Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovenské telekomunikácie

Predmet: reklamácia

Text sťažnosti:
Som nespokojná s účtovaním poplatkov za používanie telefónnej prípojky a to z nasledovného dôvodu. Zistila som totiž, že sú nám účtované aj nespojené hovory, t.j. keď volaný účastník nezdvihne telefón.

Prišli sme na to náhodou, keď sme si zakúpili mobilné telefóny a niektoré hovory sme realizovali prostredníctvom mobilných telefónov, hlavne do mobilných sietí, avšak poplatok za užívanie pevnej linky prišiel vyšší ako predtým. To bolo v mesiacoch október, november 2001. Vtedy som zašla do ST zistiť príčinu. Zistila som, že máme účtované hovory na mobilný telefón a to zakaždým 2 impulzy a veľmi krátke časy (pár sekúnd). Volané mobilné číslo bolo číslo môjho mobilného telefónu. Ja som si zaplatila službu CLIP a s dcérou sme dohodnuté, že v prípade, že potrebuje so mnou hovoriť a neberiem v práci telefón, tak mi zazvoní na mobil a ja sa jej ozvem keď budem môcť. Každé takéto zazvonenie nám bolo zaúčtované ako v októbri tak aj v
novembri. Pracovníčka ST sa ma snažila presvedčiť, že asi mám aktivovaný odkazovač, avšak ten sa zapína až po 30 sekundách a dcéra mi vždy zazvoní len raz, takže odkazovač sa jej nestihne ozvať. Po viacerých návštevách v ST mi to nakoniec uznali, avšak odúčtovali mi len volania za mesiac november, vraj za október sa už nedá.

Neskôr sme si zakúpili k počítaču modem a začali sme používať internet. Pripojenie do internetu som si kontrolovala, a pri faktúre za telefón som zas zistila, že účet je nejaký privysoký. Preto som zas navštívila ST, domnievajúc sa, že sú nám účtované impulzy v slabej prevádzke tak, ako v silnej. Účtovanie impulzov bolo však v poriadku, avšak zas som zistila, že sú tam krátke hovory, prevažne na číslo poskytovateľa internetu. Pamätala som si, že niekedy bol problém s pripojením, keď nám modem poskytovateľa nezdvíhal linku (počula som to cez reproduktor modemu). Preto som podala reklamáciu, avšak tú prijali tiež až po niekoľkých mojich návštevách v ST, pričom vždy mi povedali, že to prešetria a potom sa mi ozvú. Nikdy sa však sami neozvali. Predmetnú reklamáciu som podala dňa 5.6.2002.

Medzitým som ešte absolvovala niekoľko návštev v ST, pričom vždy ma niektorý pracovník ST presviedčal, že nech zmením
internetové pripojenie na St online, že nebudem mať problémy. Mne však vyhovuje momentálne pripojenie, nemienim ho meniť len preto, že mi ST účtujú aj nepretelefonované minúty. Potom sa ma snažili presviedčať, že určite mi modem musel zdvihnúť linku, len ja som o tom nevedela. Pracujem s internetom už asi 7 rokov, takže viem kedy modem zdvihne a kedy nie.

Nakoniec mi povolili aspoň nahliadnuť do výpisu, pretože vydať mi podrobný výpis odmietli z dôvodu, že ho musím zaplatiť. Nemienim však platiť ďalšie zbytočné poplatky. Nahliadnutím do výpisu som zistila, že krátke hovory sú účtované nielen na internetové číslo, ale aj na obyčajné telefónne linky. Je nelogické, aby som s niekým telefonovala 11 sekúnd, hlavne keď je to niekto z rodiny, a taký čas tam vo výpise bol.

Takže z nasledovného mi vyplýva že ST mi neviem odkedy účtujú všetky vytočené čísla bez ohľadu na to, či sa spojenie uskutoční alebo nie. Znovu sa v uvedenom výpise objavili aj hovory na môj mobilný telefón, pričom všetky hovory na mobilné linky uskutočňujeme z mobilných telefónov a uvedené zaúčtované hovory sú len zazvonenia od mojej dcéry.

Nesúhlasím ani s názorom, že mám zlý mobilný telefón, pretože sestra mi tiež zvoní a ona keď si prekontrolovala účet, nemala účtované hovory do mobilnej siete. V prípade vadného mobilného telefónu by sa hovory účtovali aj jej.

Ide teda o problém našej telefónnej linky. Chcela by som taktiež podotknúť, že nedostávam výpisy volaní v takej forme, ako by som mala. Všetky impulzy sú uvedené v kolónke A, takže z bežného mesačného výpisu si ani neviem zistiť, či je tam niečo účtované na mobilný telefón alebo nie. To je vraj problém našej telefónnej ústredne. Avšak poplatky za používanie linky platím tak isto ako ostatní, ktorí dostávajú výpisy rozdelené podľa typu A,B,C a podobne. Zdá sa mi, ako keby túto skutočnosť ST zneužívali a účtovali všetko čo sa im zachce, keďže vo výpise sa to neobjaví a len málokto si ide overiť čo mu bolo účtované, navyše keď za výpis si vypýtajú 65,-SK.

Na uvedenú reklamáciu mi ST odpovedali záporne, navyše odpoveď som dostala až 31.7.2002, avšak nebolo odskúšané to, čo som vlastne reklamovala. Žiadala som ich, aby skúsili zazvoniť na nejaké číslo a následne zistiť, či nabehli impulzy alebo nie. Toto odskúšané nebolo. Bola odskúšaná iba funčnosť telefónnej linky.

Prosím Vás o pomoc pri tomto nezvyčajnom probléme. Pracovníkom ST sa to zdá nemožné, že ústredňa nemôže vysielať impulzy, keď nie je spojený hovor, ale ja som si tým istá, že je to tak. Musí tam byť nejaká chyba, pretože aj ST uznávajú že uvedená ústredňa je stará a preto nemôžu ani výpisy rozdeľovať do skupín A,B,C....

Odpoveď na sťažnosť:
V prílohe Vám zasielame stanovisko k sťažnosti RNDr. Kataríny Krausovej, Michalovce. V predložených dokladoch bolo zistené, že na základe reklamácie užívateľa Ing. Jaroslava Krausa zo dňa 05.06.2002 boli vykonané všetky predpísané skúšky a merania. Slovenské telekomunikácie môžu upraviť účet za tkm služby len na základe zistenia administratívnej alebo technickej závady. Neboli zistené žiadne závady, ktoré by mali vplyv na zápočet impulzov. Cudzie napojenie bolo vylúčené. Z uvedeného dôvodu bolo užívateľovi dňa 29.07.2002 zaslané záporné oznámenie. V predložených výpisoch odchádzajúcich volaní za mesiace 3,4 a 5/2002 sme zistili, že z TP č. 056/6425470 neboli uskutočnené volania do mobilných sietí / iba dňa 31.05. 2002 -2 impulzy/. Nárast impulzov bol spôsobený využívaním internetu.

V prípade nespokojnosti na správnosť úhrady alebo kvalitu služby každý užívateľ má nárok na uplatnenie reklamácie na poskytované služby podľa reklamačného poriadku v súlade so Všeobecnými podmienkami spoločnosti ST, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby. Reklamáciu si môže zákazník uplatniť na zákazníckom mieste - Infoteli alebo na adrese, ktorá je uvedená na prvej strane účtu v pravom hornom rohu, najneskôr do 30 dní odo dňa reklamovaného vyúčtovania alebo poskytnutia reklamovanej služby. Z uvedeného dôvodu boli prešetrené reklamácie iba za mesiac apríl a maj 2002.


Slovenské telekomunikácie, a.s. poskytujú platenú doplnkovú službu výpis
odchádzajúcich volaní v zmysle Obchodných podmienok spoločnosti ST, a.s. na
poskytovanie „doplnkových služieb ST BONUS" všade tam, kde to technické možnosti umožňujú. Je to platená doplnková služba, o ktorú musí zákazník požiadať. V predložených dokladoch sťažovateľ uvádza, že nie je spokojný s kvalitou pripojenia na internet. Pri prešetrovaní sťažnosti bolo zistené, že užívateľ nemá zriadenú službu ST Online od ST, a.s. Využíva providera 01964 , preto technické problémy je potrebné konzultovať a reklamovať u neho. Uvedené mu bolo oznámené písomne listom zn. 22246/2002 zo dňa 29. 07. 2002.


Pre Vašu informáciu uvádzame:
V prípade nespokojnosti so službou ST Online má každý užívateľ právo v zmysle Všeobecných podmienok spoločnosti ST, a.s. na poskytovanie verejnej telefónnej služby / ako i služby ST Online/ - časti: reklamačný poriadok uplatniť si reklamáciu vo veci správnosti úhrady za poskytnutú, resp. požadovanú službu alebo kvality poskytnutej služby. Reklamáciu je užívateľ oprávnený uplatniť na ktoromkoľvek obchodnom mieste ST, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného vyúčtovania.

Ak zákazník nemôže využívať službu Internet ST Online z dôvodov poruchy na strane poskytovateľa, ktorá trvala viac ako 24 hodín, má právo na vrátenie pomernej čiastky z pravidelných mesačných úhrad.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (2113)52,10%
Nie (1943)47,90%
Celkový počet hlasov: 4056

Koeficient inštitúcie/firmy: 968 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovenské telekomunikácie: 11
21.08.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - pomalé spojenie
17.11.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - inkaso
25.09.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - mincové telefónne automaty
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - predkládka telefónu
18.07.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - telefónna karta
15.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - objednávka služieb
16.06.2000 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - reklamná kampaň
20.09.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - zdraženie cien
23.10.2001 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - služby
29.09.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie - odpojenie
25.11.2002 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - neobslúženie zákazníka
30.01.2003 Sťažnosť na Slovenské telekomunikácie Odpoveď neobdržaná - ISDN zariadenie

Počet pochvál na: Slovenské telekomunikácie: 0

Počet podnetov pre: Slovenské telekomunikácie: 2
08.01.2002 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - telefónne karty
02.02.2003 Podnet pre Slovenské telekomunikácie - poplatky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


klient napísal(a) dňa 16.01.2007 o 21:05:49:
slovak telekom sú buzeranti


Gabo napísal(a) dňa 11.02.2003 o 06:47:21:
Hlavu hore !
Vsetko sa tu zmeni tak za 400 rokov,ked sa vymeni zopar
generacii !


jozef napísal(a) dňa 06.02.2003 o 15:56:25:
Som absolutne ohureny reakciou ST, Ste iba banda hajzlov, ktori nemaju nic spolocne so zdravo fungujucou spolocnostou. Verte mi ze s takymto pristupom by ste ohlasili v zapadnej europe bankrot v priebehu 1/2 roka. My chceme ist do EU? No tak s takym pristupom k rieseniu problemov (vid ST) tazko. Je vam hanba. JA viem, ze sa sustredujete iba na velkych zakaznikov a na malych kaslete, ale takato ignoracia nema hranic. Zelam vam krach do roka, nech vam zhoria kable a nech DT konecne vypadne zo Slovenska.


Drobec napísal(a) dňa 31.01.2003 o 17:00:44:
Váž.ST,toto ma byt riešenie sťažnosti??? napisať že ma možnost reklamácie?? Nečítali ste že už sa sťažovala??? a NIČ?? Veru ta privatizacia vam moc nepomohla!! Ako sa da u vas reklamovat?? Ved sa neda nic dokazat!! Ako dokazete cudzi zasah do Vaseho rozvodu?? u nas v bloku kable len tak lezia v pivnici.. Ak ma niekto zaujem len presuknut, napichnut sa a hovore spojit naspat?? ved toto robili pubertaci uz za sociku..a je to vas problem,ze ich nezabezpecite!!Pokial viem su vo vasom vlastnictve,ale hovor zaplatim ja!! a to bol len jeden priklad ktory ma teraz napadol..Neverim Vam a preto som zrusil tel.linku.. cakal som ze po privatizacii sa to zmeni a ze budete mat snahu udrzat sa na trhu ale ludia vam hufne unikaju.. nikto nema zaruku ze nepreplaca viac ako minie co si dnes moze malokto dovolit.. Mozno sa k vam raz vratim ale to by sa toho muselo vela zmenit...


Reklama