Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Inprokon

Predmet: čistenie šatstva

Text sťažnosti:
Dňa 5.10.som si dal vyčistiť v zberni na Grösslingovej 49 bielu kožušinovú vestu, ktorú som mal vyčistenú prevziať dňa 19.10. V uvedený deň mi však v zberni povedali, že sa vesta vrátila nevyčistená s poznámkou "Farbiť možno až po vyčistení". Keďže ja som objednal iba čistenie a nie farbenie, obsluhujúca pani sa mi ospravedlnila s tým, že asi došlo k nedorozumeniu a vestu pošle späť na vyčistenie a mám si pre ňu prísť "koncom budúceho týždňa". Ospravedlnenie som prijal, pretože človek sa môže ľahko pomýliť. "Koncom budúceho týždňa", t.j. dnes 27.10. som si išiel vyzdvihnúť vyčistenú vestu a s údivom som si prečítal na dverách zberne ručne písaný oznam červenou fixkou, že dnes je pre dovolenku zatvorené. A toto už nie je chybou človeka, ale chybou systému riadenia firmy s.r.o. INPROKON, ktorá si objedná zákazníka a nedokáže na objednaný termín zabezpečiť zastupovanie dovolenkujúcej pracovníčky. Za vyčistenie kožušinovej vesty som dopredu zaplatil 200,- Sk, dvakrát som sa dostavil do miesta a v čase určenom dodávateľom služby, ktorý ani jeden z uvedených časov nedodržal a tým mi prevzatie služby znemožnil.

Odpoveď na sťažnosť:
Pre chemické čistenie výrobkov z hladkej kože a kožušín je z technologických dôvodov platná lehota spracovania 10 pracovných dní. Nedodržanie tohto termínu spôsobila naša nová, ešte sa len zaúčajúca pracovníčka v oddelení čistenia kožušín, ktorá si pomýlila dofarbovanie kože s čistením. Je to chyba našej spoločnosti, zákazníkovi sa ospravedlňujeme. Nakoniec i naša pracovníčka v zberni sa zákazníkovi za toto nedorozumenie (našu chybu) ospravedlnila, čo pán V.Turian akceptoval. Čo sa týka druhej časti sťažnosti, zákazník tvrdí, že si vyčistenú zákazku ani na druhý raz nemohol vybrať v dohodnutom termíne, lebo na zberni bol dňa 27.10.2000 oznam "Pre dovolenku zatvorené". Toto tvrdenie však nezodpovedá skutočnosti. Dňa 27.10.2000 bola prevádzka normálne otvorená v rámci otváracích hodín t.j. od 11:30 do 18:00, o čom svedčí odvod tržby cez registračnú pokladňu v tento deň. Denná uzávierka z registračnej pokladne za tento deň je k dispozícii. Na zberni visel oznam na nastávajúci deň, t.j. že v sobotu 28.10.2000 od 8:00 - 12:00 hod, pre dovolenku zatvorené. Domnievame sa, že pán Turian prišiel do zberne 27.10.2000 pred 11:30, keď bola ešte zatvorená a prečítal si oznam o zatvorení predajne pre dovolenku na nasledujúci deň. Omylom považoval prevádzku za zatvorenú už na deň 27.10.2000. Napriek tomu sa pánovi Turianovi ospravedlňujeme za stratu jeho času a zato, že zákazka nebola v poriadku odovzdaná načas už prvýkrát Ubezpečujeme Vás, že sme urobili opatrenia v závode i na zberni (i personálne), aby sa podobná chyba už neopakovala.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (899)51,05%
Nie (862)48,95%
Celkový počet hlasov: 1761

Koeficient inštitúcie/firmy: 35 (stredne pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Inprokon: 0

Počet pochvál na: Inprokon: 0

Počet podnetov pre: Inprokon: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


trololo napísal(a) dňa 08.09.2015 o 15:50:54:
Inprokon robí aj nahovno projekty...


Lila napísal(a) dňa 11.08.2006 o 15:34:39:
Keď už uvádzate nejaké sťažnosti, overte si prosím presný názov firmy, na ktorú sťažnosť podávate. Pracujem vo firme INPROKON s.r.o. a my sa zaoberáme inžinierskou a projektantskou činnosťou nie chemickým čistením šatstva. Bola by som rada, ak by sa názov spoločnosti uvedený v sťažnosti zmenil podľa správnosti na INPROKOM s.r.o. Ďakujem.


Reklama