Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Slovgast

Predmet: obedy

Text sťažnosti:
23.10.2000 firma Slovgast začala variť vo VÚZ Bratislava. Cena lístka sa zvýšila o 4,50 Sk. Zaručovali podľa zmluvy 4 jedlá od 11,30 hod do 13,00 hod, potom 2 jedlá.
Skutočnosť: 27.10.2000 (5. deň) o 11,45!!!! jedno jedlo stiahnuté - nebolo.
30.10.2000 (6. deň) o 11,50!!!! situácia sa opakovala - jedno jedlo už nie je.
Nedodržať zmluvu ani 5 dní je minimálne nechutné. Kto toto číta, dávajte si pozor na firmu SLOVGAST a zmluvu!

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: -91 (veľmi negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Slovgast: 0

Počet pochvál na: Slovgast: 0

Počet podnetov pre: Slovgast: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama