Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Bratislava

Predmet: fungovanie spojov

Text sťažnosti:
Autobus č. 34 na trase Dúbravka - Račianske mýto - Dúbravka (bez prerušenia) končí pravidelne na Račianskom mýte bez toho, aby vodič autobusu informoval platiacich cestujúcich o skutočnosti, že sa nevracia späť do Dúbravky. Takto klesá dôvera Dúbravčanov v tento spoj a zbytočne sa preťažuje spoj č. 83. Tí čo to riskujú pravidelne končia na Račianskom mýte a počúvajú slová vodičov "to je predsa Váš problém, môžete sa sťažovať u mojich nadriadených". Tento problém sa dá vyriešiť jednoducho a to tým, že pri takejto poslednej jazde vodiča v jeho smene bude mať za predným sklom umiestnenú tabuľku s nápisom "len po Račianske mýto", presne tak, ako to fungovalo kedysi.

Odpoveď na sťažnosť:
Na vysvetlenie problematiky autobusov linky č.34 dodávame nasledovné. Nazdávame sa, že sme spravili zásadnú chybu, keď sme nenechali premávať vozidlá končiace premávku po rannej špičke naprázdno (bez cestujúcich) z Dúbravky do garáže na Trnávke, ale UMOŽNILI SME CESTUJÚCIM POUŽIŤ AJ TIETO SPOJE pri ceste z DÚBRAVKY PO ZASTÁVKU RAČIANSKE MÝTO, pričom táto zastávka (uzol) je pre autobusy linky č.34 tarifnou konečnou zastávkou. Chápeme problém tých cestujúcich, ktorí sa potrebujú prepraviť z Dúbravky na zastávku "Povraznícka" na Vazovovej ulici alebo na zastávku "Technická univerzita" na Námestí slobody, ale to nič nemení na skutočnosti, že konečnou zastávkou linky č. 34 je zastávka "Račianske mýto." Pritom nezáleží, či zastávka "Račianske mýto" je na mýtnej ulici, alebo na Račianskej, či Šancovej ulici (smer Trnavské mýto) alebo dokonca na Legionárskej ulici. Takýto názov konečnej zastávky uvádza aj cestovný poriadok linky č.34, či smerové tabule vozidiel. Na dôvažok dodávame, že donedávna boli jazdy "naprázdno" z Dúbravky do mesta (pri končení premávky smerom do garáže) predmetom mimoriadne ostrej kritiky cestujúcich. Práve preto sme prikročili k takému riešeniu cestovného poriadku, že aj končiace vozidlá budú prepravovať cestujúcich po oficiálne deklarovanú konečnú zastávku linky č. 34, a to po uzol Račianske mýto. Po konfliktných skúsenostiach s cestovaním práve so spojmi končiacimi premávku vážne začíname uvažovať o obnovení pôvodného stavu linke č. 34, spojeného so zhoršením intervalu medzi spojmi z Dúbravky smerom do mesta a so spalovaním nafty na cca 15km dlhej trase bez akéhokoľvek úžitku. Bezosporu, zastávka "Račianske mýto" je pre túto linku považovaná za priebežnú konečnú a to znamená, že cestujúci nie sú povinní na tejto zastávke vystúpiť z vozidiel a bez problémov môžu pokračovať v ceste na zastávky "Povraznícka", "Technická univerzita", "Nám. 1. mája"... Ako dopravca naozaj nemáme záujem spôsobovať cestujúcim komplikácie, či nebodaj škodu pri preprave so spojmi končiacimi premávku. Ako východisko z tejto situácie nachádzame pre linku č. 34 nasledovné riešenia: A. Na zastávkových cestovných poriadoch vyznačiť poznámkou skutočnosť, že daný spoj končí síce premávku na zastávke "Račianske mýto" ako všetky ostatné spoje, ale na Šancovej ulici. B. Vozidlá končiace premávku na zastávke "Račianske mýto" v polohe na Šancovej ulici (smerom k Trnavskému mýtu) vybaviť za čelným sklom dodatkovou tabuľou, vyjadrujúcou tento zmysel. Táto úprava už bola realizovaná a je používaná od 30.marca 2001.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (898)51,88%
Nie (833)48,12%
Celkový počet hlasov: 1731

Koeficient inštitúcie/firmy: 203 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Bratislava: 17
28.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - zastávka
27.06.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - trolejbus
20.08.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - nákup BID kupónu
17.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus
21.05.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - systém spojov
24.04.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - spoje
12.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - zdražovanie lístkov
08.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - autobus a automaty
04.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - odchod autobusu
02.01.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - dopravné spoje
07.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - autobus a automat
11.09.2001 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava - preprava bicykla
12.01.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - nové cestovné lístky
03.06.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - revízor
07.07.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - vynechanie spoja
11.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Sťažnosť vyriešená iba formálne - prekračovanie dovoleného počtu prepravovaných osôb
21.11.2002 Sťažnosť na Dopravný podnik, Bratislava Odpoveď neobdržaná - Vajnory-obchvat

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Bratislava: 3
15.06.2001 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka 92
30.12.2000 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava - spoj
16.07.2002 Pochvala na Dopravný podnik, Bratislava -

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Bratislava: 2
04.09.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - autobusová linka
01.10.2001 Podnet pre Dopravný podnik, Bratislava - linky

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Dm4FEeBGxu napísal(a) dňa 10.08.2016 o 05:10:14:
Big help, big help. And suialretpve news of course. http://uaaieim.com [url=http://lssigud.com]lssigud[/url] [link=http://cbqkuckr.com]cbqkuckr[/link]


DgwtKRSyTgY napísal(a) dňa 08.08.2016 o 16:03:52:
Thank God! Sooenme with brains speaks!


Reklama