Sťažnosti.sk - sťažuj sa, kritizuj, nadávaj... (a chváľ!)

Podaj sťažnosť
Archív sťažností
Prehľad zákonov
Ankety
O projekte
Kontakt
>>> späť na hlavnú stránku

Rebríčky firiem rebríčky firiem

Anketa
Nebeží žiadna anketa.

Sťažnosť
na: predajňa Slovenka, Banská Bystrica

Predmet: zatvorená predajňa

Text sťažnosti:
Dňa 31.7.2000 som prišla v Banskej Bystrici o 10:30 do predajne Slovenky (pasáž v Dolnej ulici). Predajňa bola zatvorená hoci mala byť otvorená do 11:00 a na dverách na kúsku papiera bol lakonický oznam "SOM V SKLADE." Bola som tým nepríjemne prekvapená. Myslím si, že tam mohlo byť napísané aspoň kedy otvorí, keď už nie "Ďakujem za pochopenie." Dňa 3.8.2000 som opäť navštívila predajňu Slovenky. Bolo 10:05 a neverila som vlastným očiam. Predajňa opäť zatvorená a na dverách ten istý papierik: "SOM V SKLADE." Nuž teraz si už pýtam od zodpovedných za túto predajňu vysvetlenie tohoto stavu, s dodatkom, že ak má predajňa otváracie hodiny, tak majú byť dodržiavané a návštevu v sklade si má pracovníčka (alebo pracovník) vybavovať mimo nich. Aspoň tak si ja predstavujem službu zákazníkovi. Podotýkam, že nebývam v Banskej Bystrici a za nákupmi dochádzam z vidieka, teda nemôžem predajňu navštevovať niekoľkokrát denne.

Odpoveď na sťažnosť:
Neobdržaná

Koeficient inštitúcie/firmy: 65 (veľmi pozitívny)
Počet ďalších sťažností na: predajňa Slovenka, Banská Bystrica: 0

Počet pochvál na: predajňa Slovenka, Banská Bystrica: 0

Počet podnetov pre: predajňa Slovenka, Banská Bystrica: 0

Diskusia:
Pridaj komentár ku sťažnosti...


Reklama