Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: SAD

Predmet: zachádzanie autobusu

Text sťažnosti:
Chcel by som sa posťažovať a najmä získať vyjadrenie kompetentných k nasledujúcemu problému: Pri reorganizácii a snahe o zlepšenie finančnej situácie v SAD niekoho napadla myšlienka, že je možné znížiť výdavky obmedzením spojov (no nech je tak, s tým nič nenarobíme) a zvýšiť príjmy (okrem zvýšenia cien cestovného) aj špeciálnym spôsobom: voziť cestujúcich do cieľa ich cesty rôznymi okľukami a zachádzkami a nechať si to zaplatiť. Takže nielenže ich cesta trvá dlhšie. ale si to ešte aj musia zaplatiť. Príklad: Poznám takú linku, kde je vzdialenosť 24 km a cestovné 20 Sk. Vybrané linky, (medzi nimi sú aj všetky, ktoré chodia vo sviatok) zachádzajú po trase do iných dedín, ktoré sú napr. 2 km od normálnej trasy tejto linky a tak je cestovné 31 Sk. (Čiže cestujúci musí zaplatiť o 55%!!! viac za to, čo vôbec nechce a čo pre neho vôbec nemá význam a zmysel). To zachádzanie tam existovalo odjakživa, s tým sme sa už zmierili ale niekedy to nebolo účtované (cena bola rovnaká aj pri zachádzaní) tak prečo teraz? Odpoveď, ktorú používajú vodiči, že strojčeky na vydávanie lístkov ich vydávajú podľa kilometrov a nedajú sa inak nastaviť mi nestačí, ako aj Vám by nestačilo tvrdenie predavačky keď Vám za zápalky vydá z 1000 korunacky 900 Sk s tvrdením, že má takú pokladňu, ktorá jej neumožňuje manipulovať s bankovkami nižšej nominálnej hodnoty ako 100 Sk. Dúfam len, že v budúcnosti nebudeme s SAD cestovať z Košíc do Prešova cez Žilinu.

Odpoveď na sťažnosť:
Pri cestovní na pravidelných vnútroštátnych linkách SAD platia isté ustanovenia, ktoré upravujú práva, povinnosti a vzťahy medzi cestujúcim a dopravcom. Tieto ustanovenia prepravného poriadku a tarify tiež určujú výšku cestovného, ktoré je stanovené za skutočne precestovaný úsek cesty určený tarifnou vzdialenosťou a platným cenníkom schváleným MF SR. Na základe uvedeného SAD konštatuje, že odpoveď vodiča na výšku cestovného bola správna. K pripomienke na zachádzku spojov chceme dodať, že súčasné vedenie autobusových spojov je podmienené frekvenciou cestujúcich a ekonomickou efektívnosťou aj za cenu, že spoje sú vedené cez jednu alebo viac zachádzok. Schvaľovanie takýchto zachádzok ako aj cestovných poriadkov prevádza v zmysle Z.z.č.168/1996 správny orgán, ktorý dbá, aby zmeny v cestovnom poriadku sa čo najmenej dotkli oprávnených verejných záujmov. Cestovný poriadok linky Bardejov - Ondavka a tiež aj ostatných liniek bol tvorený na uvedených zásadách, kde pre malú frekvenciu cestujúcich v popoludňajších hodinách a v dňoch pracovného voľna a pokoja miesto dvoch autobusov premáva jeden, ktorý vykonáva zachádzky a ktorý ani pri týchto zachádzkach nevieme naplniť na takú obsaditeľnosť, aby linka nebola stratová hlboko pod ekonomickú hranicu. V závere chceme dodať, že pri ďalšom raste stratovosti neekonomických liniek SAD bude nútené pristúpiť aj, k iným, tvrdším opatreniam.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (923)52,95%
Nie (820)47,05%
Celkový počet hlasov: 1743

Koeficient inštitúcie/firmy: 423 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: SAD: 5
22.11.2000 Sťažnosť na SAD Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - porucha autobusu
28.09.2000 Sťažnosť na SAD - cestovný poriadok
14.09.2000 Sťažnosť na SAD Sťažnosť vyriešená veľmi dobre - meškanie autobusu
25.09.2000 Sťažnosť na SAD - audiotextové informacie
24.08.2001 Sťažnosť na SAD - čakáreň

Počet pochvál na: SAD: 0

Počet podnetov pre: SAD: 1
25.10.2001 Podnet pre SAD - pokladňa

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Dominika napísal(a) dňa 22.09.2016 o 18:00:56:
Ocenila by som keby na stránke cestovný poriadok boli aj uvedené príslušné ceny za autobusy rovnako ako aj za vlaky


wlado napísal(a) dňa 08.11.2001 o 20:04:30:
Nesťažujte sa lebo Vám zrušia linku. Asi to chcel povedať SAD.


Reklama