastočne. Napísali ste ju urýchlene podobne ako v predchádzajúcom liste informáciu o Ty a ja. Bolo mi vrátených skutočne 500 bodov a aj 300 Sk. Avšak 500 bodov bolo vrátených za SIM-ku s číslom 0903 971 913. Suma 300 Sk bola vrátených za SIM-ku s číslom 0903 391 294 ako prenos služby z EASY. Vo Vašom liste opäť používate zavádzajúce informácie o vrátených peniazoch, bodoch prípadne službách.

V poslednom odstavci prvej strany listu sa vraciate k letáku o vianočnej akcii EuroTel klubu. Leták som niekoľkokrát prezeral, ale nikde som nenašiel informáciu o tom, že si môžem aktivovať len jednu službu. Okrem toho som ja našiel ešte jeden leták, ktorý taktiež informuje o vianočnej akcii, avšak ani tam nie je informácia o možnosti aktivácie len jednej služby. Jediná informácia na letáku, ktorý ste mi poslali je "Aktivujte si do konca roka jednu z najobľúbenejších služieb teraz len za 500 bodov." Tato "fráza" nemá právnu výpoveď o možnosti aktivácie výhradne jednej služby. Na druhom letáku nie je informácia ani takáto strohá.

V prvom odstavci druhej strany listu sa snažíte vyhovárať na bod 9.3 všeobecných podmienok, kde píšete, že som mal podať reklamáciu písomne. Prvá moja reklamácia ohľadom EuroTel diára bola podaná písomne na Hviezdoslavovej 16 v Žiline na pracovisku služieb zákazníkom. Keď už ste spomenuli všeobecné podmienky a článok 9, doporučujem Vám prečítať si aj bod 9.5, kde nie je uvedená informácia o tom, čí EuroTel odpovie písomne len pri písomnej reklamácii. Vzhľadom na skutočnosti v bode 9.5 všeobecných podmienok som minulý týždeň podal podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Očakávam, že v priebehu niekoľkých týždňov sa budú zaoberať porušením reklamačného poriadku.

Je mi ľúto, že vzniknuté "nedorozumenia" sa dostali až na SOI. Povodne som nezamýšľal nič podobné. Reklamáciu som sa snažil spraviť slušne a pokojne medzi mnou a EuroTelom. Vzhľadom na nezáujem EuroTelu už som ďalej nemal inú možnosť ako použiť najprv pokus o zverejnenie na www.staznosti.sk a v súčasnosti (vzhľadom na Váš prvý list, ktorý môj názor na EuroTel iba skomplikoval) na SOI. Po Vašom prvom liste som Váš žiadal o telefonický kontakt, ktorý keby sa bol uskutočnil, verím že dnes by nebol existoval žiadny podnet na SOI z mojej strany. Pokojne by sme vydiskutovali "nedorozumenia" a vec by tým bola uzavretá. Keďže ste mi nevolali snažil som sa skontaktovať ja Vás. Neviem, či ste nechceli so mnou hovoriť alebo ste práve nepracovali, avšak to už teraz nie je podstatné. Zaujímavé je aj to, že 3 mesiace sa reklamácia na iba 70 Sk len naťahovala a potom ako som napísal na Sťažnosti.sk sa promptne vyriešila. Po takomto správaní nechcite, aby som mal na EuroTel pozitívny názor.

Peter Ondráš

Poznámka:
Tak tú predposlednú vetu sme mali asi vymazať, teraz sa nám začnú sťažnosti len tak hrnúť :-)

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (1096)50,83%
Nie (1060)49,17%
Celkový počet hlasov: 2156

Koeficient inštitúcie/firmy: 337 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Eurotel: 5
30.11.2000 Sťažnosť na Eurotel Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - fakturácia
24.10.2000 Sťažnosť na Eurotel - Mobil Internet
03.03.2000 Sťažnosť na Eurotel - odblokovanie telefónu
29.08.2001 Sťažnosť na Eurotel Odpoveď neobdržaná - zasielanie upovedomení
18.09.2001 Sťažnosť na Eurotel Odpoveď neobdržaná - výmena SIM karty

Počet pochvál na: Eurotel: 2
22.04.2002 Pochvala na Eurotel - Easy karta
07.07.2002 Pochvala na Eurotel - EFR SuperSound

Počet podnetov pre: Eurotel: 3
14.05.2001 Podnet pre Eurotel - služby NMT
14.01.2002 Podnet pre Eurotel - Easy karta
03.02.2003 Podnet pre Eurotel - akcie pre zákazníkov

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


12345678 napísal(a) dňa 04.07.2007 o 22:55:21:
Are you looking for <a href=http://www.thsale.com>warcraft gold</a>?
Thsale is a professional online shop sale of cheap <a href=http://www.thsale.com/Cheap.Gold.World_of_Warcraft_-_US.WOW-US.Server.013.aspx>world of warcraft gold</a>. We guaranteed to you the fastest delivery and the lowest selling price.
We also provide other currencys such as <a href=http://www.thsale.com/Cheap.012.Lineage_2.aspx>lineage 2 adena</a>ˇ˘< a href=http://www.thsale.com/Cheap.027.Gaia_online.aspx>gaia online gold</a> and < a href=http://www.thsale.com/Power.3.Maple_Story.aspx>maple story meso</a>, it is the world's first 2D size-scriong MMORPG with millions of players around the globle.
<a href=http://www.thsale.com/Cheap.012.Lineage_2.aspx>Adena</a> is the currency used in Lineage 2.Adena may be earned in many ways including working, selling items or information, stealing, and borrowing from friends. Welcome to our site to buy < a href=http://www.thsale.com/pl_index.aspx>wow powerleveling</a>.


Dudy napísal(a) dňa 23.09.2005 o 09:15:54:
y obdobia MS v hokeji T -Mobile posielali SMS v hodnote 30 sk bez DPH.Ja som napočítal na dvoch telefónoch za tri mesiace ako nežiadúce SMS za vyše 3000 sk.Písal som sťažnosti pre porušenie zákona.Ďalej porušili aj zákom o hazardných hrách 171/2005 na čo potrebujú mať licenciu.Týmto som z nimi zrušil tri zmluvy.Svojou hluposťou sa pripravujú o zákaznikov.Môžu vymyšľať akcie 4000 min.zdarma.Zaplatia to starší zákaznici.Ja už medzi nimi nebudem.


Reklama