Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: Mestský úrad, Trnava

Predmet: rušenie nočného kľudu

Text sťažnosti:
Dňa 20.8.2000 sme sa písomne sťažovali na Mestský úrad, Trnava, pánu primátorovi Ing. Bošnákovi na opakované rušenie nočného pokoja diskotékou. Dnes je 10.10. a stále sme neobdržali vyjadrenie k tejto žiadosti. Pre jednoznačnosť prikladám plné znenie našej sťažnosti: Vec: Sťažnosť na rušenie nočného kľudu Po viacerých prebdených letných nociach si Vás dovoľujeme požiadať o prešetrenie a následné zamedzenie sobotných diskoték na otvorenom priestranstve areálu Slávie. Hoci bývame vzdušnou čiarou cca 800 m od spomínanej lokality, hudba a hlasný hovor DJ-a ruší náš nočný spánok do skorých ranných hodín. Akú noc potom zažívajú ľudia bývajúci v tesnej blízkosti areálu? Zaujíma nás, kto kompetentný a akým spôsobom povoľuje uskutočnenie takýchto akcií v husto obývanej časti Trnavy. Prosím informujte nás, ako hodláte tento problém vyriešiť k spokojnosti všetkých občanov, ktorých narúšanie nočného kľudu postihuje.

Odpoveď na sťažnosť:
V zmysle zákona 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach môže mesto zakázať verejné kultúrne podujatie v nasledovnývch pripadoch: a) ak sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu, alebo zásobovanie obavyateľstva b) ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody alebo sa podujatie neoznámilo, prip. je v rozpore so zákonom c) ak nedodrží usporiadateĺ autorsko-právne, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy Tohtoročná sezóna diskoték na otvorenom priestranstve skončila k 30.9.2000. Vzhľadom k tomu, že táto sťažnosť nebola ojedinelá, je vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je v rámci možností platnej legislatívy s využitím zákona 369/1990 o obecnom zriadení nájsť riešenie na zamedzenie skutočností uvedených aj v liste sťažovateľa.

Anketa: Zdá sa vám reakcia dotknutej inštitúcie/firmy postačujúca?
Áno (953)50,08%
Nie (950)49,92%
Celkový počet hlasov: 1903

Koeficient inštitúcie/firmy: -2 (negatívny)
Počet ďalších sťažností na: Mestský úrad, Trnava: 0

Počet pochvál na: Mestský úrad, Trnava: 0

Počet podnetov pre: Mestský úrad, Trnava: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


minko napísal(a) dňa 18.04.2007 o 09:37:12:
Chcel by som vyjadriť situácii na sídlisku Hliny:
Všade sa píše o nerentabilnosti pieskovísk,veľa sa ich ruší
hlavne po finančnej stránke,ale aj po hygienickej.Ľudia si môžu za to sami,hlavne psíčkari,každe ráno tu pobehuje veľa
psov z majiteľmi, alebo bez majiteľov ,hoci majú určený priestor na vykonávanie potrieb psa.Čo tu bývam, ani raz tu nebola mestská polícia,hlavne ráno 6-7,30 hod.Ak niekto niečo povie psíčkarovi,sú arogantní a agresívni.Inak Ďakujeme pánovi primátorovi za vybudovanie pekného ihriska pre deti,ale čo je to platné keď tam chodia psíčkari venčiť svojich psov. Čo sa týka parkovacích miest je to strašné,večer keď prídem z práce vozím sa 10 minút aby som našiel miesto na parkovanie.Ale najhoršie je na tom to že, vodičom nezáleží kde parkujú/prechody pre chodcov,chodníky,trávnaté plochy/,Ľudia musia obchádzať autá,chodia po ceste aby ich obišli./
A ešte k priechodnosti chodníkov,dnes 18.4.07.si dal majiteľ
pivárne a tipovacej kancelárie Fortuna namontovať cez celý chodník prístrešok, som zvedavý ako budú tadiaľ chodiť ľudia
cez letné obdobie keď tam bude mať na chodníku stoly a stoličky. Ďakujem.


Pedro napísal(a) dňa 27.01.2007 o 22:39:33:
Podobný problém je aj s diskotékou planeta. Ing.Bošnák bol upozornený sťažnosťou na nadmerný hluk a stŕpanie betonu na spominanej diskotéke z ktorej sa ozýva len basový hlboký prerušovaný tón ako z automobilov výrastkov. Mesto akože vykonalo meranie, čo bolo zrejme na výsmech sťažovateľov. V noci merania, diskotéka hrala oveľa tichšie a po meraní si vychutnali decibely naplno. Pol roka bol pokoj a po voľbách keď už občan nie je zaujímavý, sa situácia vratila do starých koľají. Hluk je v utorok, stredu,piatok sobotu od 22°° až do rána 6°°. Mesto nekoná v zmnysle zákona. Mestsky policajti sa boja, lebo údajne majú rodiny a tak zbytočne požierajú naše dane. Vyhýbajú sa Planete ako Starej pošte. Teda nie je Pravdou že sa nikto v meste nesťažuje na hluk. Sťažnosť bola podaná na jar 2006. Občan nie je zaujímavý, zaujímavé su peniaze a tie asi mesto dostáva a preto nekoná.


Marian napísal(a) dňa 09.09.2006 o 15:53:19:
Táto sťažnosť ako i ostatné obdobné sú opodstatnené.Súčasná legislatívna úprava, však nedostatočne stanovuje sankcie za porušovanie nočného kľudu. Hovorí síce o tom, že nočný kľud je v čase od 6.00 do 22.00 a že nikto nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom ale a to je v podstate všetko. Absolútne totiž nestanovuje dostatočné sankcie za porušovanie týchto ustanovení. V krajnom prípade potom čo sa polícii najskôr musíte ako oprávnený sťažovateľ identifikovať (inak zpravidla odmietnu konať), čím potenciálne umožníte seba prezradiť aj mafiánskym porušovateľom nočného kľudu, môže takýto porušovateľ dostať maximálne 1 000 Sk pokuty. Smiešné až absurdné. Ustanovenia existujúcej právnej úpravy v tomto smere sú teda bez účinných sankcií iba zbožným želaním a všetky sťažnosti iba zdrapom papiera a zbytočnou ilúziou o dosiahnutí spravodlivej nápravy. Jednoznačne je potrebné prijať takú legislatívnu zmenu, ktorá v súlade úpravou ES rázne "umravní" arogantných sebeckých vagabundov.


Metalhead napísal(a) dňa 27.08.2006 o 18:54:52:
Parádička... a ľudia si nechýbajú teraz kúpiť každý merač hluku aby ho mohli v takomto prípade použiť... A myslím, že ani každá mestská polícia takýmto zariadením nedisponuje...


martrinus napísal(a) dňa 09.08.2006 o 21:43:37:
Na taketo pripady je platny zakon o merani hladiny hluku 339/2006 Zz. a toho sa je potrebne drzat!!!! Preukaste ze prekrocil tuto hladinu a potom sa o tom da hovorit. V TN sa obcan stazoval na hluk z diskoteky a BAR bol uz 1 mesiac zavrety.


Reklama