Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad Staré mesto, Bratislava

Predmet: parkovacie miesta

Text sťažnosti:
Mestské zastupiteľstvo dalo možnosť svojím uznesením obyvateľom Starého mesta kúpiť parkovacie miesto za 6000 Sk na celý rok. Je to vynikajúci nápad, ale problém je v tom, že Parkovacia služba má len možnosť označiť box číslom a čiarami, ale nemôže dať žiadnu zábranu. Takže zvyčajne, len čo vodič odíde zo svojho plateného miesta, nedisciplinovaní a drzí bratislavskí vodiči (česť výnimkám) bez ostychu zaparkujú na Vašom platenom mieste. A s tým sa boríme asi všetci obyvatelia starého mesta, ktorí si túto službu zaplatili. Takže otázka znie, môžu poslanci zabezpečiť namontovanie tyče a zabrániť tomu, aby sme si ničili nervy s odháňaním vodičov, ktorí nám okupujú vymedzené miesta. Som presvedčená, že niečo sa dá urobiť v tomto smere a ďakujem za pomoc a efektívne opatrenia.

Odpoveď na sťažnosť:
Mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto schválilo v apríli 2000 materiál "Ciele, zásady a opatrenia parkovacej politiky v centre Bratislavy". Jedným z princípov novej parkovacej politiky v Starom Meste je aj zvýhodňovanie obyvateľov tejto mestskej časti pri parkovaní a zlepšenie dopravnej obsluhy v centre hlavného mesta.
Z doterajších krokov v postupnej realizácii parkovacej politiky sa okrem iného uskutočnil spomínaný predaj zľavnených vyhradzovacích parkovacích kariet pre obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v tzv. zóne s dopravným obmedzením. Mimochodom, vyhradené parkovanie, ktoré obyvatelia zóny dostanú za 6 000 ,- Sk ročne, stojí iných občanov alebo právnické osoby od 37 000 do 44 000 ,- Sk ročne v závislosti od konkrétnej ulice.
Ďalším krokom, ktorým chceme riešiť nepriaznivú situáciu v parkovaní, je zintenzívnenie činnosti odťahovej služby a vybudovanie aktívneho oddielu v rámci mestskej polície, ktorý bude mať na starosti výlučne kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania aj na vyhradených parkovacích miestach.
Nechceme vedome ísť ďalej cestou vykolíkovania jednotlivých vyhradených státí. Verejnosť práve v poslednom období podrobuje tento spôsob zabezpečenia vyhradeného státia veľkej kritike. Navyše tento spôsob sa prežil, nie je dostatočne flexibilný a bráni získaniu vyššej obrátkovosti parkovacích státí, čo centrum Bratislavy jednoznačne potrebuje.
O ďalších opatreniach pri realizácii systému celoplošného regulovaného parkovania v centrálnej mestskej oblasti budeme v priebehu roku 2001 pravidelne v médiách informovať, pretože otázku statickej dopravy považuje samospráva Starého Mesta za jednu z troch momentálne najaktuálnejších.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (894)51,95%
Nie (827)48,05%
Celkový počet hlasov: 1721

Koeficient inštitúcie/firmy: 63 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad Staré mesto, Bratislava: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad Staré mesto, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad Staré mesto, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama