Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: ŽSR

Predmet: spojenie

Text sťažnosti:
Moja sťažnosť súvisí s vlakovým spojením Žilina <-> Rajec. Už pomerne dlhú dobu sú cestujúci na tejto trase nútení cestovať vo vozni s poruchou vykurovania. Je takmer pravidlom, že po zapnutí vykurovania zo spodnej časti vozňa, a pravdepodobne i z vykurovacích telies vo vnútri vozňa, začne unikať nepríjemný (a zdravie ohrozujúci!) dym naftového pôvodu. Jediným riešením je samozrejme vypnutie vykurovania, dym však vo vozni ostáva aj pri otvorených oknách, nehovoriac o tom, že cestujúci musia stráviť cestu v nevykúrenom vozni. Žiadam preto o okamžitú nápravu, či už výmenou vozňa alebo opravou spomenutej poruchy. Ďalej by som chcela navrhnúť, aby sa pri večerných spojoch (16.39 a 18.39), kedy zo Žiliny cestuje veľké množstvo cestujúcich zo zamestnania, používal minimálne ešte jeden vozeň (momentálne premávajú dva). Cestujúci smerom zo Žiliny sa tlačia v dvoch vozňoch, pričom vlak z Rajca (s ktorým sa stretávame v Lietavskej Lúčke) používa minimálne 4 vozne, ktoré sú úplne prázdne. A nakoniec ešte jeden návrh: Nebolo by možné pridať ešte jedno vlakové spojenie v časovom období medzi 18.29 a 22.40?

Odpoveď na sťažnosť:
Vašu sťažnosť vo veci vnikania nepríjemného dymu a zápachu z naftového vykurovania v osobných vlakoch 3805 a 3812 sme prešetrili a oznamujeme Vám nasledovné : Na vozebnom ramene Žilina - Rajec - Žilina sú nasadzované prípojné vozne rady 011, ktoré sú vykurované naftovými agregátmi. Prevádzku týchto vozňov zabezpečuje Rušňové depo Žilina podľa Grafikonu vlakovej dopravy na rok 2000/2001. Keďže ste neuviedli vo svojej sťažnosti dátum, kedy ste cestovali, Správa ŽKV Žilina nemôže potvrdiť opodstatnenosť sťažnosti. Za mesiac február boli skontrolované knihy opráv od prípojných vozňov rady 011, ktoré boli radené na osobné vlaky. Zistili sme, že za mesiac február bolo celkom šesť žiadaných opráv na agregát vykurovania vozňa. Predkurovanie vozňov na vlak zabezpečuje RD Žilina. Ak sa počas predkurovania vyskytla chyba na vykurovacom systéme, vozeň je zo súpravy vyradený a nahradený novým vozňom. Počas prevádzky v stanici alebo počas jazdy, keď nastane chyba na vykurovacom systéme, chybu zahlási vlaková čata rušňovodičovi, ktorý po príchode do depa napíše požadované opravy na odstránenie chyby. Ak počas predkurovania zacítite v priestoroch pre cestujúcich dym naftového pôvodu, je to zapríčinené tým, že dym z agregátu (ktorý spaľuje naftu) má vývod, ktorý je nasmerovaný kolmo na zem a pri odraze, sa dym dostáva cez rôzne otvory do priestoru vozňa. Vážená pani Szmeková, pre budúcnosť nám postačí, keď napíšete presný dátum a čas, kedy ste cestovali a neboli ste spokojná s našími službami. Keď máme uvedené údaje, môžeme zistiť a odstrániť chyby, ktoré počas prevádzky vznikli. Je možné, že z tých šiestich chýb bol vozeň, čo Vám znepríjemnil cestovanie. Môžem Vás ubezpečiť, že rušňový personál, ktorý na uvedenej trati pôsobí, robí podľa najlepšieho vedomia a svedomia, aby cestujúca verejnosť bola s našimi službami spokojná. Železnice Slovenskej republiky sa Vám touto cestou ospravedlňujú za nepríjemné cestovanie, spôsobené zrejme poruchou na vykurovacom agregáte. Čo sa týka Vášho návrhu o doplnenie vozňa do súpravy, požiadali sme o stanovisko Divízie osobnej prepravy, ktorá má v kompetencii túto činnosť na starosti a zaujala nasledovné stanovisko : Sila vlakových súprav je stanovená na základe dlhodobého sledovania frekvencie cestujúcich. Oba uvedené osobné vlaky sú zložené z jedného motorového a jedného prípojného voz-ňa, ktoré majú 117 miest na sedenie. V Os 3812 je dlhodobo zisťovaná frekvencia 60 až 90 cestujúcich, v piatok 90 až 110 cestujúcich. V Os 3814 je frekvencia v pracovné dni 90 až 100 cestujúcich. Prepravná kapacita na tejto 21 km trati je teda optimálna. Keďže ste neuviedli dátum cesty, nebolo možné zistiť, či sa nejednalo o mimoriadne zvýšenú frekvenciu cestujúcich. Inú kritiku k tejto problematike sme doposiaľ nezaregistrovali. V ŽST Lietavská Lúčka križuje Os 3812 s Os 3813, ktorým sa vracia súprava Os 3810. Ten odchádza zo Žiliny o 14,28 hod. a z dôvodu vysokej frekvencie cestujúcich je radený z dvoch motorových a dvoch prípojných vozňov. Má spolu 234 miest na sedenie, pričom zistená priemerná frekvencia je 190 až 215 cestujúcich. Os 3813 je skutočne slabšie obsadený, priemerná frekvencia je 40 až 170 cestujúcich.Vyššia frekvencia je len pri školských výletoch na kúpaliskách v Rajci a Rajeckých Tepliciach. V Cestovnom poriadku ŽSR 1995/1996 bol aj vlak s odchodom zo Žiliny o 21,03 hod., ktorý z dôvodu nízkej frekvencie cestujúcich bol zrušený. V súčasnej dobe o vedení vlaku v tomto prepravnom sedle neuvažujeme. Obslúžnosť obcí a miest v uvedenom čase je zabezpečená SAD. Táto opäť ojedinelá požiadavka nebude teda akceptovaná.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (950)53,34%
Nie (831)46,66%
Celkový počet hlasov: 1781

Koeficient inštitúcie/firmy: 590 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: ŽSR: 8
16.03.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - kúrenie
13.10.2000 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - spešnina
15.09.2000 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená iba formálne - preplatenie lístka
04.08.2000 Sťažnosť na ŽSR - zástavka InterCity v Trenčíne
14.05.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená iba formálne - kilometrická vzdialenosť
06.09.2001 Sťažnosť na ŽSR Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - lístok
06.11.2001 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - poistenie prepravy tovaru
05.01.2002 Sťažnosť na ŽSR Odpoveď neobdržaná - fajčenie vo vozňoch IC

Počet pochvál na: ŽSR: 0

Počet podnetov pre: ŽSR: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


martina1111 napísal(a) dňa 23.07.2007 o 12:35:37:
ja by som chcela pridat staznost ohladom meskania vlakov, ja chapem ze je nutne robit trat, ale ,meskanie vlaku "Ruzin" 23.7.07 je podla mna dost prehnane. aby z na 150 kilometroch(z Trencina) vlak meskal 45 minut sa mi zda v dnesnej dobe dost smiesne.


Reklama