Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Pelle, Bratislava

Predmet: obuv

Text sťažnosti:
V predajni firmy Pelle na Cyprichovej ul.18 v Bratislave som reklamovala športovú obuv po 4 mesiacoch používania. Jednalo sa o poškodenie podrážky (prepadnutie).Reklamácia bola vykonaná dňa 28.7.2000. Pani vedúca sa vyjadrila, že nech prídem o mesiac, asi dostanem späť peniaze. Žiaľ po mesiaci dňa 28.8.2000 ma čakala neopravená obuv. Firma Pelle, s.r.o. celý problém "prehodila" na dodávateľa, ktorý odmieta uznať reklamáciu. Ibaže ja som uzatvorila kúpnu zmluvu s firmou Pelle, s.r.o., nie s dodávateľom, alebo s výrobcom. Odmietla som neopravenú a teda poškodenú obuv prevziať a žiadala som nápravu. Žiaľ ani po ďalších dvoch týždňoch nebola schopná firma Pelle, s.r.o. vybaviť moju reklamáciu. Do predmetnej predajne obuvi firmy Pelle som rozhodnutá už nikdy nevstúpiť a nebodaj si niečo kúpiť.

Odpoveď na sťažnosť:
Pani Veselá uplatnila 28.7.2000 reklamáciu. Hneď 28.7.2000 sme reklamáciu zaslali poštou dodávateľovi-OBUTEXu Trenčín. Ten reklamáciu vrátil späť s písomným vyjadrením, že je obuv úplne zničená, zdevastovaná, neošetrovaná a nevhodne nosená - nerešpektovaná účelovosť. Zákazníčka sa so stanoviskom dodávateľa oboznámila a nesúhlasila s ním. Preto vedúca predajne opätovne zaslala reklmáciu dodávateľovi so žiadosťou aspoň o opravu, keď už nechcú akceptovať dobropis, to znamená vrátenie kúpnej ceny. Dodávateľ však na svojom stanovisku trval a reklamáciu zaslal opäť späť. Zákazníčka si preto obuv dňa 5.9.2000 prevzala. Nie je preto pravda, zákazníčka to vie, že sme celý problém prehodili na dodávateľa. Ak nesúhlasí so stanoviskom dodávateľa a je presvedčená, že obuv má výrobné, technologické, konštrukčné alebo iné vady a že vada nebola spôsobená zničením, neošetrovaním, nevhodným nosením, mala a má možnosť zaslať obuv na odborné posúdenie do štátnej skúšobne obuvi VIPOTEST spol. s r.o., Partizánske. Ak štatna skúšobňa posúdi, že má zákazníčka pravdu, uhradíme náklady za odborný posudok, vrátime zákazňíčke kúpnu cenu a my sa budeme snažiť tieto finančné prostriedky získať späť od dodávateľa. Je pravda, že zmluva bola uzatvorená medzi nami a zákazníčkou. Ale prečo máme zrušiť vzťah a zákazníčke vrátiť kúpnu cenu, keď dodávateľ argumentuje, že obuv nemá výrobnú vadu, ale obuv je zničená? Od svojho vzniku do roku 1991 spoločnosť Pelle vyriešila množstvo reklamácií. Ubezpečujem Vás, že všetky opodstatnené reklamácie sme vždy vyriešili k úplnej spokojnosti zákazníkov. Napriek tomu, že sa zákazníčka vyjadrila v PS, že "do predmentnej predajne obuvi firmy Pelle už nikdy nevstúpi a nebodaj si niečo kúpi", ponúkam pani Veselej, aby predsa len do predajne vošla a aj napriek tomu, že dodávateľ vadu neuznal, môže si v cene, za ktorú kúpila športovú obuv, vybrať obuv podľa vlastného uváženia. Toto gesto nie je z dôvodu, že neakceptujeme stanovisko dodávateľa, ale z dôvodu, že sa vždy snažíme všemožne výjsť zákazníkom v ústrety. Som presvedčený, že pani Veselá nebola v našej /v našich/ predajni prvýkrat, preto tento moment z našej práce určite pozná.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (882)49,16%
Nie (912)50,84%
Celkový počet hlasov: 1794

Koeficient inštitúcie/firmy: -33 (stredne negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Pelle, Bratislava: 0

Počet pochvál na: Pelle, Bratislava: 0

Počet podnetov pre: Pelle, Bratislava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama