Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Štátna vedecká knižnica, Košice

Predmet: požičiavanie médií

Text sťažnosti:
Knižnica prílohy ku knihám vo forme diskiet alebo CDromov nepožičiava s odôvodnením, že sa poškodzujú, že majú zákony, ktoré to nedovoľujú. Možno si ich obzrieť len v oddelení špeciálnych služieb, kde ale nemajú inštalované potrebné programové vybavenie. Napr. ku knihe Pacheco: Delphi si môžete pozrieť programové kódy na CD vo Worde, ale nemôžete si žiadny prg spustiť a pod. Čím viac poplatkov požadujú tým horšie sú ich služby. Je to absurdné, riaditeľ tvrdí, že sa to zmeniť nedá.

Odpoveď na sťažnosť:
Oceňujeme snahu Vášho združenia o objektívnosť a sme Vám vďační za informáciu o kritike na našu organizáciu i na možnosť uverejniť naše stanovisko: Knižničný poriadok Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (rovnako ako knižničné poriadky všetkých knižníc tohoto typu na Slovensku) hovorí: Kap. II, čl. 6, bod 2 O množstve a spôsobe sprístupňovania a požičiavania dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojim poslaním a požiadavkami na ochranu knižničných fondov. Preto obmedzuje sprístupňovanie a požičiavanie (umožňuje len prezenčné štúdium) niektorých druhov a častí fondov, a to: a) v prípade nebezpečenstva ich nenahraditeľnej straty alebo poškodenia (staré a vzácne tlače, obrazové diela, mapy, bibliofílie, konzervačné exempláre novín a časopisov a noriem, gramoplatne, CD-ROMy apod.). Netvrdíme, že vo výnimočných prípadoch nie je možné urobiť výnimku, ale to by sa mal používateľ k pracovníkom knižnice prinajmenšom správať slušne. O jeho prístupe svedčí aj poznámka v kritike. Pokiaľ ide o poplatky, domnievame sa, že 50 Sk za možnosť dennodenného využívania všetkých služieb počas jedného roka, je v súčasnosti zanedbateľná čiastka. Výška tohoto poplatku nebola od roku 1998 menená. Na pracovisku v Oddelení špeciálnych dokumentov je možné prehrávať multimediálne CD-ROMy. Špecializované CD-ROMy, na ktorých sú spúšťatelné programy, si samozrejme vyžadujú spúšťanie v určitom SW prostredí. Súdny človek zrejme uzná, že nie je možné, aby knižnica ku každému CD-ROMu, ktorý obsahuje programy kupovala aj príslušný operačný, databázový alebo aplikačný SW.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (900)51,93%
Nie (833)48,07%
Celkový počet hlasov: 1733

Koeficient inštitúcie/firmy: 65 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Štátna vedecká knižnica, Košice: 0

Počet pochvál na: Štátna vedecká knižnica, Košice: 0

Počet podnetov pre: Štátna vedecká knižnica, Košice: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama