Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Goldsmith & Laroche

Predmet: dlhopis

Text sťažnosti:
S firmou GOLDSMITH - LAROCHE, P.O.Box 36, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA (Rakytovska cesta 36) zastúpenou Ing. Jaroslavom WEISHABOM som ešte v októbri roka 1998 uzavrela mandátnu zmluvu, v ktorej sa druhá strana zaviazala predať dlhopis FNM SR. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, najneskôr však do 31.12.2001. Doteraz mi nepreukázali žiadne peniaze za predaj dlhopisu, hoci môj dlhopis už bol predaný. Kde sú vlastne dnes moje peniaze + sľubovaná diskontná sadzba NBS 8%? Dokonca mi nebolo ani umožnené zrušiť zmluvu, nakoľko uvedená firma - ak sa tomu dá tak povedať mi neodpísala ani na jeden z mojich listov. Podotýkam, že tých listov bolo približne 8-9. Ich sľub, že finančné vyrovnanie sa uskutoční do konca decembra 1998 nebolo splnené. Dnes je už rok 2000 a peniaze "niekde na ceste".

Odpoveď na sťažnosť:
Sťažovateľka v so svojej sťažnosti uvádza, že na základe mandátnej zmluvy mala naša firma obstarať predaj dlhopisu, s čím možno súhlasiť. Ďalej uvádza, že napriek tomu, že jej dlhopis bol predaný, nebola jej doteraz zaslaná suma za tento dlhopis. K tomu uvádzame, že z predmetnej mandátnej zmluvy uzavretej medzi nami vyplýva, že predmetná suma bude mandantovi uhradená po obstaraní predaja dlhopisu, pričom nie je uvedená v zmluve presná lehota, dokedy má byť suma za predaný dlhopis vyplatená. Hornou hranicou vyplatenia sumy je účinnosť zmluvy a to do 31.12.2001. Z čoho je zrejmé, že sme neporušili žiadne ustanovenie danej zmluvy a preto je sťažnosť pani sťažovateľky neopodstatnená a predčasná.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (885)51,85%
Nie (822)48,15%
Celkový počet hlasov: 1707

Koeficient inštitúcie/firmy: 56 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Goldsmith & Laroche: 1
07.06.2002 Sťažnosť na Goldsmith & Laroche Odpoveď neobdržaná - dlhopisy

Počet pochvál na: Goldsmith & Laroche: 0

Počet podnetov pre: Goldsmith & Laroche: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Macina Peter napísal(a) dňa 21.11.2001 o 11:09:41:
Goldsmith&Larouche je banda podvodnikov. Dlhopis predali a peniaze nevyplatili viacerim ludom z mojho okolia vratane mna. Kontakt s nimi nie je mozne nadviazat nakolko sa zatajuju. Podvodnika Koštu Adriana a ludi okolo neho si budem musiet najst osobne ...


Xavier Ypsilon napísal(a) dňa 27.10.2001 o 10:38:02:
Obyčajný podvodníci. Takto ogabali aj moju starkú o dlhopis. Ja by som to strieľal.


Reklama