Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Poľnobanka

Predmet: zákaz použitia mobilného telefónu

Text sťažnosti:
Dôrazne a ostro protestujem proti Vašim nedemokratickým a diskriminačným prejavom, v zmysle obmedzovania osobnej slobody, ponižovania a zastrašovania občanov a zasahovania do ich súkromia, a vôbec neserióznemu prístupu z Vašej strany vo vzťahu k používateľom a používaniu mobilných telefónov vo "Vašich" priestoroch slúžiacich verejnosti. Pravdepodobne zabúdate na to, že Slovenská republika, v ktorej žijeme, je právnym štátom, z čoho vyplýva, že mne - ako občanovi - je dovolené všetko to, čo nie je zakázané zákonom. Preto sa Vás pýtam, na základe akého zákona si môžete dovoliť brániť občanovi používať mobilný telefón a prečo pri tých Vašich "diskriminačných tabuľkách" nie je presne uvedené číslo patričného zákona, rok ktorom bol vydaný a jeho presné znenie? Nezabúdajte na to, že som slobodný občan právneho štátu a ja rozhodnem o tom, kde a za akých podmienok budem používať telefón. Mobilné telefóny sú ako na medzinárodnej, tak aj národnej úrovni certifikované na bežné používanie. Nemajú negatívny vplyv ani na zdravie (uznané medzinárodnou zdravotnou organizáciou aj všetkými národnými organizáciami v krajinách, kde sa používajú, čo sú takmer všetky štáty sveta okrem Iraku, Kuby a KoĽDR), ani na iné prístroje (pri štandartnom používaní). Ak teda mobil ruší Vaše počítače, treba si ich dať zabezpečiť proti rušeniu (ja mám v robote 3 počítače a nič ich neruší) a ak ruší Vašich pracovníkov, treba ich poslať na liečenie, pretože nežijeme v praveku, ale v modernej dobe, takže či sa to niekomu páči alebo nie, mobilné telefóny sú chvála Bohu tu a bude ich našťastie stále viac. Pokiaľ chce niekto tzv. "návrat k prírode", t.j. ísť žiť do jaskýň, prípadne na stromy - nech sa páči, my ostatní zostaneme tu, v modernom a neustále sa rozvíjajúcom, technicky a technologicky orientovanom svete. Avšak najmä nezabúdajme na zákon a právo v právnom štáte. Preto Vás týmto dôrazne žiadam, aby ste čím skôr odstránili "diskriminačné tabuľky" vo všetkých Vašich priestoroch, aby sa slušní ľudia nemuseli cítiť trápne, dokazovať svoje zákonné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky, prípadne sa hádať s Vašimi pracovníkmi a pracovníkmi Vašej ochranky. Nikdy neobmedzujte ľudí a nezakazujte to, čo nie je podložené zákonom (iba zákon a právo je jediná skutočná autorita), čo nemá zákonné opodstatnenie, resp. čo je v rozpore so zákonom, ba čo viac, v prípade používania takého výrobku, akým je mobilný telefón - symbol slobody a skutočnej voľnosti v dnešnom modernom svete. Nech slúži ku cti občanov Slovenskej republiky skutočnosť, že napriek ekonomickým problémom je u nás najviac používateľov mobilných telefónov, v pomere k celkovému počtu obyvateľov, zo všetkých posttotalitných krajín sveta.

Odpoveď na sťažnosť:
Súhlasíme s Vami, že žiadny zákon nezakazuje používanie mobilných telefónov na verejných priestranstvách a vo verejných priestoroch. Napriek tomu inštitúcie, ktoré z hľadiska hladkého priebehu a bezpečnosti nimi vykonávaných operácií, dospeli k záveru, že je potrebné, aj napriek tomu, že sa jedná o obmedzenie, obmedziť, resp. zamedziť používaniu mobilných telefónov v ich obchodných priestoroch. K týmto inštitúciám, popri iných bankách, poisťovniach, polícii a pod. patrí aj naša banka. Dôvodom zamedzenia používaniu mobilných telefónov v našich obchodných priestoroch nie sú problémy s našimi počítačmi. Tie máme na vysokej technickej úrovni, nakoľko zabezpečujú nielen rýchly výkon bankových on-line operácií (ktoré určite ako náš klient využívate i Vy), ale aj ich vysokú bezpečnosť pred akýmkoľvek zneužitím, čím chránime našich klientov. K zamedzeniu používaniu mobilných telefónov sme pristúpili z týchto dôvodov: Práca s peniazmi je vysoko náročná na presnosť a bezpečnosť, k čomu rozhodujúcim predpokladom je ticho. Akékoľvek rozhovory v bankovej hale, t.j. aj používanie mobilných telefónov, podstatne zvyšuje hlučnosť prostredia, ktorá je pre banku neprípustná. Ďalším dôvodom je negatívna skúsenosť z iných bánk, ktoré rovnako pristúpili k tomuto zamedzeniu, keď mobilné telefóny boli použité priamo z bankovej haly na informovanie komplicov pred a mimo banky o výške výberu a opise klienta, ktorý výber uskutočnil. To viedlo k následným trestným činom. Vážený pán sťažovateľ, vyššie uvedeným opatrením chránime našich klientov, aby nedošlo počas výkonu bankových operácií k chybám na ich účtoch, a aby sa nestali obeťami rovnakých trestných činov. Uvedomujeme si, že Vás týmto obmedzujeme v používaní Vášho mobilného telefónu, ale sme presvedčení, že naše dôvody, v spoločnom záujme, plne pochopíte. Za predloženú sťažnosť Vám vyjadrujem poďakovanie, nakoľko vyvolala diskusiu aj o forme zákazu, ktorú v najbližšej dobe obsahovo upravíme a budeme prezentovať novým vhodnejším grafickým riešením. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (920)50,66%
Nie (896)49,34%
Celkový počet hlasov: 1816

Koeficient inštitúcie/firmy: 22 (pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: Poľnobanka: 0

Počet pochvál na: Poľnobanka: 0

Počet podnetov pre: Poľnobanka: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


bUErMr39 napísal(a) dňa 13.04.2017 o 13:01:06:
Always <a href="http://terfiui.com">refsrehing</a> to hear a rational answer.


DKxGQ6JxOrX napísal(a) dňa 10.04.2017 o 07:00:03:
Carla you have just worked out our dining in Venice, we arrive there in a few weeks. Lisa Clifford has given great ideas on dining in Florence too so we are set! Thanks and the photos are worunefdl too.


Robert napísal(a) dňa 04.11.2006 o 09:02:51:
Sťažovateľ síce vie, že čo nie je zakázané, je dovolené a pritom sa často odvoláva na práva slobodného občana žijúceho v právnom a demokratickom štáte avšak popritom zabudol, že žiaden zákon v nijakom právnom a demokratickom štáte na svete nenariaduje, ako sa má takýto slobodný občan správať na verejnosti v inštitúciach ako sú napr.banky. Správny postreh sťažovateľa trocha upresním - ak by si takí "občania" robili čo sa im zapáči len preto, že to nieje zakázané bol by to návrat k divočine. Slobodný občan zrejme nechápe, že inteligentní ľudia 21 storočia v slobodnom a demokratickom štáte by sa mali riadiť aj niečim takým čo sa nazýva morálka, úcta k druhým, slušnosť, ohľaduplnosť, ale to sú zrejme pre mnohých "slobodných občanov cudzie pojmy ktoré nechápu ani po preklade do slovenčiny. A čo tak si zatelefonovať na divadelnom predstavení? Sme predsa slobodní občania a žiaden zákon to nezakazuje ! Apropo, dôrazne protestujem ak ma nejaký "slobodný" občan v banke ruší telefonovaním. Zijem v slobodnom, demokratickom a právnom štáte, a podobní mobiloidi ma na verejnosti touto činnosťou rušia. Ak nebudete dôraznejšie trvať na dodržiavaní už len samotnej elementárnej slušnosti a ohľaduplnosti, budem sa na Vás sťažovať. Prajem Vám veľa úspechov.


mapko napísal(a) dňa 24.01.2002 o 09:26:22:
Tu staznost pisal asi jeden z tych kretenov, co chodi cely den s uchom nalepenym na mobil a zjape donho tak, aby vsetci vedeli, ze telefonuje. A je mu jedno, ze ostatnych ludi tym obmedzuje - kino, divadlo a koniec koncov aj banka. Este sa chudatko citi obmedzovany on.


GABO napísal(a) dňa 27.10.2001 o 10:53:02:
Tento človek nie je normálny. Nech sa trošku zamyslí nad sebou. Služby Poľnobanky (pobočka NZ)využívame už minimálne 8 rokov a zatiaľ sme s ňou maximálne spokojný. A s vypínaním mobilov plne súhlasím. Je to aj prejav slušnosti voči ostatným. Ak to niekto neakceptuje asi mu chýba prejav slušnosti.


Deny napísal(a) dňa 08.09.2001 o 05:08:37:
ČOSKORO TU ASI PRIBUDNE SŤAŽNOSŤ NA VLASTNÚ MANŽELKU, ZA "DISKRIMINÁCIU", NAKOĽKO MU NEDOVOLÍ PRI MILOVANÍ POUŽÍVAŤ MOBIL... (AK JE VÔBEC ŽENATÝ, LEBO PODĽA HOVÄDIN, ČO TU NAPISAL, TO SKOR VYZERA NA KOMPLEXOVANÉHO A PRIHLÚPLÉHO ŠTUDENTA, ČO SA NEVIE ODLEPIŤ OD MOBILU A INAK NA SEBA NEVIE PRITIAHNUŤ POZORNOSŤ)

P.S.: LEN ÚPLNY HLUPÁK MÔŽE TVRDIŤ, ŽE SLOVENSKO JE PRÁVNY ŠTÁT A ŽE JE SLOBODNÝM OBČANOM, KTORÝ V TOMTO ŠTÁTE ŽIJE...


Reklama