Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Eurotel

Predmet: fakturácia

Text sťažnosti:
Sťažujem sa na Eurotel, pretože si fakturuje, ako sa mu zachce. Odkedy som povolil inkaso na svoje 2 SIM karty, začali mi chodiť faktúry o niečo vyššie. Samozrejme som to reklamoval a reklamácie mi boli uznané (vďaka bohu, niekde neuznajú ani to). Horšie už bolo, keď rovnaké prestupy (konkrétne naúčtovanie hovorov uskutočnených vrámci služby noc a víkend, teda ktoré majú byť "zadarmo"). Vždy mi len odpísali pripravenú vetu, že mi bude poskytnutá zľava vo výške preplatku. Už to ma dosť vytočilo, keďže zľava je niečo, čo znížia z predajnej ceny, tu sa však jednalo o vrátenie mojich peňazí. Nasledoval pokus o uverejnenie na www.mobil.sk, keďže tieto isté prípady sa stávali aj mojim priateľom. Nakoniec však od tohoto kroku mobil.sk upustil (zrejme by prišiel o reklamné bannery) a boli sme vyrozumení, že ako "bolestné" nám pripíšu 500 bodov do Eurotel klubu. Odpoveď na otázku, kedy bude odstránená chyba v účtovnom softvéri, nebola zodpovedaná (resp. bola s tým, že čo najskôr, ale presný termín uverejnený nebol). Keďže táto chyba bola zistená a nahlásená niekoľkými ľuďmi už v júni, pokladal som toto vyjadrenie koncom septembra za výsmech neschopnosti firmy dodávajúcej pre Eurotel tento softvér (alebo je táto chyba uvedená do prevádzky zámerne?). Na druhej SIM karte sa tiež diali divy. Najprv došlo k naúčtovaniu SMS správ prijatých z Internetu pomocou služby, ktorá je tiež "zdarma" a to diar.sk. Nasledovala vlna kritiky (veľa ľudí si to všimlo) a tak sa Eurotel ospravedlnil na ďalšej faktúre a pridal 500 bodov. Toto bolo prvé a posledné verejné ospravedlnenie, ktoré som od Eurotelu dostal (časovo niekedy v máji 2000). Ďalšie zázraky sa diali cez prázdniny, kedy som si nechal odpojiť telefón k novému účtovaciemu obdobiu. Došla mi faktúra, kde bol naúčtovaný preddavok za paušál na nasledujúci mesiac (teda na mesiac, ktorý som bol evidentne odpojený). Po hádkach na už platenej infolinke (cca 100 až 150 Sk na hovor padlo), sa mi ospravedlnili s tým, že ich systém to ešte nerozoznal a že preplatok mi bude vrátený. Peniaze si však z účtu stiahli. Vrátenie nastalo asi tak, že mi prišla faktúra na zápornú sumu. Keďže sa peniaze na účte neobjavili, urgoval som to na office@eurotel.sk. Peniaze do 2 týždňov prišli poštou. Potom som však SIM nechal zapojiť a znova odpojiť. Keďže v cenníku je uvedené, že poplatok za odpojenie (250 Sk bez DPH) vrátia, ak sa SIM zapojí do 3 mesiacov. Jeden večer som si zavolal a nechal kartu odpojiť (momentálne ju nepotrebujem a zbytočné je vyhodiť zaplatené služby ako CLIP, keďže pri prechode na EASY sa tieto služby NEZACHOVÁVAJÚ a nechajú si za ne znova zaplatiť!). Došla ďalšia faktúra, kde bol poplatok za odpojenie odúčtovaný a znova naúčtovaný, ale už dvakrát! Po 5 minútovom presviedčaní a vysvetľovaní na platenej infolinke pani povedala, že to dá prešetriť. Doteraz sa neozvali. Samozrejme peniažky (na 99% neoprávnené) má už Eurotel na účte, kde mu určite nabieha úrok. Potom dúfam pošle zase pozdrav, že mi dávajú ZĽAVU, ktorá, keď mi príde bude január 2001. Zaujímalo by ma, či by ešte boli ochotní nechať ma v sieti telefonovať, keby som pravidelne platil menej, museli by mi volať, že mám doplatiť a o mesiac by som im to možno aj doplatil, ale z novej faktúry by som zaplatil zase len časť. Je toto možné vôbec ešte inde vo svete?

Odpoveď na sťažnosť:
Pán Zvonár reklamoval dňa 26.07.2000 a 19.09.2000 chybné účtovanie hovorov uskutočnených v rámci služby Noc a Víkend. Táto chyba bola našou spoločnosťou odstránená. Poplatky naúčtované v rámci tejto služby boli pánovi Zvonárovi vrátene v plnej výške, o čom sme ho informovali v našich listoch zo dňa 27.07.2000 a 26.09.2000. Zároveň bola odstránená chyba v spoplatňovaní prichádzajúcich krátkych textových správ (SMS) z EuroTel Diára. Aj tieto poplatky boli vrátené v plnej výške. V našom liste zo dňa 09.10.2000 sme sa pánovi Zvonárovi ospravedlnili za použitie slova "zľava" v našich predchádzajúcich listoch a zároveň sme mu vysvetlili, v akom význame sme uvedené slovo použili. Na požiadanie pána Zvonára bol jeho mobilný telefón odpojený z prevádzky dňa 22.07.2000. Vo faktúre za obdobie 22.06.2000 - 21.07.2000 bol naúčtovaný mesačný poplatok, nakoľko mesačné poplatky sú pravidelne sa opakujúce poplatky, fakturované na mesiac vopred v zmysle platného Cenníka služieb. Z uvedeného dôvodu bol mesačný poplatok vrátený až vo faktúre za obdobie 22.07.2000 - 21.08.2000. Preplatok vo výške 61,50,- Sk bol dňa 20.09.2000 vrátený pánovi Zvonárovi poštovou poukážkou. Dňa 09.10.2000 bol mobilný telefón pána Zvonára, na základe jeho žiadosti, zapojený a následne odpojený z prevádzky. Vo faktúre za obdobie 22.09.2000 - 21.10.2000 bol nedopatrením naúčtovaný duplicitne poplatok za odpojenie mobilného telefónu vo výške 250,- Sk + 23% DPH. Poplatok vo výške 250,- Sk + 23% DPH mu bude v nasledujúcej faktúre vrátený. Všetky chyby, ktoré pán Zvonár popisuje, naša spoločnosť už odstránila a vyúčtovanie je správne. Za skutočnosť, že náprava si vyžiadala pomerne dlhý čas, sme sa pánovi Zvonárovi ospravedlnili a požiadali ho o zhovievavosť, pričom chybné vyúčtovanie sme vždy napravili. Vážime si, že pán Zvonár využíva služby našej spoločnosti, o čom ho chceme v budúcnosti uistiť. Veríme, že naše vyjadrenie bude pre Vás postačujúce.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (1044)51,61%
Nie (979)48,39%
Celkový počet hlasov: 2023

Koeficient inštitúcie/firmy: 337 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Eurotel: 5
24.10.2000 Sťažnosť na Eurotel - Mobil Internet
03.03.2000 Sťažnosť na Eurotel - odblokovanie telefónu
29.08.2001 Sťažnosť na Eurotel Odpoveď neobdržaná - zasielanie upovedomení
18.09.2001 Sťažnosť na Eurotel Odpoveď neobdržaná - výmena SIM karty
27.01.2003 Sťažnosť na Eurotel - zdĺhavá reklamácia, prítup pracovníkov a mnohé iné

Počet pochvál na: Eurotel: 2
22.04.2002 Pochvala na Eurotel - Easy karta
07.07.2002 Pochvala na Eurotel - EFR SuperSound

Počet podnetov pre: Eurotel: 3
14.05.2001 Podnet pre Eurotel - služby NMT
14.01.2002 Podnet pre Eurotel - Easy karta
03.02.2003 Podnet pre Eurotel - akcie pre zákazníkov

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama