Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný podnik, Banská bystrica (BBDS)

Predmet: spoje

Text sťažnosti:
Každodenne využívam služby SAD - BBDS, MHD Banská Bystrica. Nakoľko pracujem na sídlisku Fončorda a bývam na sídlisku Podlavice, dennodenne cestujem autobusom linky č. 34, t.j. prestupujem na zastávke SOUS Tajovského. Avšak nastúpiť na uvedenej zastávke do jediného spoja, ktorý premáva do Podlavíc je viac-menej skúškou nervov a sily. Nehovoriac o tom, keď človek cestuje s malými deťmi, resp. by chcel do uvedeného spoja nastúpiť s kočíkom. To jednoducho nemá šancu. Na uvedenej trase - Tajovského ul. - Pedagogická fakulta, je totiž centrum škôl a tiež ubytovacích zariadení pre Univerzitu M. Bella. Z uvedeného dôvodu je autobus vždy až do prasknutia preplnení študentmi, ktorí vystupujú v prevažnej miere na zastávke Pedagogická fakulta. Nechcem im zazlievať, že nemajú právo dopraviť sa do svojej cieľovej stanice, veď si platia rovnako ako ja, ale chcem aby sa príslušní zodpovední pracovníci BBDS, MHD - Banská Bystrica zamysleli nad tým, ako pomôcť zlepšeniu uvedenej situácie. Nie som totiž jediná s takýmito problémami, ale uvedený problém sa týka všetkých obyvateľov sídliska Podlavice využívajúcich služby MHD, ktorí nemajú možnosť slušne sa dopraviť domov. Na uvedený problém boli pracovníci dopravného podniku už upozorňovaní niekoľko rokov, ale žiadna náprava neprichádza. Nad posilnením uvedenej trasy ďalším spojom, resp. inou možnosťou riešenia, musia už porozmýšľať kompetentné osoby. Ale nech sa pri riešení skúsia sami vžiť do kože cestujúceho z tejto lokality mesta, resp. nech si sami na uvedenej trase zopárkrát pocestujú v poobedňajších, či podvečerných hodinách. Riešenie by snáď nenechalo na seba dlhšie čakať!

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 54 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný podnik, Banská bystrica (BBDS): 0

Počet pochvál na: Dopravný podnik, Banská bystrica (BBDS): 0

Počet podnetov pre: Dopravný podnik, Banská bystrica (BBDS): 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama