Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Dopravný inšpektorát PZ SR

Predmet: devastovanie zelene

Text sťažnosti:
Príslušníci policajného zboru dňa 2.2.2001 merali na Brnenskej ulici pred domom č. 11 v Bratislave smerom do mesta rýchlosť autám tak, že ich osobné motorové vozidlo škoda Favorit pieskovohnedej farby s radarom parkovalo na trávniku pred týmto domom. Uvedené devastovanie zelene sa opakuje každý týždeň a príslušnici PZ nerešpektujú elementárne zásady ochrany životného prostredia a vyhlášky o premávke na pozemných komunikáciách. Myslím si, že uvedené právne predpisy by mali platiť aj pre nich.

Odpoveď na sťažnosť:
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave po preverení podania zistil, že uvedené skutočnosti p. sťažovateľky sa nezakladajú na pravde, sú zavádzajúce a nemožno ani súhlasiť s ďalšími tvrdeniami sťažovateľky, nakoľko v uvedený deň na Brenskej ul. sa meranie rýchlosti nevykonávalo. V Bratislavskom kraji nedisponujeme motorovým vozidlom zn. Škoda Favorit pieskovohnedej farby s meračom rýchlosti. P. sťažovateľka ani neuviedla evidenčné číslo motorového vozidla, na základe ktorého by bolo možné uvedené vozidlo identifikovať. Naopak, obyvatelia trvale bytom na Brnenskej ul. žiadajú o vykonávanie merania rýchlosti na uvedenej ulici, nakoľko vodiči tu nepretržite porušujú ustanovenia zák. NR SR č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách svojou bezohľadnou jazdou, ako aj v uvedenom úseku dochádza k veľkému množstvu dopravných nehôd, najmä s chodcami, nekoľko sa tam nachádzajú zastávky MHD. Zdevastovanie zelene zapríčiňujú sami obyvatelia - chodci, ktorí prechádzajú vozovku v miestach, kde to nie je dovolené, a nie motorové vozidlá. Podobné sťažnosti zasielajú vodiči, ktorým bola uložená pokuta za prekročenie rýchlosti.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (914)52,08%
Nie (841)47,92%
Celkový počet hlasov: 1755

Koeficient inštitúcie/firmy: 69 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Dopravný inšpektorát PZ SR: 0

Počet pochvál na: Dopravný inšpektorát PZ SR: 0

Počet podnetov pre: Dopravný inšpektorát PZ SR: 1
03.09.2001 Podnet pre Dopravný inšpektorát PZ SR - križovatka

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Dudy napísal(a) dňa 23.09.2005 o 09:32:46:
Na ceste Šaca -Moldava asi pred mesiacom mi svokor z nakladnou tatrou odbočoval vľavo ,pričom dal znamenie o zmene smeru jazdy.za nim stalo osem vozidiel.Dva vozidla vo vyše stokilometrovou rýchlosťou začali obiehať celú kolónu a naburali do tatry môjho svokra.jedno vozidlo bolo zo Žiliny druhé z Rimavskej soboty.Začali fungovať mobily a prišiel na miesto nehody jeden policajt z Košice -vidiek vyzbrojený vyhláškou.Farár nosí modlitebnú knižku pod pazuchou.Policajt má vyhlášku vedieť.Zašiel z podnikaťeľom z Rimavskej soboty za tatru.Asi tam hrali karty.Vyšli vonku policaj dal vinu môjmu svokrovi.pri odbočovaní vľavo má dať prednosť všetkým vozidlám idúcim za ním.Nepovedal či po Košice ,alebo Čiernu nad Tisou.Neskoršie sa vyjadril,že vinu dal môjmu svokrovi preto,lebo nemal žiadnú škodu.O týždeň na tom istom mieste sastalo inému vodičovi nákladného vozidla taká ista nehoda.Policajti dali za vinu predchádzajúcim vozidlám.Poisťovák poprečítaní zápisnice sa vyjadril na policajta že je magor z čím plne súhlasím.Mimochodom policajt poškodil aj poisťovňu o 200 000 sk.Nie je to prvý ani posledný prípad podvodu zo strany policajtov.


Reklama